İçeriğe git

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü

Misyonumuz

Doğu Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 1997 yılında öğretime başlamıştır. Bölüm, yeni medya ortamına uyarlanmış Yeni Medya ve Gazetecilik programına öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölümün misyonu öğrencileri eleştirel yazarlar ve okurlar olarak yetiştirmek, profesyonel etiğe ve gazetecilik etiğine uygun olarak iş yaşamına hazırlamaktır. Öğrencilerimizi çeşitli iletişim teknolojileriyle ilişki içinde dünya sorunlarına sosyal, kültürel, ekonomik ve politik olarak çeşitli perspektiflerle yaklaşmalarını sağlamaktır.

Bu bölüm altında hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde eğitim veren Yeni Medya ve Gazetecilik programlarının ana amacı İletişim ve medya çalışmaları alanında yeni gelişen bir eğilim olan bu disiplinlerarası alanı özellikle alan seçmeli derslerle destekleyerek dijital medya ve gazetecilik alanında uzmanlaşmış profesyoneller yetiştirmektir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. HANİFE ALİEFENDİOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcıları:

Bölüm İmkanları

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü tam zamanlı üç docent, iki yardımcı doçnt ve dört yarı zamanlı öğretim görevlisi ile öğretimini sürdürmektedir. Bölüm, gazetecilik eğitiminde geleneksel veya yeni medya için öğrencilerin teorik ve pratik ihtiyaçlarının dengelenmesi gerektiğinie inanmaktadır. Bu inançla bölüm, basılı ve online versiyonları bulunan Gündem Gazetesine, Gümdem gazetesi ofisine, bilgisayar laboratuarlarına, fotoğraf stüdyosuna sahip olduğu gibi fakültenin tüm teknik ve altyapı olanaklarını kullanabilmektedir.

Eğitimde Farklılık

Bölüm 1997 yılından bugüne, yerel ve uluslararası alanda ve medyanın her düzeyinde çalışan mezunlarıyla gazetecilik eğitimi alanında kendisini kanıtlamıştır. Öğrencilerimiz bir yandan yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirirken, bir yandan da araştırma becerileri kazanmaktadırlar. Yeni programızmı ile birlikte bu becerileri yeni medya alanına taşıyacaklardır. Bunlara ek olarak birçok derste fotoğrafçılık, haber fotoğrafçılığı, online gazetecilik, sayfa tasarımı, video haberciliği, röportaj teknikleri gibi pratik beceriler de edinmektedirler. Bölüm, iletişim, medya, gazetecilik, sosyal medya ve dijital ortamlar alanındaki temel teori dersleri ile alan dersleri arasında bir dengenin yanı sıra teori ve partik dersler arasındaki dengeye de dikkat etmektedir.

Başarılarımız

Gazetecilik Bölümü bu alandaki akademik sorumluluğuyla çok çeşitli medya içerikleri üreterek ve çok çeşitli medya izleme araştırmaları yaparak KKTC’de saygın bir görünürlük elde etmiştir. İletişim Fakültes, daha özelde Gazetecilik bölümü üniversite ile yerel medya arasında bir köprü görevi görmektedir. Bölüm, öğrencilerinin katıldığı çeştili yarışmalarda döüller almaya hak kazanmıştır. 2014 yılında Aydın Dopan Vakfı Genç İletişimciler yarışmasında 2014 yılında sayfa tasarımı alanında, 2004 yılında röportaj alanında, 2003 yılında araştırmacı gazetecilik alanında ödül kazanmıştır. Öğrencilerimiz Gündem Gazetesi, DAÜ TV ve DAÜ Radyo’nun sağladığı etkin ve verimli medya ortamlarında da çalışma fırsatı bulabilmektedirler.

Kurulduğu günden bugüne toplam 256 mezun veren bölümümüz mezunları halen Kuzey Kıbrıs’ta, Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde medya kurulıuşlarında görev yapmaktadırlar.

Öğrencilerimizin Değeri

Çok disiplinli karakterinden dolayı program, öğrencileri 21. Yüzyılın modern iletişim dünyasının karmaşık yapısına uygun hazırlayabilecektir. Kuramsal derslerde küresel dünyada medya ilişkilerini anlamaya hazırlarken, uygulamalı derslerde, öğrencilerin, haber yazmak, fotoğrafları hazırlamak, online haber hazırlamak, blog kurabilmek ve web sayfası tasarlayabilmek gibi her türlü sosyal medya planlaması hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır. Çok fonksiyonlu medya profesyonelleri olarak bölüm mezunları konvansiyonal ve yeni medyadaki çok çeşitli etik ve yasal sorunların da farkında olacaklardır.

Kariyer Olanakları

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü mezunları alanın gerektirdiği teorik donanım ve prtaik beceriyle haber yapımcısı, spor gazetecisi, haber fotoğrafçısı, sayfa tasarımcısı, fotoğraf editorü, haber editörü, haber koordinatörü, internet editorü, online haber editor ve sosyal medya yöneticisi olarak sektörün çeşitli düzeylerinde iş bulabileceklerdir. Bazı mezunlarımız ise yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik alanda çalışmayı seçmişlerdir.

Programlar

Bu bölüm altında hem İngilizce hem de Türkçe dillerinde eğitim veren Yeni Medya ve Gazetecilik programları mevcuttur.

ProgramDereceYılBölüm
Yeni Medya ve İletişim (Türkçe)Lisans / B.A.4 Yeni Medya ve Gazetecilik
Yeni Medya ve İletişimLisans / B.A.4 Yeni Medya ve Gazetecilik

İletişim

Adres:
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, Mimar Sinan Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 2006
Faks: +90 392 630 2317
E-posta: metin.ersoy@emu.edu.tr
Web: http://fcms.emu.edu.tr