İçeriğe git

Su ve Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi (SUDEM)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 8 Nisan 1997 tarih ve 97/135-5 sayılı kararı ile Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’na bağlı olarak kurulan “Su ve Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi” için SUDEM kısa ismi seçilmiştir. Disiplinler arası bir karakter taşıyan SUDEM, değişik bilim alanlarından araştırmacıların ortak çalışma yapmalarını hedeflemektedir. Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nın 15/06/1998 tarihli ve 020/506/D26/613 sayılı yazı ile SUDEM kurucu başkanı olarak, İnşaat Mühendisliği Bölümü, öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Günyaktı atanmıştır. Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu’nun 8.11.2002 tarihli ve sayılı kararı ile Türkçe isim değişikliği yapılarak Prof. Dr. Ali Günyaktı Merkez Başkanı ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ergil Başkan Yardımcısı olarak (3 yıl için) atanmışlardır. Yönetim Kurulu üyelikleri için Doç. Dr. Hasan Ali Bıçak, Yrd. Doç. Dr. Emine Atasoylu ve İnş. Müh. Ramadan Görgü görev almışlardır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yarı kurak Akdeniz iklimi etkisinde bir ada ülkesidir. İçme ve sulama suyu sorunları, bilhassa son yarım asırda, ülkeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kıyı aküferlerindeki su kaynakları, doğal beslenmeden fazla su çekildiği için deniz suyunun girmesi ile tuzlanmaktadır. Bazı kıyı aküferlerinden de denize tatlı su kaçmaktadır. Yüzey sularının denize kaçmasını engellemek ve yeraltı suyunu beslemek için yapılan toprak barajlar ise hem buharlaşmanın çok yüksek hem de tabanların genelde geçirimsiz olması sonucu etkin fayda sağlayamamaktadır. Yağışlar yeraltı suyunu beslemekte yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, KKTC, kıyı ve denizlerin turizm – balıkçılık – ve diğer doğal imkanlarından da yeterince yararlanamamaktadır. Ülkenin su ve deniz ile ilgili birtakım sorunları olmuştur ve gelecekte de olacaktır. Her türlü su ve deniz kaynaklı sorunlara bilimsel açıdan yaklaşacak bir araştırma merkezi kurulması fikri “Su ve Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi”ni yaratmıştır.

Çevre sorunlarının giderek ağırlık kazandığı günümüzde, KKTC denizlerinin ve su kaynaklarının doğal veya yapay yollardan kirlenmesi ile ilgili konularda acilen proje üretip veri toplamak gerekmektedir. “Ulusal kıyılar ve limanlar mastır planı” proje çalışmasına devam eden SUDEM, aşağıdaki konularda çalışma yapmayı planlamaktadır:

  • Denizlerimizin akıntı, dalga, sediman, besi zinciri gibi verilerinin derlenmesi
  • Doğan su kaynaklarımızın detaylı çalışması ve kirlenmesinin önlenmesi
  • Balıkçılığın geliştirilmesi ve bu konuda örnek tesislerin oluşturulması
  • Üniversitemize su ve deniz bilimleri konusunda etkin bir araştırma birimi kazandırılması

Prof. Dr. Ali Günyaktı (Başkan)

İletişim

Adres:
Su ve Deniz Bilimleri Araştırma Merkezi (SUDEM),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Başkan: Doç. Dr. Umut TÜRKER
Tel:
(+90) 392 630 1236
Faks: (+90) 392
E-posta:
Web: