İçeriğe git

İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Çok disiplinli alanları kapsayan mühendislik dallarında ileri teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesinde öncü olmak, Yüksek lisans eğitim programlarında yeni müfredatlar geliştirerek bunlara öncülük etmektir.

Enstitünün birinci misyonu endüstri ve toplumu etkileyecek şekilde ileri teknolojiler geliştirmek ve bunlarla ilgili bilgileri geliştirip dağıtarak topluma kazanç sağlamak;

İkinci hedefi ise öğrencileri eğiterek mühendislik teknolojilerini geliştirmek, onları rekabetçi yüksek teknoloji pazarlarına hazırlayarak endüstride ve akademik hayatta lider konumda olmalarına yardımcı olmaktır.

İTAGE’nin HEDEFLERİ VE AMAÇLARI

Yeni oluşturulan İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Üniversite içerisindeki tüm Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini bir çatı altında toplamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda DAÜ araştırma faaliyetlerinın yeniden düzenlenmesine yardımcı olacak bir master planı oluşturulmaktadır.

Enstitü aşağıdaki konuları kapsayan ilkeler ve yöntemler üzerinde çalışma yapmaktadır:

 • Danışmanlık hizmeti projesi ( ör: 1 - 3 gün sürecek kısa dönemli kurslar - genelde akademik dönem dışında - şubat ve yaz aylarında),
 • Uygulamaya yönelik atelye çalışmaları (ör: (i)- Tıp Merkezlerinden davet edilecek uzmanların gözetiminde, yüksek teknolojiye sahip tıbbi araç ve gereçlerin etkin kullanılması ve bakımı, (ii) termodinamik uygulamaları, (iii) kablosuz Internet uygulamaları (iv) akıllı ofis uygulamaları, vs.),
 • Ulusal, bölgesel ve uluslararası kaynaklar ve finansman için veritabanı oluşturulması (finansman kuruluşları ve organizasyonlarına - ör. BM, AB, TUBITAK, uluslararası şirketler gibi- başvuru ve değerlendirme uygulamalarının belirlenmesi),
 • Proje önerilerinin hazırlanması,
 • Yerel ve uluslararası ortaklıklar,
 • Enstitü ile öğretim üyeleri ve bölümler arasında aktif bir iletişimin oluşturulması sayesinde bilginin etkin ve verimli bir şekilde yayılması mümkün olmaktadır. Aktif ve şeffaf iletişim kanalları aracılığı ile her konunun açık olması ve böylelikle gri noktaların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Uzmanlaşma bölümleri kurularak küresel düzeyde yüksek teknoloji kullanan endüstriyel kuruluşlara hizmet verilmesi planlanmaktadır. Kurulacak olan bölümlerin başarısı yüksek hedeflere ve kapasitelere sahip öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin işbirliği yapmalarına bağlıdır. Kişisel ve grupsal anlamda ödüllendirme mekanizmaları aracılığı ile öğretim üyesi ve araştırmacıların katılımı ve enstitü içerisindeki devamlılıklarının teşvik edilmesi planlanmaktadır.

Mevcut araştırma faaliyetleri aşağıdaki alanlarda yürütülmektedir.

 1. Yenilenebilir enerji
 2. Güneş enerjisi ile çalışan araba
 3. Kablosuz iletişim
 4. İleri Teknoloji DSP Teknikleri
 5. Mikrodalga entegre devreleri (MICs)
 6. Çoklu-hüzme, çoklu-bant anten dizileri
 7. Radyo frekanslarının tanınması (RFID)
 8. Çok amaçlı, yapısal modüllerin mühendislik ve mimari tasarımları
 9. Görsel iletişim
 10. İnsan yüzü tanıma teknikleri
 11. İmge ve veri iletişimi
 12. Ağ işletimi ve kaynakları
 13. İleri teknoloji sayısal nodlasyon teknikleri
 14. Robot sistemleri ve akıllı sistem kontrolü
 15. Mühendislik ahlakı
 16. Çevre kirliliği ve insan güvenliği
 17. Elektromanyetik ve dağılma
 18. Sayısal teknikler

Adres:
İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1381
Faks: +90 392 630 2989
E-posta: eng.dean@emu.edu.tr
Web: http://eng.emu.edu.tr/