İçeriğe git

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı (Türkçe) (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Bilimsel gelişmeler doğrultusunda mesleğe uygun farklı alanlarda doktora eğitimi almış diyetisyenler yetiştirmek, Beslenme ve Diyetetik alanında gelişmeleri izlemek, sağlık alanında sürekli araştırmanın önemini kavratmak, analitik düşünme ve sorunlara çözüm önerisi getirmeye yönelik bilgi ve beceri kazandırmak, Beslenme ve Diyetetik sağlık hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazandırmak, ülkemizde ve Türkiye’de açılan üniversitelerde akademik pozisyonlarda çalışacak öğretim üyeleri yetiştirmektir.

Bilimsel bir alanda bilgi üretilmesi, toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması, alanda yenilikler gerçekleştirilmesi, yönetme görev ve becerilerinin yerine getirebilmesinde doktora programlarının katkısı büyüktür. Ancak ülkemizde diyetisyenlerin çözüm getirmesi beklenen sağlık sorunları ve beslenmeye ilişkin hastalıkların oluşmasını önleyecek araştırma ve uygulama projelerini gerçekleştirecek nitelikte, doktora eğitimi almış diyetisyen sayısı sınırlıdır.

Kayıt - Kabul Koşulları

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programına herhangi bir üniversitede Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans eğitimi ve Beslenme ile ilgili bir alanda Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlamış kişiler başvuru yapabilir. Beslenme ve Diyetetik Doktora Programına kabul koşulları şunlardır:

 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans diploması
 • Beslenme ve Diyetetik/Beslenme Bilimleri programı yüksek lisans diploması
 • En az 55 ALES puanı (TC uyruklu öğrenciler için)
 • İngilizce yeterlik belgesi
  TOEFL - Kalem-Kağıt testi: en az 550
  TOEFL – Bilgisayar testi: en az 213
  TOEFL - İnternet testi: en az 80
  IELTS - en az 6.5
  YDS/ÜDS/KPDS - en az 66
  DAÜ Yeterlilik Sınavı - en az 75
 • Yazılı ve/veya sözlü bilim sınavında başarılı olma ya da 4 tam not üzerinden en az 3 lisans bitirme genel not ortalaması sağlama
 • Yazılı ve/veya sözlü bilim sınavında başarılı olma ya da 4 tam not üzerinden en az 3 yüksek lisans bitirme genel not ortalaması sağlama
 • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitütüsünün öngördüğü gereklilikleri yerine getirme

Araştırma Alanları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde yer alan tam donanımlı sağlıklı yaşam merkezi, beslenme ilkeleri laboratuvarı, antropometri laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı ve ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan diğer bölümlerle (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Spor Bilimleri...vb) ve fakültelerle (Eczacılık, Tıp...vb.) ortak kullanılan laboratuvarlarla çeşitli araştırmalara olanak sunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin geniş bölüm yelpazesinin olması multidisipliner yaklaşımlara olanak sağlayarak çeşitli alanlarda araştırma yapılmasına imkan sağlamaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1084
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbfbdb@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr