İçeriğe git

Yazılım Mühendisliği - Bilgisayar Mühendisliği Lisans Çift Anadal Programı (B.S., 4 Yıl)

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Yazılım Mühendisliği Öğrencisinin Bilgisayar Mühendisliği Müfredatından alacağı Dersler

Course Code

Course Name

Credit

1

CMPE223

Digital Logic Design

4

2

CMPE224

Digital Logic Systems

4

3

CMPE226

Electronics for Computer Engineers

4

4

CMPE323

Microprocessors

4

5

CMPE343

System Programming

4

6

CMPE321

Basics of Signals and Systems

4

7

CMPE324

Computer Architecture and Organization

4

8

AE01

Area Elective I

4

9

AE02

Area Elective II

4

10

AE03

Area Elective III

4

Total Credit

40

İletişim

Tel: +90 392 630 1484
Faks: +90 392 365 0711
E-posta: cmpe.info@emu.edu.tr
Web: http://cmpe.emu.edu.tr

İletişim Numaraları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu