İçeriğe git

Fikri Mülkiyet Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezin amacı;

Fikri mülkiyet haklarının uygulanmasını, yaygınlaştırılmasını ve geliştirilmesini, toplumun ilgili kesimlerinin bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirilmesini, böylece toplumda fikri ve sınai haklar kültürü oluşturulmasını, geliştirilmesini ve sanayiye AB mevzuatı gözetilerek hukuki alt yapı hazırlanmasına katkıda bulunulmasını sağlamaktır.

Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.

  1. Araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak, ilgi alanındaki araştırmalara ve projelere katılmak ve desteklemek.
  2. Ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.
  3. Kısa ve uzun süreli kurslar ile uzmanlık kazandırmaya yönelik meslek içi eğitim programları düzenlemek.
  4. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesime fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasa taslağı hazırlamak ve/veya danışmanlık hizmetleri sunmak.
  5. Bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.
  6. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği oluşturmak.
  7. Üniversitenin yetkili birim ve kurullarınca istenilen diğer çalışmaları yapmak.

Fikri Mülkiyet Hakları Neden Önemlidir ve Nasıl Korunmalıdır?

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27. maddesine göre fikri mülkiyet hakları temel insan haklarındandır. Ülkelerin ekonomik, kültürel ve sosyal açılardan gelişmesi fikri mülkiyet haklarına gösterilen saygıya bağlıdır. 2020 yılı itibarıyla işletmelerin patent ve marka gibi gayrimaddi varlıklarının değeri toplam mal varlıklarının %90’ına karşılık gelmektedir. Günümüzde fikri mülkiyet haklarını gereği ve yeteri kadar korumayan toplumlar önemli sorunlar yaşamaya mahkumdur. Bu nedenle fikri mülkiyet haklarına ilişkin bir kültürün oluşturulması Merkezimizin amaçları arasında yer almaktadır. Fikri üretime ilişkin motivasyonu artırabilmek ve dolayısıyla yeni ve özgün üretim yapılmasını sağlayabilmek adına fikri mülkiyet haklarının korunması elzemdir. Yeterli koruma sağlanmadığı durumlarda yeni eser üretme, buluş ve yenilik yapma isteği azalacaktır. Dolayısıyla, fikri mülkiyet hakkı sahiplerine fikir ürünlerini tescil ettirme imkanı sağlanmalı, böylelikle, hakkın ihlali durumunda, hak sahibi hakkının korunmasını temin etmek için yargıya başvurabilmelidir. Tüm bunların temini çağdaş kural ve ilkeler göz önünde bulundurularak hukuki alt yapının hazırlanmasına bağlıdır. Merkezimiz bu alt yapının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmayı misyon edinmiştir.

Daha fazla bilgiye web sitemizden ulaşabilirsiniz.

İletişim

Doğu Akdeniz Üniversitesi,
Hukuk Fakültesi, L219, Albert Einstein Sokak,
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Doç. Dr. Arzu Alibaba
Tel:
(+90) 392 630 2729 / 2285
Faks: (+90) 392 365 4910
E-posta: fimaum@emu.edu.tr
Web: https://fimaum.emu.edu.tr