İçeriğe git

Kurumsal Arşiv

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Açık Erişim hareketini desteklemekte olup bünyesinde hazırlanan akademik yayın çıktılarını olabildiğince geniş çevrelerle paylaşma niyetindedir. DAÜ Kurumsal Arşivi’nin amacı, Üniversitede üretilen akademik araştırma çıktılarını dijital ortamda koruyarak, saklamak ve sürekli erişime açarak, Üniversitede hazırlanan yayınların veya her türlü akademik araştırma çıktısının görünülürlüğünü, kullanımını ve etkisini artırmaktır. DAÜ Kurumsal Arşivi’nde; tam metin olarak, Üniversitede üretilen; dergi makaleleri, master ve doktora tezleri, konferans bildirileri, teknik raporlar ve benzeri akademik araştırma çıktıları ve eğitim kaynakları arşivlenmektedir.

Kurumsal Arşiv