İçeriğe git

Kimya Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Kimya bölümünde yürütülen yüksek lisans ve doktora programları Organik Kimya ve Polimer Kimyasına yöneliktir. Programlar öğrenciye araştırma motivasyonu kazandırıp kendini ilgi duyduğu konuda ileri düzeyde geliştirmesini sağlayamak temeli üzerine kurulmuştur. Programlar öğrencinin ilgi duyduğu konuda dersler almasını sağlamak amacıyla çoğunlukla seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bölümde Türkiye’de ve diğer ülkelerde önde gelen üniversitelerdeki araştırmacılarla işbirliği içinde bilimsel çalışmalar yürütülmektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Doktora program adaylarının lisanstan sonra yukarda sayılan alanlarda yüksek lisans derecesine de sahip olması gerekir.

Araştırma Alanları

Polimer sentezi, modifikasyonu ve karakterizasyonu, doğal polimerler, polimerlerin biyomedikal uygulamaları, polimerlerin çevre uygulamaları, fotokararlı ve fotoaktif polimerler, fonksiyonel boyalar, naftalindiimidler, siklofanlar, güneş pilleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1314
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: chemistry@emu.edu.tr
Web: https://chemistry.emu.edu.tr

Bölüm Sosyal Medya:
Facebook LinkedIn InstagramYouTube