İçeriğe git

Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Kültürel Miras Çalışmaları Master Programı, ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı ile Politecnico di Milano, Tasarım ve Kültür Birimi, Tasarım Bölümü işbirliğiyle geliştirilmiş ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi ile Politecnico di Milano, Tasarım Bölümü katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yürütülecektir.

DAÜ Kültürel Miras Çalışmaları Master Programı’nın temel amaçları, disiplinlerarası bir alan olarak yaklaşık son yirmi yıldır Mimarlık alanında en çok öne çıkan konulardan biri olan “Kültürel Miras Çalışmaları” üzerinde yükseklisans düzeyinde eğitim olanakları sunmaktır. Söz konusu programa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, “Kültürel Miras” kapsamında çeşitli konular üzerinde ileri düzey çalışmaları başarı ile tamamlamakla birlikte, “turizm, ekonomi, planlama, sürdürülebilirlik, yöneticilik, arkeoloji” ve benzeri alanlarda da yeterli hale gelecektir.

Kayıt yaptırmış öğrencilerin sahip oldukları çeşitli akademik geçmişleri de (Mimarlık, İç Mimarlık, Yapı Bilimi, Peyzaj Mimarisi, Şehir Planlama, Kentsel Tasarım ve Arkeoloji), Kültürel Miras Çalışmaları Master Programı’nın disiplinlerarası yapısına katkı koyacaktır. Öğrenciler, akademik temelleri de göz önünde bulundurularak, disiplinlerarası bir ortamda eğitimlerini tamamlamaları için teşvik edileceklerdir.

Kültürel Miras Çalışmaları’nın disiplinlerarası ve işbirlikçi doğasından dolayı, bu programdan mezun olacak bireyler, farklı alanlarda ve kültürel mirası koruma ile ilgili olan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kurumlarında çalışabileceklerdir.

Disiplinlerarası ve esnek yapısıyla, DAÜ’deki Kültürel Miras Çalışmaları Master Programı farklı ülkelerden öğrencilere eğitim sunarak kültürel miras çalışmaları alanındaki modern yaklaşımlardan biri olup, fark yaratmaktadır. Söz konusu program, hem karşılaştırmalı çalışmaları hem de akademik işbirliğini destekleyecektir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvuran bireylerin, Mimarlık, İç Mimarlık, Yapı Bilimi, Peyzaj Mimarisi, Şehir Planlama, Kentsel Tasarım ve Arkeoloji gibi ilgili alanların lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Adı geçen programlar haricinde, bir başka ilgili bilim dalının lisans programından mezun bireylerin belirli dersleri tamamlamaları şart koşulmaktadır. Programa başvuran adayların lisans mezuniyet ortalamalarının en az 2,5/4,0 olması gerekmektedir.

Araştırma Alanları

Kültürel Miras Alanlarının ve Yapılarının Korunması, Tarihi Yapıların Materyallerinin Korunması, Mimari Miras Yapıları, Arkeolojik Miras Yönetimi, Kültürel Peyzaj, Kültür Rotaları, Kültür Turizmi, Topraktan Yapılmış Mimari Miras, Kültürel Mirası Korumada Enerji ve Sürdürülebilirlik, Korumanın Ekonomisi, Kültürel Miras Alanlarının Yorumlanması ve Sunumu, Sağlamlaştırma ve Askeri Miras, Miras Belgeleme, Kültürel Mirası Korumada İdari ve Mali Konular, Risk Hazırlığı, Koruma ve Restorasyon’un Teori ve Felsefesi, 20. Yüzyıl Mirası.

İletişim

Tel: +90 392 630 1049 / 2266
Faks: +90 392 365 4910
E-posta: ege.ulucatumer@emu.edu.t
Web: http://arch.emu.edu.tr