İçeriğe git

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Misyonumuz

Evrensel hukuka ve etik değerlere bağlı, yaratıcı, yenililçi, paylaşımcı ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde kabul görmüş akademik eğitim ölçütlerine uygun, mesleki beceri ile donatılmış, birey ve toplum sağlığını geliştirmeyi hedefleyen diyetisyenler yetiştirmek; bilim ve teknolojiye dayalı araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Bölüm Vizyonu

Beslenme ve Diyetetik alanında yetiştirdiği donanımlı mezunları ve bilimsel çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, tercih edilen, örnek ve lider bir eğitim kurumu olmak, toplumun sağlıklı gelişimine ve plan-politikalarına katkı verecek araştırma ve yayın yapmak, danışmanlık hizmeti vermektir.

Temel Değerler

  1. Sürekli gelişim ve yaşam boyu öğrenme
  2. Multi ve inter disipliner çalışma becerisi
  3. İnsan odaklı ve toplumsal farkındalık
  4. Etik ilkelere bağlılık
  5. Yenilikçi
  6. Yaratıcı
  7. Güçlü iletişim becerilerine sahip olma

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Doç. Dr. CEREN GEZER

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. GÖZDE OKBURAN

Bölüm İmkanları

Beslenme ve Diyetetik Bölümü için tam donanımlı laboratuvarlar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlarına göre düzenlenmiştir. Laboratuvarlar, için geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanları aynı anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Bölümde öğrenim gören son sınıf öğrencileri tez araştırmalarını laboratuvarlarımızda bulunan cihazları kullanarak yürütebilmektedirler.

Bunun yanında üniversitemizde yeterli düzeyde, internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ'nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca, Üniversitemizi öğrencilere boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

Akreditasyonlar

SABAK: Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
https://www.sabak.org.tr
Akredite Edilmiş Programlar: Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) (B.S.)

Eğitimde Farklılık

DAÜ - Beslenme ve Diyetetik Bölümü her türlü altyapısı tamamlanmış, çağdaş teknolojik olanaklara sahip, demokratik bir ortamda öğrenci odaklı eğitim verilmek üzere kurulmuştur. Bölüm öğrencilerine güçlü bir temel eğitim sunmak için üniversitemiz ile Hacettepe Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü yapılmıştır. Ayrıca, Türkiye’deki birçok seçkin üniversitenin akademik ve mesleki olarak ulusal ve uluslararası alanda deneyimli ve birikimli, profesyonel eğitimcilerinden destek alınmaktadır. Öğrencilerin analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, takım çalışması yapabilme, iletişim kurabilme gibi temel becerilerini geliştirip programlı ve sistematik olarak mesleki bilgiyle birleştirebilecekleri bir eğitim programı tasarlanmıştır. Öğrencilere staj yapabilme olanakları sağlamak için birçok saygın sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır.

Neler Başardık

‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ aracılığı ile öğretim görevlileri/üyeleri ayrıca bölümümüz bünyesinde görev alan araştırma görevlileri, bireysel ve toplumsal hizmetler sunmaya başlamışlardır. Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne başvuran üniversite personeli, öğrenciler ve diğer kişilere sağlıklı beslenme veya hastalık durumlarında beslenme konusunda tedavi verilmektedir. Bu yanında çeşitli TV kanalları ile ortak programlar düzenlenerek ve yazılı basın aracılığı ile toplumun sağlıkla ilgili konularda bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.

6-11 yaş çocukların beslenme alışkanlıkları, süt tüketimi ve antropometrik ölçümlerinin değerlendirilmesi’ konulu araştırmada, Gazimağusa Bölgesi’nde eğitim veren ilkokullardaki çocuklara sağlıklı beslenme ve süt tüketiminin önemi konusunda eğitimler verilmiş, çocukların boy, uzunluğu, vücut ağırlığı, bel çevresi gibi antropometrik ölçümleri alınmıştır. Bu gibi projeler ve araştırmalarla toplumun beslenme sorunlarını araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin çevre ve doğa ile ilgili konularda bilinçlenmesi konusunda duyarlılığını artırmak amacıyla her yıl ağaç dikme şenliği düzenlenmekte, sağlık ile ilgili meslek alanlarına ilk adımı atan yeni öğrencilerimize eğitim hayatlarının ilk yılında düzenlenen geleneksel bir törenle beyaz önlük giydirilmektedir.

Buna ek olarak, bilimsel ve güncel bilgilerin paylaşıldığı paneller ve söyleşiler düzenlenerek öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel konulardaki yenilikleri takip etmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümü bitiren öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve donanımları çalışacakları hastane, kurum ve polikliniklerde başarılı olmalarına katkıda bulunacaktır. Derslerde yapılan eleştirel düşünme ve çözüm üretmeye yönelik uygulamalar ile çalışanların karşılaşacakları beslenme ile ilgili sorunlara pratik çözüm sunmaları ayrıca işyerlerine yenilikler getirmeleri de beklenmektedir. Bunlara ek olarak, eğitim süresince öğrencilerin dünyada yapılan yeni araştırmaları takip etmeleri ve bu konularda seminer hazırlamaları ve araştırmalar planlamaları istenmektedir, böylece mesleki yaşamlarında da araştırıcı olmaları, dünyada yapılan yeni uygulamaları tatip edebilme becerisi kazanmaları sağlanmaktadır.

Kariyer Olanakları

Diyetisyen, Beslenme ve Diyetetik dalında en az dört yıl yüksek öğrenim görerek Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması ile Diyetisyen ünvanı alarak diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir. Lisans eğitiminin ardından diyetisyenler yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak Uzman Diyetisyen ve Doktor Diyetisyen ünvanlarını alabilirler.

Beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olan diyetisyenler, hastalık ve sağlık durumlarında bireyler için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda beslenme plânlarının yapılması, hastaya ve hastalığa özel beslenme tedavilerinin geliştirilmesi ve düzenlenmesi, beslenme tedavilerinin uygun şekilde hazırlanmasının denetimi, uygun olmayan beslenme alışkanlıklarının uygun olanlarla değiştirilmesi, tedaviye alınan bireylerin eğitimi ve izlenmesi konularında uygulamalar yapmaktadır.

Diyetisyenler tedavi kurumlarında ve devlet hastaneleri ve özel hastanelerde bebek, çocuk, yetişkin, kadın doğum, diyaliz ünitesi, kardiyoloji veya onkoloji servislerinde hastalığa özel beslenme tedavilerinin hazırlanması konusunda görev almaktadırlar. Ayrıca kreşler, yaşlı bakım evleri ve hastanelerde mönü planlama ve denetleme alanında çalışabilmektedirler. Bunun yanında sağlık bakanlığı, sağlık ocakları, tarım ve köyişleri bakanlığına bağlı birimlerde, toplum sağlığı hizmeti veren çeşitli kurum ve kuruluşlarda, sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik yapılan uygulamalarda görev alabilmektedirler.

İletişim

Adres:
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İbn-i Sina Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1084
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbfbdb@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr