İçeriğe git

Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDAM)

Hakkımızda

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi çatısı altında 2006 yılında kurulan Konut, Eğitim, Danışma, Araştırma Merkezi (KEDAM) konut odaklı tartışmalara çok boyutlu yaklaşmayı amaçlar. KEDAM, ulusal ölçekte konut ile alakalı kuramsal ve uygulamaya yönelik bilginin üretiminde özel ve kamu sektörünün yanında sivil toplum örgütleri, çeşitli araştırma merkezleri ve toplum ile işbirlikleri kurarak bilginin yayılmasını hedefler. Bu kapsamda, konut ile ilgili araştırma, tasarım, uygulama ve danışmanlık alt başlıkları altında topluma hizmet verir. Merkez konutu fiziksel, sosyo-ekonomik, teknolojik, kültürel ve yasal çerçevelerde ele alarak bilgi üretir, ve farkındalık yaratmak için çeşitli aktiviteler gerçekleştirir.

Çalışma Alanları

  • Eğitim ve Araştırma Arakesiti: Merkez, konferans, sempozyum, eğitim amaçlı dersler ve benzeri etkinlikler/toplantılar düzenleyerek, kamu ve özel sektörde konut odaklı çalışan/faaliyet gösteren profesyonellere ve genç araştırmacılara katkıda bulunmayı amaçlar.

  • Araştırma-Yayın Hedefi: Merkez konut ile ilgili araştırmaların yayına dönüştürülmesini; podcast ve webinar gibi çevrimiçi etkinlikler ile yerel tartışma ortamını zenginleştirmeyi ve bülten, kitap, magazin gibi yayınlar yaparak yada yapılan yayınlara katkıda bulunarak: ulusal ve uluslararası sergiler düzenleyerek konut ile ilgili araştırma ve yayınlara katkı yapmayı hedefler.

  • Uygulama odaklı Danışmanlık: Fakülte’nin örgütsel yapısı ve kapasitesi çerçevesinde danışmanlık ve uygulamaya yönelik hizmet verilmesine ilişkin işbirlikleri kurar.

  • Kurumsal İşbirliği Platformu: Merkez ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri ve üniversiteler ile disiplinlerarası konularda işbirlikleri kurarak araştırma projelerine paydaş olur, kısa ve uzun süreli aktiviteler düzenler.

İletişim

Adres:
Konut, Eğitim, Danışma ve Araştırma Merkezi (KEDAM),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Chair: Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay Righelato
Tel: (+90) 392 630 2237
Faks: (+90) 392 630 2365
E-posta: pinar.ulucay@emu.edu.tr
Web: https://herac.emu.edu.tr