İçeriğe git

İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı (Türkçe) (A.D., 2 Yıl)

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, sağlık sorunlarını en iyi şekilde saptayıp çözebilecek yeterliliğe ulaşmış, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, ekipleişbirliği içinde çalışabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir

Genel Bilgi

İlk ve Acil Yardım Programı’nın misyonu; hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi durumdaki hasta ve yaralılara güncel ve bilimsel ilk ve acil yardım uygulamalarını yapabilen, gerektiğinde bu hasta ve yaralıların ambulanslarla güvenli ve hızlı bir şekilde sağlık kurumlarına ulaşmalarını sağlayabilen 5. seviye nitelikli İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) yetiştirmektir. Vizyonumuz ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım programı, 2 yıllık bir ön lisans eğitimi ile paramedik mesleğini uygulayabilecek adaylara teorik ve uygulamalı kapsamlı bir acil bakım hizmetleri eğitimi vermektir.

Eğitim / Öğrenim

Programımızda; güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, yenilikçi,girişimci, vizyon ve sorumluluk sahibi, ahlaki değerlere ve küresel bilgi düzeyine sahip, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek katma değer meydana getirebilecek öğrenciler yetiştirmek için; kendi üniversite kadromuzla birlikte Türkiye’deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek almaktadır. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan programımızdan mezun olacak nitelikli sağlık elemanı; KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir.Öğrenciler eğitimlerinin ilk yıllarında meslekleri ile ilgili teorik bilgileri ikinci yılında ise bu bilgilerin uygulamalarını ağırlıklı olarak alırlar. Alan uygulamalarını hastanelerin yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane ve acil servislerinde ve ayrıca stajlarını 112 Acil Yardım Ambulanslarında yaparlar. Ayrıca eğitimleri sırasında mesleki deneyimlerini artıracak defansif sürüş eğitimleri ve su altı-su üstü kurtarma metotları uygulamalı olarak verilir.

Olanaklar

Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca Üniversitemiz; Kültür ve Aktivite Merkezi, kapalı spor salonu, açık tenis kortları, halı saha, futbol ve atletizim için saha ve deniz tesisleriyle, öğrencilerine boş zamanlarda sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Kariyer Olanakları

Mezunlar üniversite, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde ve ambulans hizmetlerinde, hızır acil servislerinde tekniker olarak çalıştırılabilirler.Bugün gerek KKTC’de gerekse TC’de sağlık sektörünün öneminin artmasına paralel olarak açılan hastane, ambulans hizmetleri ve hızır acil servislerinin sayısı da artmaktadır.Kamu da özellikle 112 merkez ve istasyonlarında birincil iş gücünü oluştururlar.Son yıllarda özel sağlık sektörü de paramediklerin iş kalite ve verimliliğinin farkına vararak acil sağlık hizmetlerinde ambulanslarda olmazsa olmaz sağlık personeli olarak istihdam etmektedirler.

Programımızdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, ” lisans bölümlerine dikey geçiş ile geçebilmektedirler

İletişim

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr