İçeriğe git

Radyo, Televizyon ve Sinema Lisans Programı (Türkçe) (B.A., 4 Yıl)

Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte radyo, televizyon, sinema ve internet alanları şimdiye dek görülmemiş şekilde birbirlerine karışıp aynı potada eridiler. Bu da iletişimcilerden, hem medya sanatlarına ilişkin teknik beceriler anlamında hem de küresel bilgiye dair toplumsal sorumluluk anlamında beklentilerin artmasına sebep oluyor. Bu tespitlerden yola çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü’nün müfredatı, medya teknolojilerini yaratıcı bir ustalıkla kullanabilen ve aynı zamanda düşünsel ve sorgulayıcı bakış açısını toplumsal ve etik bir sorumlulukla taşıyabilecek medya profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Genel Bilgi

Radyo-TV ve Sinema Bölümü İngilizce ve Türkçe dillerinde eğitim veren iki ayrı programa sahiptir. Dört Bölümdeki eğitim, sosyal bilimlerde genel kuramsal bilgilerle, iletişim çalışmaları ve medya pratiklerini bir araya getirmektedir. İlk yıllardaki formasyon dersleri, öğrencilere orta ve ileri düzeyde medya pratikleri için gerekli olan yaratıcı ve düşünsel temeli kazandırmayı amaçlamaktadır. Üçüncü yıl, ileri düzeyde medya pratikleri ile etik, estetik, profesyonel öğeleri dikkate alan medya çalışmaları dersleri için gerekli olan orta seviyede medya pratikleri ve becerileri üzerinde odaklanılmaktadır. Dördüncü yılda düşünsel aşamadan kurgu ve sunum aşamasına kadar öğrencilerin bireysel yaratıcılıklarını
ortaya koyabilecekleri bağımsız projeler üzerinde yoğunlaşılmaktadır.

Eğitim / Öğrenim

Doğu Akdeniz Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, edindikleri iletişim ve medya sanatlarına yönelik eleştirel ve yaratıcı bilgiyle dünyaya açıklık anlamında önemli bir ayrıcalık kazanmaktadırlar. Bu geniş bakış açısıyla sosyal ve kültürel ufuklarını birleştirebilen öğrencilerimiz, bunu hayata geçirdikleri proje ve programlarının yapım ve üretim aşamalarında kullanabilmektedirler. Radyo-Televizyon ve Sinema öğrencileri, video ve fotoğraf projeleriyle, uluslararası düzeyde yarışmalara, konferanslara ve festivallere katılarak, yaptıkları çalışmaları sergileme ve ödül kazanma olanağı bulmaktadırlar.

Olanaklar

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü, sahip olduğu radyo ve televizyon stüdyoları ile öğrencilerine geniş yapım ve yayın olanakları sunmaktadır. Bunlardan FM 106.5 Mhz. üzerinden yayın yapan Radyo Doğu Akdeniz ve yayında olan DAÜ-TV, öğrencilerin yapım ve yayın çalışmalarının her aşamasına ilişkin pratik bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlamaktadır. Üniversite bünyesinde oluşturulan Medya Merkezi’nde de çalışabilen öğrenciler, belgesel ve haber başta olmak üzere farklı medya türlerinin özelliklerine uygun formatlarda içerikler üretebilmektedirler. Ayrıca Bölüm, Sualtı Fotoğraf ve Video Araştırma Merkezi ile de öğrencilerin temel dalış eğitiminden sonra, sualtı görüntüleme tekniklerini başarıyla kullanabilmelerine olanak tanımaktadır.

Kariyer Olanakları

Radyo-TV ve Sinema Bölümü mezunu, öncelikle yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmeyi bilen biri olacaktır. Amaç ister televizyon, ister sinema endüstrisinde, isterse de bağımsız bir radyo ya da video belgesel üretiminde kariyer yapmak olsun, günümüz dünyasındaki sürekli ve hızlı değişim, hayat boyu öğrenme kapasitesini ve sürekli değişmekte olan dinamik dünyaya eleştirel bakma becerisini gerektirmektedir. Bölüm mezunlarımız, medya endüstrilerinde edinecekleri kariyer için gerekli pratik, profesyonel ve teorik bilgi yanında, medya alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurabilecek şekilde yetiştirilmektedirler. Radyo-TV ve Sinema Bölümü’nün dört yıllık programı öğrencilere, yapım sürecinin her aşamasında yer alma ve eleştirel/yaratıcı fikirlerini üretime dönüştürerek medya üretim sürecini daha iyi anlamaları olanağı vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz; kendilerine sunulan teknik olanaklarla kazandıkları radyotelevizyon yayıncılığı deneyimi sayesinde, yapım ve yönetimin artık iç içe geçmiş olan süreçlerini bilen yaratıcı iletişimciler olarak sektöre girmektedirler. Eğitimleri
süresince edindikleri araştırmacı ve eleştirel düşünce yapısı, onlara profesyonel, toplumsal/etik ve yasal sorumlulukların hem çalışma alanlarında hem de toplumda önemli olduğu bilincini kazandırmakta; İngilizce odaklı eğitim sayesinde de çok kültürlü profesyonel ve akademik ortamlarda kariyer yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 2006
Faks: +90 392 365 0743
E-posta: rtvf@emu.edu.tr
Web: http://ctd.emu.edu.tr