İçeriğe git

Biyolojik Bilimler Bölümü

Programlar

Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında lisans (BS Lisans) ve aynı dalda bir yandal programını sunmaktadır.

ProgramDereceYılBölüm
Moleküler Biyoloji ve GenetikLisans / B.S.4 Biyolojik Bilimler
Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Biyolojik Bilimler

Akreditasyonlar

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de
Akredite Edilmiş Programlar: Moleküler Biyoloji ve Genetik (B.S.) Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz) (M.S.)

Misyonumuz

Bölüm olarak amacımız teorik konseptleri laboratuvar ve araştırma becerileri ile birleştiren, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen ve ileride verimli meslekler seçebilmeye elverişli bir lisans eğitimi sağlamaktır. Bölüm üyelerinin araştırma ve öğretim uzmanlıklarından bazıları şunlardır; temel bilim ve tıp alanıyla ilgili, moleküler biyoloji, genetik, genomik, proteomik, hücre biyolojisi, çevre, popülasyon genetiği, biyokimya, ve biyoenformatik. Amacımız bunlar gibi dallardaki eğitim ve araştırma olanaklarını arttırmak ve öğrencilerimize bu alanlardaki en güncel bilgileri etkin bir şekilde aktarmakdır.Bölümün ana amaçları arasında stratejik olarak yapılacak yeni öğretim görevlileri alımı, temel labaratuvarların geliştirilmesi, varolan programların genişletilmesi ve araştırma olanaklarının arttırılması vardır. Bu ana hedeflerin, Biyolojik Bilimler Bölümü’nün araştırma ve eğitim konularındaki seçkinliğini yurtiçi ve yurtdışında arttırması beklenmektedir. Bunun yanında, bölümümüz başka dallarda eğitim almakta olan öğrencilere sağladığı eğitim olanaklarıyla da topluma biyolojik bilimlerle ilgili konuları düşünme ve öğrenme olanakları sağlamayı görev edinmiştir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. BAHAR TANERİ

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. BURAK ALİ ÇİÇEK

Bölüm İmkanları

Moleküler Biyolojı ve Genetik Programı öğrencileri Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin kimya, fizik, bilgisayar laboratuvarları ve görsel işitsel teknoloji olanaklarından yararlanabilmektedir. Ek olarak, öğrencilerin Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki temel teknik ve laboratuvar eğitimleri Fen ve Edebiyat Fakültesi içinde yer alan Biyolojik Bilimler Bölümü’nün Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları’nda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca DAÜ Kütüphanesi’ndeki yayın veritabanları öğrencilerin biyolojik bilimler ve ilişkili disiplinlerle ilgili en son gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktadır. Uygulamalı çalışmalar açısından, DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü'nün işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve özel kuruluşlarda staj yapabilme olanağı vardır. Ek olarak öğrenciler, bölümde akademik personel tarafından yürütülen projelere yardımcı araştırmacı olarak katılabilme olanağına sahiptir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı’nda bulunan ekipmanları kullanarak, lisans öğrencilerimiz birçok moleküler deneyler yapabilmektedir. Laboratuvarlarımızda yapılmış bazı deneyler aşağıdaki gibidir:

 • Farklı hücre türlerinden DNA izolasyonu,
 • Restriksiyon enzimlerini kullanarak DNA kesimi,
 • Jel elektroforez,
 • Polimeraz Zincir Reaksiyonu,
 • Bakteri hücresi transformasyonu.

Eğitimde Farklılık

Biyolojik Bilimler Bölümü’nde bulunan Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları çağın gelişmiş ekipmanları ile donatılmıştır. Öğrenciler bölüm üyelerinin gözetmenliği altında araştırma projelerine katılma şansına sahiptirler. Moleküler Biyoloji ve Genetik öğretim görevlileri genomik, hücre ve moleküler biyoloji, biyoenformatik ve çevresel bilimler gibi DAÜ’de bulunan yaşam bilimleri girişimi ve gelişmelerinde önemli roller alırlar. Temel bilim dalı olarak Biyolojik Bilimler DAÜ’deki Tıp, Eczacılık ve Sağlık Fakülteleri’nin müfredatlarına da katkıda bulunmaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik programı bölüm elemanları ve DAÜ’de bulunan diğer bölümlerdeki araştırmacılar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu iletişim sayesinde temel bilim, klinik alanlar ve mühendislik alanlarıyla çok-disiplinli ortak araştırma yapma olanağı sağlanmaktadır. Bölümümüzün önemli başarılarından biri yüksek yabancı öğrenci katılımı ile çok-kültürlü bir ortamda ve uluslararası standartlarda bir eğitim ortamı sağlamasıdır.

Neler Başardık

Yurtdışında eğitim almış öğretim elemanları Biyolojik Bilimler Bölümü'nü birçok alanda güçlendirmiştir: Öncelikle ve en önemli olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında eğitim hizmetleri ve bunun yanında birçok değişik araştırma alanında çalışmalar bulunmaktadır:

 1. RNA ve genomik ifade analizi.
 2. Biyoenformatik.
 3. Genetik hastalıklar.
 4. Alternatif splays analizi.
 5. Moleküler Microbiology.
 6. Kanser Genetiği.
 7. Genom sekans analizleri.
 8. Çevre Çalışmalar.

Öğrencilerimizin Değeri

Biyolojik Bilimler Bölümü sağladığı yoğun ve aynı zamanda ilgi çekici akademik lisans programıyla toplumumuzda ihtiyaç duyulan profesyonel olarak eğitilmiş ve bilimsel düşünce odaklı bilim insanları yetiştirme şansı sunmaktadır. Bölüm üyelerimiz verdikleri eğitime, araştırma deneyimlerini de katarak mezunları gerçek hayattaki araştırma konularında hazırlamaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizin Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında en güncel eğitimi almasını sağlamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans programı sadece DAÜ’de bulunmaktadır. Programımız uluslararası standartlarda olup, Türkiye, Avrupa ve Amerika’nın önde gelen üniversiteleri ile karşılaştırılabilir durumdadır. Bölümümüz ilk mezunlarını 2015 yılında vermeyi planlamaktadır.

Kariyer Olanakları

Dört yıllık Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans diploması almaya hak kazanacaklardır. Bu programı tamamladıktan sonra, mezunlar lisansüstü eğitime devam edebilecek donanım ve pratik bilgiye sahip olur. Öğrenciler, yüksek lisans eğitimlerine ister yurtiçinde isterse yurtdışında bulunan birçok farklı akademik alanda devam edebileceklerdir. Bunlara ek olarak, bu bölümden mezun olmak, mezunlara farklı iş sektörlerinde yer alabilme olanakları sağlaycaktır. Bu alanlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 • tıp alanları,
 • özel hastaneler,
 • devlet hastaneleri,
 • akademi
 • klinik genetik,
 • biyoenformatik sektörü
 • farmasütik firmalar
 • biyoteknoloji endüstrisi,
 • özel tanı laboratuvarları
 • araştırma enstituteri
 • tarım sektörü
 • çevre sektörü.

İletişim

Adres:
Biyolojik Bilimler Bölümü
Biyolojik Bilimler Bölümü, Aristóteles Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 3923
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: mbg@emu.edu.tr
Web: fas.emu.edu.tr