İçeriğe git

İşletme Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

İşletme Doktora Programı, genelde pazarlama, insan kaynakları ve örgütsel davranış, ve girişimcilik alanlarında bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlayan ve konuları ile ilgili lisans ve yüksek lisans derecelerini başarıyla tamamlamış öğrencilere, ilk iki sene genel ve alan dersleri vererek, tüm dersleri kapsayan bir doktora sınavı sonrasındaki iki senede de bilimsel literatüre katkı yapacak ve Social Sciences Citation İndex listesindeki bir dergide en az bir yayın yapacak şekilde araştırma yapabilecek bilim adamları yetiştirmeyi hedefler. Doktora öğrencilerimiz, genelde yarı veya tam zamanlı asistanlıklara maddi yönden desteklenir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Doktoraya başvuracak adaylardan GMAT veya GRE sınav neticeleri ile yapmayı planladıkları doktora araştırmaları ve ilgi alanları hakkında 5000 kelimelik bir niyet beyanı istenir. Doktoraya başvuranlar için lisans veya master programlarını hangi konularda yapmış olduklarını bir liste oluşturarak kısıtlamanın yanlış olduğunu düşünsek de, yine de adaylardan lisans ve yüksek lisans birikimlerinin kendilerine doktorada nasıl bir katkı sağlayacağını inceleyerek niyet beyanında bunu açıklamalarını istiyoruz.

Araştırma Alanları

Aşağıda yer alan konular, fakülte üyelerimizin araştırma alanlarının tamamının bir dökümü olmamakla beraber, kapsamını belirtecek bir özet listedir: sendika-dışı çalışan temsiliyeti, sendikalaşma, sendikal network ağları, pozitif işçi-işveren ilişkileri, personel gelişimi, sürdürülebilir kalkınma stratejileri, paydaş ilişkileri, kurumsal sosyal sorumluluk, uluslararası pazarlama, tüketici davranışları, girişimcilik, Iş geliştirme hizmetleri, algılama stilleri, insane kaynakları yönetimi, personel seçimi ve değerlendirmesi, örgütsel adalet, tüketici memnuniyeti, hizmet pazarlaması, hizmet kalitesi, KOBİlerde ihracat modelleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1343
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: business.emu.edu.tr