İçeriğe git

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Matematik Bölümü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin kurulmasından kısa bir süre sonra açılan bir bölümdür. Başlangıçta, servis derslerini sağlayan bir bölüm olarak kurulmuştur. 30 yıl boyunca, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin en büyük ve Ortadoğu'nun en rekabetçi Matematik Bölümleri’nden biri olmuştur. Bölümün bugünkü temel görevi dünyanın önde gelen üniversiteleri ile rekabet edebilecek, ülkesine ve dünyaya uluslararası standartlarda eğitim, araştırma ve toplumsal hizmet verecek öğrenciler yetiştirmektir. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Programı Matematik Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Genel Bilgi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programı, öğrencilere hem İstatistik hem de Bilgisayar Bilimi alanında güçlü bir temel sağlayacak ve her iki alanı birleştirerek gelişmiş veri analizi yapma yeteneğine sahip mezunlar yetiştirecek. Öğrenciler istatistiksel analiz, olasılık, matematik ve bilgisayar bilimleri konularına hakim olarak, bu yeteneklerini birçok alana uygulayabilecekler. İş dünyasının herhangi bir alanında mezunlar, programdan kazanacakları öğrenim çıktıları sayesinde, veriyi detaylı bir şekilde analiz ederek ileriye yönelik projeksiyonların ve stratejik kararların oluşmasında önemli rol oynayacaklar.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programı istatistikçi kadrosu olan tüm devlet kurumlarında, bilgisayar yazılım şirketlerinde, özel araştırma şirketleri ile özellikle finans ile ilgili şirketler ve bankalarda çalışabilecek teorik bilgiyi uygulamaya aktarabilen öğrenciler yetiştir

Eğitim / Öğrenim

Programdan mezun olunabilmesi için gerekli toplam kredi 129 (240 ECTS) olup programın altıncı döneminde STAT400 kodlu staj uygulamasının yerine getirilerek öğrencilerin gerçek hayat uygulamaları hakkında fikir sahibi olmaları istenmektedir.

Bölümümüz bünyesinde bulunan Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı ve Aktüerya Bilimleri programında paralel olan derslerin ortaklaşa verilmesiyle programlar arası etkileşimi artıracaktır. Öğrencilerimize sunabileceğimiz çift anadal yapma olanaklarıyla mezunlarımızın kazanacağı diploma çeşitliğiyle çalışma sahası bağlamında alternatiflerini artırmış olacaklardır.

Olanaklar

Matematik Bölümünde, 9 profesör, 2 doçent, 10 yardımcı doçent olmak üzere toplam 21 öğretim elemanından oluşan, kendini araştırmaya ve eğitime adamış seçkin, uluslararası bir akademik kadro görev yapmaktadır. 21 tam zamanlı öğretim elemanımız çeşitli, tanınmış üniversitelerde doktora öğrenimi görmüş öğretim üyeleridir. Bununla birlikte 12 yarı zamanlı dokroralı öğretim görevlisi ve yüksek lisans/doktora öğrencilerinden oluşan 19 araştırma görevlisi de Matematik Bölümü bünyesinde çalışmaktadır.

Kariyer Olanakları

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programı istatistikçi kadrosu olan tüm devlet kurumlarında, bilgisayar yazılım şirketlerinde, özel araştırma şirketleri ile özellikle finans ile ilgili şirketler ve bankalarda çalışabilecekler. Mezunların pazarlama, reklamcılık, turizm, hastane yönetimi, insan kaynaklı araştırma ve geliştirme sektörlerinde de, pedagojik formasyon almaları durumunda öğretmen olarak da çalışabileceklerdir. Ayrıca, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, kendi bölümlerinin yanı sıra, üniversitelerin istatistik, bilgisayar bilimleri, ekonometri, aktüerya, aktüerya ve risk yönetimi, sigortacılık ve aktüerya bilimleri, sigortacılık ve risk yönetimi ile endüstri mühendisliği bölümlerinde yüksek lisans yapabilmekte ve akademisyen olabilmektedirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1227
Faks: +90 392 365 1314
E-posta: math@emu.edu.tr
Web: http://math.emu.edu.tr