İçeriğe git

Güvenlik İşleri Şube Amirliği

Üniversite’nin asayişini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Üniversite Yasa, Tüzük ve Yönetmelik’lere uygun olarak sağlar, Üniversitenin arazi, bina ve tesisleri ile demirbaş, araç gereç ve teçhizatını korur, Üniversite içi trafik akışını düzenler, yangına karşı koruma önlemleri alır ve Üniversite’nin Sivil Savunma mükellefiyetlerini koordine eder;

İletişim

ŞUBE AMİRİ AYTEKİN NACAKaytekin.nacak@emu.edu.tr +90 392 630 2600
SEKRETER GÜLER AHMAD +90 392 630 2758

Adres:
Güvenlik İşleri Şube Amirliği,

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey