İçeriğe git

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.A, 1 - 1.5 Yıl)

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın amacı; bir işletmenin tüm temel konuları yanında özellikle insan kaynakları yönetimi alanında eğitilmiş, bilgili, donanımlı, küresel ortamda iş yapabilecek elemanlar yetiştirmektir. Öğrenim dili İngilizce’dir. Bu nedenle programdan mezun olan öğrenciler çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedirler. İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı kurumların insan kaynaklarını daha bilinçli bir şekilde kullanmalarına ve dolayısıyla verimliliklerinin artmasına katkıda bulunmak amacı ile gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi alanında çalışacak kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımız personel seçimi, endüstriyel ilişkiler, performans ölçümü ve yönetimi gibi insan kaynakları yönetimi süreçlerinin yanında işletme stratejilerinde insan kaynakları yönetiminin rolünü daha iyi algılayabilmeleri amacı ile genel işletme konularında da eğitim almaktadırlar.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans (MA) Programına başvuran adayların lisans diplamasına sahip olmaları ve adayların genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir.

Araştırma Alanları

İnsan Kaynakları Stratejileri, İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi, Aday Toplama, İşe Alım, Oryantasyon, Personel Yetiştirme ve Geliştirme, Kariyer Gelişimi, Performans Yönetimi, Performans Değerlendirme, Çalışan Hakları, Ücret Yönetimi, Çalışan İlişkileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Disiplin, İşten Çıkarma.

İletişim

Tel: +90 392 630 1343
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: business.emu.edu.tr