İçeriğe git

Genel Psikoloji Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Genel Psikoloji doktora programı Sosyal, Bilişsel ve Gelişim Psikolojisi odaklı olup birincil amacı alana eğitim ve araştırma kalitesi yüksek akademisyenler kazandırmaktır. Ancak doktoralı psikologlar yalnızca akademide değil kamu ve özel sektörün farklı alanlarında da çalışabilmektedir. Bu nedenle program alanda daha fazla yetkinlik kazanmak isteyen tüm Psikoloji yüksek lisansına sahip adaylara açıktır. Program 7 ders, seminer, doktora yeterlik sınavı ve tezden oluşmaktadır.

Kayıt - Kabul Koşulları

DAÜ Genel Psikoloji Doktora Programının Başvuru Kriterleri ve Programa Öğrenci Kabul koşulları aşağıda verilmiştir:

 • Psikoloji Lisans ve herhangi bir Psikoloji altalanından yüksek lisans diplomasına sahip olmak. Yüksek lisansı Psikoloji altalanları haricinde bir alandan olan öğrenciler bilimsel hazırlık sınavıyla kabul edileceklerdir.
 • En az 55 ALES-EA puanı (TC uyruklu öğrenciler için)
 • İngilizce yeterlik belgesi
  • TOEFL (IBT) : 79
  • PTE Academic (PTE-A): 58
  • YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL: 66
  • DAÜ İngilizce Yeterlilik Sınavı: 75
 • Yüksek lisans genel not ortalamasının 3.00 veya üzeri olması
 • Olası tez başlığı, literatür taraması ve yöntemi içeren yazılı araştırma önerisi
 • Mülakat
 • Sosyal, Bilişsel ve Gelişim Psikolojisi alt alanlarının dışındaki altalanlarda yüksek lisans yapmış olanlar için bilimsel hazırlık sınavı
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü ile Lisansüstü Programlar, Kayıt ve Kabul Yönetmeliği’nde öngörülen şartları yerine getirmiş olmak.

Araştırma Alanları

Gruplar Arası İlişkiler, Gruplar Arası Temas, Önyargı ve Önyargıyı Azaltma Yöntemleri, Toplumsal Cinsiyet Rolleri & Cinsiyetçilik, LGBTİ+ psikolojisi, Nöropsikoloji, Bilişsel Nörobilim, Dil ve Biliş, Otobiyografik Bellek, Sosyal Gelişim, Zorbalık-Siberzorbalık, Dijital Medya ve İnsan Gelişimi, Sürücü Davranışları, Savunmasız Yol Kullanıcıları, Trafik Çarpışma aktörleri, Çevre Psikolojisi, Bağlanma, Çocuk İstismarı ve İhmali.

İletişim

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr
Web: https://fas.emu.edu.tr/en/departments/psychology