İçeriğe git

Mobil Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kirlenen çevreden veya değişen yaşam ve çalışma şartlarından kaynaklanan yeni hastalıklar, uzayan yaşam ömrü ve daha kaliteli yaşam isteği ile birlikte, sağlık alanında sunulan hizmetler ve bu hizmetlere olan talep her geçen gün artmaktadır. Özellikle kronik hale gelen diyabet ve tansiyon gibi hastalıklarda, birtakım tahlillerin periyodik olarak tekrarlanması ve elde edilen bulguların doğru şekilde hekimle paylaşılması hayati olabilmektedir. Buna paralel olarak, medikal tahlil ve görüntüleme çıktılarındaki artış, bu tür verilerin saklanması ve incelenmesi için bilgisayar ve mobil cihazların daha etkin kullanımını gerektirmektedir.

Kronik hastalıkların iyi yönetilebilmesi için mobil uygulamalar geliştirmek ve bu ürünlerin toplum ve hekimler tarafından kullanımının özendirilmesi için ilgili dernekler ile ortak çalışmalar yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılabilmesine yardımcı olabilecek mobil uygulamalar geliştirmek, hastalıkların erken teşhisine katkıda bulunacak modeller tasarlamak ve çıktıları paylaşmak amacıyla bilimsel yayın yapmak Mobil Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin temel hedefleri arasındadır.

İletişim

Adres:
Mühendislik Fakültesi, Mobil Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Prof. Dr. Hakan ALTINÇAY
Tel:
(+90) 392 630 2842
E-posta: hakan.altincay@emu.edu.tr
Web: http://merac.emu.edu.tr