İçeriğe git

Endüstri Mühendisliği Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Günümüz rekabetçi koşullarında firmaların ayakta kalabilmeleri, daha az maliyetle daha çok ve daha kaliteli ürün/hizmet sunabilmelerine her zamankinden daha fazla bağlıdır. Firmalara bu yaşamsal derecede önemli konuda katkıyı aldıkları eğitim nedeniyle sadece Endüstri Mühendisleri verebilmektedir. Küreselleşme nedeniyle uluslararası bağlantıları artan firmalar artık sadece yabancı dil bilen değil ayni zamanda farklı kültürleri yakından da tanıyan tam donanımlı mühendisleri tercih etmektedirler. Dünyanın 30’a yakın ülkesinden gelen öğrencilerimiz ve yarıdan fazlası yabancı ülkelerden gelen alanında uzman seçkin öğretim üyelerimizle tam anlamıyla uluslararası bir eğitim veren Bölümümüz firmaların bu gereksinimlerine yanıt verecek Endüstri Mühendislerini yetiştirmektedir.

Endüstri Mühendisleri sadece beyaz eşyadan otomotive kadar her tür imalatın yapıldığı üretimde değil ayni zamanda hizmet sektörlerinde (danışmanlık, ulaşım, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, marka yöneticiliği, yazılım, turizm, eğitim, telekomünikasyon, pazarlama gibi) de kısa zamanda yöneticilik pozisyonlarına getirilmektedirler.

Endüstri Mühendisliğinin en yaygın olarak kullanılan tanımı şöyledir:

"Endüstri Mühendisliği insan, makine ve malzemeden oluşan bütünleşik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve kurulması ile ilgilenir. Bu tür sistemlerden elde edilecek sonuçların belirlenmesi, kestirilmesi ve değerlendirilmesinde matematik, fizik ve sosyal bilimlerdeki özel bilgi ve beceriyi mühendislik çözümleme ve tasarımının ilke ve yöntemleriyle birleştirerek kullanır."

Genel Bilgi

Endüstri Mühendisliği programımız mühendislik programlarını değerlendiren dünyanın en saygın kurumu olan ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon sayesinde mezunlarımız dünyanın herhangi bir ülkesinde iş ya da master/doktora başvurularında büyük avantaj sahibi olmaktadırlar. Makine Mühendisliği ve İşletme (Business Administration) Bölümleri ile birlikte geliştirdiğimiz Çift Anadal Programları (Double Major Programs) sayesinde genel not ortalaması (CGPA) 3.00 ve üzerinde olan öğrencilerimize Çift Anadal Programlarından birine kayıt yaptırabilme ve Endüstri Mühendisliğine ek olarak Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlamaktayız. Mezunlarla İletişim Ağımız sayesinde hem mezunlarımız kendi aralarında mesleksel paylaşımlar yapabilmekte hem de müfredatımız hakkında bizlere geribildirimde bulunmaktadırlar. Bu iletişim sayesinde günümüz rekabetçi iş dünyasının gereksinimlerini ve yeni mezun genç mühendislerden sahip olmaları beklenen yeni bilgi ve becerileri birinci elden takip etmekte ve öğrencilerimizin liderlik, girişimcilik, yenilikçilik gibi yönlerinin ortaya çıkmasına katkı koyacak dersleri müfredatımıza eklemekte, ayrıca mevcut derslerin içeriklerinde de gerekli güncellemeleri yapabilmekteyiz.

Akreditasyonlar

Eğitim / Öğrenim

Endüstri Mühendisliği lisans programımızda yabancı dil bilen, farklı kültürleri yakından tanıyıp öğrenmiş kaliteli ve güncel mühendislik bilgileri ile donanmış işyerlerinin sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretecek mühendisler yetiştirmek yanında lisansüstü programlarımızla da bilim ve teknolojiye katkıda bulunacak geleceğin bilim insanlarını ve akademisyenlerini yetiştirmekteyiz.

Endüstri Mühendislerince tasarlanan sistemler (üretim süreçlerinin tümü, malzemeler, makina ve donatılar, işçilerin çalışma yöntemleri, tesis içi yerleşim ve malzeme akışları, malzeme taşıma donatı ve yöntemleri, çalışma yerlerinin tasarımı, envanter sistemleri, iş güvenliği yöntemleri vb.) son derecede karmaşık yapıda ve bütünsellik içeren bir sistem yaklaşımı bakış açısını gerektirdiğinden müfredat derslerimizin çoğunluğu, rapor hazırlama ve jüri önünde sunmak üzere projeli derslerden oluşmaktadır. Açtığımız geniş seçenekli seçmeli derslerimizle öğrencilerimiz ilgi duydukları ve kendi öngördükleri kariyer geleceklerine uygun dersleri alarak yukarıda sıralanan bütün mesleksel işlevleri başarıyla yerine getirebilecek, toplum yararına yeni bilgi ve teknolojik yenilikler üretebilecek, tasarım yeteneklerine sahip, çoklu kültür ve disiplinlerden oluşmuş takımlarda çalışabilme ve liderlik yapabilme özellikleri kazanmış, öğrenmeyi öğrenmiş, yaşam boyu öğrenmenin gereğini kavramış, eleştirel bakış açısına sahip, insanlık onuruna, gelecek nesillere, dünyamıza, ve meslek etik ve kurallarına saygılı birer Endüstri Mühendisi olarak çalışma yaşamında yerlerini almaktadırlar.

Olanaklar

Öğrencilerimizin tümüne de açık olan 3 Bilgisayar Laboratuvarımızda 120 adet en gelişmiş masaüstü bilgisayarlar bulunmaktadır. Kapalı devre palet taşıyıcı ve ASRS (Automated Storage and Retrieval System) ile entegre olarak çalışan kalite kontrol ve montaj iş istasyonlarına bağlı robotların ve CNC makinelerinin bulunduğu Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Laboratuvarımızda öğrencilerimiz bilgisayarlı üretimi yerinde uygulamalar yapabilme ayrıcalığıyla öğrenmektedirler. İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarlarımız cihaz olarak son derecede zengin olup, bu sayede metod analizi ve zaman etüdü, insan fizyolojisi, kol ve beyin kullanma becerileri, yorgunluk, iş yeri konforu ve güvenliği gibi konularda deneyler yapılabilmektedir. Benzetim ve Optimizasyon Laboratuvarımız tamamen araştırma amaçlı olarak son sınıf ve lisansüstü öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır. Çoklu İletişim (Multi-Media) Laboratuvarımız, çoklu iletişim içeren dosyaların ve CD'lerin hazırlanması, sesli ve hareketli görüntü içeren sunumların elektronik ortamlarda düzenlenmesi gibi değişik amaçlarla kullanılmaktadır.

Endüstri Mühendisliğinin kendi alan ve temel mühendislik bilgileri yanında insana odaklı bir disiplin olması nedeniyle Endüstri Mühendisleri ayni zamanda insanlarla mükemmel iletişim de kurabilen sosyal yönü güçlü bireyler olmaları gerekmektedir. Bu amaçla öğrencilerimizin geniş katılım ve kapsamlı gerek ulusal ve gerekse de uluslararası düzeyde organizasyonlar düzenleyip deneyim kazanmalarını ve özgüvenlerini artırmayı sağlayacak etkinlikleri gerçekleştirmelerine olanak veren Öğrenci Kulübümüze (IE-CLUB) büyük önem vermekteyiz. Kuruluş amacı Avrupa’daki tüm Endüstri Mühendisliği ve İşletme öğrenci kulüplerini bir araya getirmek olan ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), ABD merkezli IIE (Institute of Industrial Engineers) ve EMT (Endüstri Mühendisliği Toplulukları Birliği) üyesi olan Öğrenci Kulübümüz, bu örgütlerin en üst düzeydeki etkinliklerini düzenlemekte, yurtdışındaki toplantılarına katılmakta ve gösterdikleri başarılarıyla büyük takdir toplamaktadır.

Kariyer Olanakları

Endüstri Mühendisleri sadece her tür imalatın yapıldığı fabrikalarda değil ayni zamanda hizmet sektörlerinin danışmanlık, ulaşım, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, marka yöneticiliği, yazılım, turizm, eğitim, telekomünikasyon, pazarlama gibi çok geniş bir yelpazeye yayılmış alanlarda çalışabilmelerinden dolayı öğrencilerimiz henüz mezun olmadan tanınmış firmalarla yüksek maaşlı sözleşmeler imzalamakta ve kısa sürede yönetici pozisyonuna gelmektedirler. Mezunlarımızın çalıştıkları yerler arasında Microsoft UK, Toyota, Ford, Ernst&Young USA, Danone UK, Reckitt Benckiser UK, Bridgestone Europe Belçika, THY, SunExpress Airlines, Arçelik, Roketsan, Pirelli, MAN Türkiye, Petrol Ofisi, Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul Göz Hastanesi, Turkcell, Vodafone, Sabancı-Alarko-Doğan Holding, Birleşmiş Milletler, TSK, Philips&Morris, Procter&Gamble gibi küresel ölçekli kuruluşlar bulunmaktadır.

Lisansüstü eğitim yapmak isteyen mezunlarımız dünyanın en ünlü üniversitelerinin Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kabul almaktadırlar. Buna örnek olarak ABD’den MIT, İngiltere’den Cambridge ve London School of Economics, İtalya’dan da Politechnico di Milano üniversiteleri gösterilebilir. Ayrıca University of Louisiana (ABD), Northeastern University (ABD), University of Hartford (ABD), University of Twente (Hollanda), Linköpings Universitet (İsveç), Norwegian Business School (Norveç), Universitat Autonoma de Barcelona (İspanya), ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ gibi saygın üniversitelerde lisansüstü eğitim alan mezunlarımızdan birçoğu saygın üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar.

İletişim

Tel: +90 392 630 1318
Faks: +90 392 365 2988
E-posta: iedept@emu.edu.tr
Web: http://ie.emu.edu.tr/