İçeriğe git

Arkeoloji ve Kültürel Varlıkları Araştırma Merkezi (AKVAM)

AKVAM DAÜ-Arkeoloji ve Kültürel Varlıkları Araştırma Merkezi (AKVAM), Kıbrıs özelinde ve Akdeniz genelindeki kültürel mirasın korunması ve yaşatılması odağında gerek bilimsel araştırma, gerekse proje geliştirme ve uygulama aracılığı ile kültürel varlıkların gelecek nesillere sürdürülebilir bir yapı içerisinde aktarılması hedefi ile çalışmaktadır. Merkez kuruluşundan itibaren Salamis Ören yerinde olduğu gibi birçok projeye öncülük etmiştir.

Merkezimiz bünyesinde çağdaş bilimsel yöntemleri kullanarak, disiplinler arası çalışmalar ile arkeolojik kazı, sondaj, yüzey araştırması, jeofizik, lidar çalışmaları yaparak kültürel mirasımızın araştırılmasını, restorasyon-konservasyon çalışmaları yaparak korunmasını ve alan yönetim projeleri ile gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılmasını amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak yerel ve uluslararası iş birlikleri ile hareket etmekte olan araştırma merkezimiz müzecilik alanında projeler geliştirmektedir. Tüm bunlara ek olarak Merkez bünyesinde sergi, eğitim ve kültürel miras etkinlikleri yaparak okul öncesi eğitimden itibaren toplumun her kesiminde farkındalık ve duyarlılık yaratabilmek için çalışmalarını yürütmektedir.

İletişim

Adres:
Arkeoloji ve Kültürel Varlıkları Araştırma Merkezi (AKVAM),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun
Tel:
(+90) 392 630 1049
Faks: (+90) 392 630 2365
E-posta: resmiye.alpar@emu.edu.tr
Web: