İçeriğe git

Burslar (TC Vatandaşı Öğrenciler)

Burs Devam Koşulları

DAÜ’ye burslu olarak yerleştirilen öğrencilerin hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın bursu normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan %100 veya %75 burslu öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı üzerinden %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. %25 veya %50 burslu öğrenciler ise mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %25 veya %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Birden fazla burs ve/veya indirim hakkı kazanan öğrenciler bu hakların yalnızca birinden yararlanabilir.

ÖSYM Bursu

% 100 ve % 50 olarak ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu programlar

ÖSYM Bursları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ÖSYM kılavuzunda belirtilen bölümlere, belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yerleştirilen Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrencilere verilen burstur. Burs; lisans veya ön lisans programı için öğrenim ücreti muafiyetini ve gerektiği takdirde İngilizce Hazırlık Okulu’nda bir yıllık eğitimi kapsamaktadır.

Kontenjan Listesi

Tercih İndirimi *

1.,2. veya 3. tercihe %75, 4. veya 5. tercihe ise %50; Psikoloji Türkçe bölümü için 1. 2. veya 3. Tercihiyle kayıt yapacak öğrencilere %50

ÖSYM Kılavuzu’nda belirtilen bazı burssuz veya indirimsiz programlara (Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık hariç) öncelikli tercihle yerleştirilen öğrencilerin, öğrenim ücretlerinde indirim yapılır. 2023-2024 Akademik Yılında üniversitemize 1. 2. veya 3. Tercihiyle ücretli kontenjanlara kayıt yapacak öğrencilere %75, 4. ve 5. tercihiyle kayıt yapacak öğrenciler ise %50 tercih indiriminden yararlanacaktır. Psikoloji Türkçe bölümüne ise 1. 2. veya 3 tercihiyle kayıt yapacak öğrenciler %50 tercih indiriminden yararlanacaktır.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Kontenjan Listesi

DAÜ Teşvik Bursu 1 *

İlk 5000, öğrenim ücreti, barınma, cep harçlığı, uçak ile ulaşım ve bilgisayar

 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, herhangi bir puan türünde (Dil Puanı hariç), ilk 5000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan programlarından birine yerleştirilen öğrencilere verilir.

 • Burs, öğrenim ücreti muafiyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında 2 kişilik odalarda ücretsiz konaklamayı, akademik yıl süresince (on ay) yürürlükteki brüt asgari ücretin %35’si kadar cep harçlığı, yılda iki defa, Türkiye- gidiş-dönüş uçak biletini ve bir notebook bilgisayarı kapsar.

 • Bu burslar, derslere devam koşulunu yerine getirmiş olması halinde, öğrencinin bitirmiş olduğu döneme ait genel not ortalamasının oluşması koşuluyla devam eder ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir.

 • Normal Eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise öğrenim harçları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler ve bu madde kapsamında verilen diğer haklarını kaybederler.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

DAÜ Teşvik Bursu 2 *

İlk 5001-30.000, öğrenim ücreti

 • T.C. Yükseköğretim Kurulu’nun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, Sayısal, Sözel, Eşit-Ağırlık ve eşdeğer Puan türlerinde ilk 5001-30.000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan tercih indirimli programlardan birine yerleştirilen öğrencilere verilen burstur.

 • Bu burs, öğrenim ücreti muafiyetini kapsar.

 • Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir.

 • Normal Eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise öğrenim harçları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler ve bu madde kapsamında verilen diğer haklarını kaybederler.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

TC Okul Birincisi Bursu *

 • TC liselerinden mezun olup Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans programına mezun oldukları yıl, ÖSYM tarafından yerleştirilen veya okul birincisi kontenjanı ile Üniversite’ye yerleştirilen T.C. vatandaşı okul birincilerinin öğrenim ücretlerine %100 burs uygulanır.

 • Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı üzerinden%50 burslu olarak devam eder.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Kardeş İndirimi *

Lisans veya önlisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Üç kardeşe uygulanan indirimler, 2 kardeş ve bir ebeveynin lisans veya önlisans programlarında olması durumunda da uygulanır. Lisansüstü programlara kayıtlı olup Üniversiteden dönemlik öğrenim ücreti üzerinden herhangi bir indirim veya katkı almayan öğrenciler, öğrenim ücretinin %10’u kadar kardeş indiriminden yararlanır.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Personel ve Mezun İndirimi *

 • Personel çocuklarına (2012-2013 Akademik Yılı’ndan başlamak üzere, Üniversitemizde en az on beş yıl çalışmış ve emekli olmuş personel dahil), DAÜ’nün tüm programlarına (uluslararası ortak programlar ve sertifika programları hariç) kayıt yapmaları halinde %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
 • DAÜ’de lisans veya ön lisans eğitimi gören, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. İlgili öğrencinin hem annesi hem de babası DAÜ mezunu olması halinde %50 indirim uygulanır.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Kardeş İndirimi *

Lisans veya ön lisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Üç kardeşe uygulanan indirimler, 2 kardeş ve bir ebeveynin lisans veya ön lisans programlarında olması durumunda da uygulanır. Lisansüstü programlara kayıtlı olup Üniversiteden dönemlik öğrenim ücreti üzerinden herhangi bir indirim veya katkı almayan öğrenciler, öğrenim ücretinin %10’u kadar kardeş indiriminden yararlanır.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Üstün Başarı Ödülü *

Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve ön lisans öğrencileri, dönem not ortalamaları en az (GPA) 3.50 ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde, takip eden dönemde kayıt yapmaları durumunda “Üstün Başarı” almaya aday olurlar.

Her Fakülte veya Yüksekokul içerisinde yukarıda belirtilen not ortalamalarını sağlamak kaydı ile ilk ona giren öğrencilere üstün başarı ödülü verilir.

Üstün başarı ödülü;

a) İlk sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katı kadar,

b) İkinci sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katı kadar,

c) Üçüncü ve sonraki sırayı alan öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücret kadar ödeme yapılarak verilir. İşbu sıralama, ikinci dönem sonu itibari ile ilgili Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinin notlarının büyükten küçüğe doğru sıralanması ile elde edilir.

Dönem not ortalaması (GPA) eşit olan öğrenciler bulunması halinde, genel ortalama notu (CGPA) daha yüksek olan öğrenci üst sırada yer alır.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Başarılı Sporcu Bursu *

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Kulüpleri’nden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Burs öğrenim ücretinin veya DAÜ yurtlarında barınma ücretinin tümünü veya bir kısmını kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Sporcu Bursları Uygulama Esasları” ile düzenlenir.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Sporcu İndirimi *

ÖSYM tarafından yerleştirilen, herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya spor yaptığı dalda en üst ligde lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin öğrenim ücretlerine %20 indirim yapılır. Verilen bu indirimin İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %20 indirimli ödeyerek kayıt yapabilirler.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Meslek Bursu *

 1. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans programına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve eğitim alanında görev alan (emekliler dahil) öğretmen veya öğretim elemanlarının çocuklarının öğrenim ücretlerine %20 indirim uygulanır.
 2. Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki programlara veya Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve sağlık alanında çalışan ailelerin çocuklarının öğrenim ücretlerine %20 indirim uygulanır.

Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %20 indirimli ödeyerek kayıt yapabilirler.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Vakıf Özel ve Devlet Üniversitelerinden Üniversitemize Yatay Geçiş ile Yerleştirilen TC Uyruklu Öğrencilere Uygulanacak Burslar *

 • TC uyruklu öğrencilere Rektörlüğün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayladığı alanlara ve oranlara göre verilen burstur.
 • Bu madde kapsamında verilen bursların süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları harç üzerinden elde etmiş olduğu burs oranı aynı kalmak kaydıyla devam eder. Öğrenciler normal eğitim süresi ve işbu iki dönemde tanınan burs haklarını da kullandıktan sonra tüm burs haklarını yitirirler. %25 oranla burs alan öğrenciler ise yerleştirildiği programın normal eğitim süresini aşmaları halinde tüm burs haklarını yitirirler ve öğrenim harçları normal süre dışındaki her dönem kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim ücreti üzerinden hesaplanır.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

TSK Mensuplarının, Eş ve Çocuklarına Yönelik Burs *

 • Tercih indirimli programlara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yerleştirilen veya Özel Yetenek Sınavı ile yerleştirilen veya kayıt hakkı kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, (emekliler dahil), eşlerinin ve çocuklarının öğrenim ücreti KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrencim ücreti kadardır. Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını ödeyerek kayıt yapabilirler.

 • Tercih indirimi olmayan programlara ÖSYM tarafından yerleştirilen veya özel yetenek sınavı ile yerleştirilen veya kayıt hakkı kazanan TSK mensuplarının, (emekliler dahil), eşlerinin ve çocuklarının öğrenim ücretinde %20 indirim yapılır. Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal Eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %20 indirimli ödeyerek kayıt yapabilirler.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

TC Gazi Çocuklarının Öğrenim Ücreti *

Doğu Akdeniz Üniversitesine kayıt hakkı kazanan, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapmış olan ve Gazilik Beratına sahip olanların çocuklarının öğrenim ücretleri, KKTC uyruklu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti kadardır. İndirim süresizdir.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

TC Yurtkur Kredi ve Bursu *

DAÜ öğrencileri yurtkur burs ve kredilerinden yararlanabilmektedir. Ayrıca DAÜ kampüsü içerisinde TC yurtkur yurdu da mevcuttur.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

KKTC’de Görevli TC Devlet Memuru Çocuklarına Uygulanan İndirim *

T.C. Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet’te kamu hizmetlerinde ve KİT’lerde çalışmak üzere T.C. Hükümeti veya T.C. Kamu Kuruluşları tarafından geçici görevli olarak görevlendirilen, T.C. uyruklu personelin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kabul edilen veya öğrenim gören çocuklarının öğrenim ücretleri KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti kadardır. KKTC uyruklu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti kadardır.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

KKTC’DE Görevli TC Devlet Memur Bursu *

Üniversitemiz 2022 – 2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden başlayarak Üniversitemize kayıtlı olan: T.C. Büyükelçiliği. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet’te kamu hizmetlerinde ve KİT’lerde çalışmak üzere T.C. Hükümeti veya T.C. Kamu Kuruluşları tarafından geçici görevli olarak görevlendirilen T.C. uyruklu kişilerin öğrenim ücretlerinin normal eğitim süresi boyunca (Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Dahil) KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretini ödeyecektir.

* Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda (Tıp ve Diş Hekimliği) ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.