İçeriğe git

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Programlar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, yüksek lisans ve doktora derecesinde eğitim sunmaktadır. Lisans derecesinde sosyoloji, ekonomi ve diğer sosyal bilimler dersleri ile ilgili genel bir eğitim müfredatı izlemektedir. Bölüm, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanına disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. Bölümün müfredatı uluslararası ilişkiler teorisi, uluslararası politik ekonomi, uluslararası hukuk, uluslararası güvenlik, karşılaştırmalı siyaset, dış politika analizi, ve alan çalışmaları dahil olmak üzere geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bölümümüz dünya sisteminin Soğuk Savaş sonrası dönüşümü üzerinde durmaktadır. Küresel siyaset üzerinde yapılan çağdaş tartışmaların yaygın temalarını oluşturan küreselleşme, uluslar üstü bütünleşmeler ve ayrışmalar üzerinde durmaktadır. Yüksek lisans programları akademik araştırma becerilerini geliştirmeye yöneliktir. Öğrenciler bir sonraki akademik kariyerlerinde de kullanabilecekleri tez olarak özgün araştırmalarını sunmak zorundadır. Bu amaçla, Avrupa Birliği ve Orta Doğu alanlarında birçok seçmeli ders sunmaktayız. Coğrafi konumuz, iki önemli bölgenin süreklilik ve değişim süreçlerini yakından takip etmemize olanak sağlamaktadır. Kampusumuzda bulunan Kıbrıs Politikaları Merkezi ile birlikte öğrenciler uluslararası konferanslara katılabilmekte ve ünlü bilim adamlarıyla tanışma fırsatı yakalamaktadırlar.

ProgramDereceYılBölüm
Siyaset BilimiLisans / B.A.4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkilerLisans / B.A.4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.A.1 - 1.5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (Tezli)Yüksek Lisans / M.A.1 - 2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkilerDoktora / Ph.D.3,5 - 5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Diplomasi ve Çatışma Yönetimi (Tezli)Yüksek Lisans / M.A.1 - 2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Misyonumuz

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilere dünyayı anlama ve kavrama olanağı sağlamaktadır. Bölümümüzün misyonu öğrencilerimizi toplum yararına önemli projelere imza atabilecek düzeyde bilgi sahibi birer birey olarak yetiştirmektir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. GÜLAY UMANER DUBA

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. GÜLAY UMANER DUBA

Bölüm İmkanları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü tam zamanlı 1 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi ve 2 öğrenci asistanından oluşan seçkin bir yönetim kadrosuyla eğitim vermektedir. Bölümün lisans öğrencileri için dünyadaki güncel konuları tartışmak üzere düzenlenmiş bir Uluslararası İlişkiler Kulübü vardır. Bölümün ayrıca Kıbrıs Politikalar Merkezi (CPC) ile işbiriği bulunmaktadır. CPC ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne odaklanan ve bölgesel ve küresel barışı katılımcı demokrasiyi yoluyla çözüme kavuşturmayı amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
Foundation for International Business Administration Accreditation
https://www.fibaa.org/
Akredite Edilmiş Programlar: Uluslararası İlişkiler (B.A.) Siyaset Bilimi (B.A.)

Uluslararası Üyelikler

ECPR: European Consortium for Political Research
http://www.ecpr.eu
Üye Olan Birimler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Eğitimde Farklılık

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programımıza 5 yıllık bir süre için 2014 yılında Almanya merkezli FIBAA ait (Uluslararası İş İdaresi Akreditasyon Vakfı) akreditasyon verildi. Öğrencilerimiz iyi tasarlanmış müfredatlar aracılığıyla yazılı ve sözlü iletişim ve bireysel araştırma becerilerini geliştirme şansı bulmaktadırlar. Buna ek olarak, bilgi ve becerileri pratik uygulamak için dönem projeleri ve ödevleri verilmektedir. Bölüm ayrıca siyasi konuları daha iyi kavrayabilmeleri için öğrencilere yönelik seminerler, konferanslar ve yuvarlak masa tartışmaları düzenlemektedir.

Başarılarımız

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü farklı araştırma projeleri ile Kıbrıs sorununun ve KKTC'nin sosyo-politik gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bölümümüzün European Consortium for Political Research (ECPR) ile tam üye olarak işbirliği bulunmaktadır. Bölümümüzden günümüze kadar 1650 öğrenci mezun olmuştur. Bu mezunlar çeşitli ülkelerde uluslararası şirketler ve devlet kurumlarında çalışmaktadır.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümümüze kayıtlı dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bunlar arasında Doğu ve Orta Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Rusya ve Orta Asya gibi bölgeler ağırlıktadır. Bölümde ana dili Türkçe olan öğrenci sayısı oldukça azdır. Öğrencilerimizin farklı kökenden geliyor olması kültürlerarası alışverişe olanak sağlamaktadır. Özellikle yüksek lisans öğrencileri artan kültürel çeşitliliği yansıtmaktadır.

Kariyer Olanakları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Bölümü mezunları için, hem kamu hem de özel sektörde, çeşitli kariyer olanakları bulunmaktadır. Birçok mezunumuz kendi ülkelerindeki dışişleri bakanlığında iş bulmuşlardır. Birçoğu da diğer kamu sektörlerinde iş bulmuşlardır. Diğer birçok mezunumuz uluslararası kuruluşlarda diplomat olarak çalışmaktadırlar. Özel sektörde de iş bulma sıkıntısı yaşanmamaktadır. Birçok mezunumuz medya, iletişim ve bankacılık sektöründe çalışmaktadır. Birçok mezunumuz ise yüksek lisans veya doktora için Cambridge ve Cornell gibi prestijli üniversitelerde yer almaktadır. Bölümümüz bu güne kadar 1656 mezun vermiştir. Bunların 1522’si lisans ve 134’ü yüksek lisans mezunudur. Şuan da kayıtlı 400 lisans öğrencimiz ve 90’ın üzerinde lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır.

İletişim

Adres:
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Jean-Jacques Rousseau Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1401
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: ir.emu.edu.tr