İçeriğe git

Finans ve Bankacılık - Aktüerya Bilimleri Çift Anadal Programı (B.S., 4 Yıl)

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Finans ve Bankacılık (B.S.) Öğrencisinin Aktüerya Bilimleri (B.S.) Müfredatından alacağı Dersler

Semester

Ref
Code

Course
Code

Full Course Title

Course Category

Credit

Pre-req.

ECTS

Lec.

Lab.

Tut.

Total

1

4A711

MATH151

Calculus I

AC

4

0

1

4

8

1

4A714

COMP183

Introduction to Computer Science I

AC

3

2

0

4

8

2

4A722

MATH106

Linear Algebra

AC

3

0

1

3

6

3

4A731

MATH203

Ordinary Differential Equations

AC

3

0

1

3

6

4

4A744

MATH322

Probability and Statistical Methods

AC

3

0

1

3

6

4

4A742

MATH222

Financial Mathematics

AC

3

0

1

3

6

5

4A755

COMP301

Insurance Software Applications

AC

2

2

0

3

6

6

4A761

MATH326

Stochastic Analysis

AC

3

0

1

3

6

6

4A762

MATH348

Regression Analysis

AC

3

0

1

3

6

7

4A771

ACTS401

Risk Theory

AC

3

0

1

3

6

7

4A772

ACTS302

Reinsurance

AC

3

0

1

3

6

7

4A773

COMP411

Data Mining

AC

3

0

0

3

6

Total Credits (a minimum of 36 is required)

38

Total ECTS

76

İletişim

Tel: +90 392 630 1475
Faks: +90 392 630 2825
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: bank.emu.edu.tr