İçeriğe git

Biyolojik Bilimler Bölümü

Programlar

Biyolojik Bilimler Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında lisans (BS Lisans) ve aynı dalda bir yandal programını sunmaktadır.

ProgramDereceYılBölüm
Moleküler Biyoloji ve GenetikLisans / B.S.4 Biyolojik Bilimler
Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Biyolojik Bilimler
Moleküler Biyoloji ve Genetik - Kimya Çift AnadalLisans / B.S.4 Biyolojik Bilimler

Akreditasyonlar

ASIIN: Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
Accreditation Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics
https://www.asiin.de
Akredite Edilmiş Programlar: Moleküler Biyoloji ve Genetik (B.S.) Medikal Biyoteknoloji (Tezsiz) (M.S.)

Misyonumuz

Bölüm olarak amacımız teorik konseptleri laboratuvar ve araştırma becerileri ile birleştiren, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyen ve ileride verimli meslekler seçebilmeye elverişli bir lisans eğitimi ve devamında da aynı kalitede bir yüksek lisans sağlamaktır. Bölüm üyelerinin araştırma ve öğretim uzmanlıklarından bazıları şunlardır; temel bilim ve tıp alanıyla ilgili, moleküler biyoloji, genetik, genomik, hücre biyolojisi, insan genetiği, kanser biyolojisi, kök hücre, asiste üreme teknolojileri, mikrobiyel biyoteknoloji, çevre, popülasyon genetiği, epigenetik ve biyoenformatik. Amacımız bunlar gibi dallardaki eğitim ve araştırma olanaklarını arttırmak ve öğrencilerimize bu alanlardaki en güncel bilgileri etkin bir şekilde aktarmakdır. Bölümün ana amaçları arasında, araştırma labaratuvarların geliştirilmesi, varolan lisansüstü programların genişletilmesi ve araştırma olanaklarının arttırılması vardır. Bunun yanında, bölümümüz başka dallarda eğitim almakta olan öğrencilere sağladığı yandal ve çift anadal eğitim olanaklarıyla da topluma biyolojik bilimlerle ilgili konuları düşünme ve öğrenme olanakları sağlamayı görev edinmiştir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. BAHAR TANERİ

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. BURAK ALİ ÇİÇEK

Bölüm İmkanları

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans öğrencileri, ayrıca Medikal Biyoteknoloji yüksek lisans öğrencileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki temel teknik ve laboratuvar eğitimleri Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları'nda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz Fen ve Edebiyat Fakültesi'nin kimya, fizik, bilgisayar laboratuvarları ve görsel işitsel teknoloji olanaklarından yararlanabilmektedir. DAÜ Kütüphanesi'ndeki yayın veritabanları öğrencilerin biyolojik bilimler ve ilişkili disiplinlerle ilgili en son gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktadır. Uygulamalı çalışmalar açısından, laboratuvarımızdaki deneylerin yanısıra, DAÜ Biyolojik Bilimler Bölümü'nün işbirliği içinde olduğu ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve özel kuruluşlarda staj yapabilme olanağı vardır. Başarılı öğrenciler, bölümde akademik personel tarafından yürütülen araştırma projelerine de yardımcı araştırmacı olarak katılabilme olanağına sahiptir.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı'nda bulunan ekipmanları kullanarak, lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz birçok moleküler deneyler yapabilmektedir. Laboratuvarlarımızda yapılmış bazı deneyler aşağıdaki gibidir:

 • Farklı hücre türlerinden DNA izolasyonu,
 • Restriksiyon enzimlerini kullanarak DNA kesimi,
 • Jel elektroforez,
 • Polimeraz Zincir Reaksiyonu,
 • Bakteri hücresi transformasyonu
 • RNA izolasyonu
 • cDNA sentezi.
 • DNA ve RNA miktar belirlemesi (kuantifikasyonu)
 • Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksyonu
 • Primer dizaynı
 • Dilüsyon yöntemi ile bakteri izolasyonu
 • Bakterilerin izolasyonu ve identifikasyonu
 • Anti-mikrobiyel aktivite ölçümü
 • Manüel yöntemler kullanılarak genomik DNA izolasyonu
 • Plazmid DNA'sının bakterilerden izolasyonu

Eğitimde Farklılık

Eğitimdeki kalitemiz ve farkımız, YÖK akreditasyonu yanında, Almanya bazlı uluslararası ASIIN akreditasyon kurumu tarafından da akredite edilmiş programlarımızla kanıtlanmıştır. Hem Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programımız, hem de Medikal Biyoteknolji yüksek lisans programımız ASIIN akreditayon kurumu tarafından 2027 yılına kadar akredite edilmiştir. Bu akreditasyonlarda da vurgulandığı üzere, Biyolojik Bilimler Bölümü'nde bulunan Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları çağın gelişmiş ekipmanları ile donatılmıştır. Müfredatlarımız uluslararası standartları takip etmekte ve alanlarında uzman öğretim üyeleri tarafından uygulanmaktadır. Bölümümüzün önemli değerlerinden birisi de yüksek sayıda yabancı öğrenci katılımı ile çok-kültürlü bir ortamda eğitim sunmasıdır. Özveri ilen çalışan kadromuz, öğrencilerimize hem teorik hem de pratik olarak güncel ve kaliteli eğitim sunmayı öncelik edinmiştir.

Neler Başardık

Biyolojik Bilimler Bölümü’nün sunduğu her iki program da YÖK akreditasyonu yanında, Almanya balı uluslararası bir akreditasyon kurumu olan ASIIN tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyonlar sayesinde, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programımızın ve Medikal Biyoteknoloji yüksek lisans programımızın uluslararası standartları takip eden güncel müfredatlara, laboratuvar imkanlarına ve etkin akademik kadroya sahip olduğu tescil edilmiştir. Her iki program da 2027 yılına kadar akreditedir.

Öğrencilerimizin Değeri

Biyolojik Bilimler Bölümü sağladığı yoğun ve aynı zamanda ilgi çekici akademik lisans programıyla toplumumuzda ihtiyaç duyulan profesyonel olarak eğitilmiş ve bilimsel düşünce odaklı bilim insanları yetiştirme şansı sunmaktadır. Bölüm üyelerimiz verdikleri eğitime, araştırma deneyimlerini de katarak mezunları gerçek hayattaki araştırma konularında hazırlamaktadır. Bölümümüz, öğrencilerimizin Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında en güncel eğitimi almasını sağlamaktadır. Programımız akredite olup, uluslararası standartlarda olup, Türkiye, Avrupa ve Amerika'nın önde gelen üniversiteleri ile karşılaştırılabilir durumdadır. Mezunlarımızın birçoğu yüksek lisans ve doktora eğitimlerine Avrupa’nın prestijli üniversitelerinde devam etmektedirler. Aynı şekilde, yüksek lisans programımız olan Medikal Biyoteknoloji mezunlarımız da yurtdışında, özellikle Avrupa’da saygın doktora programlarına kabul almaktadır.

Kariyer Olanakları

Dört yıllık Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans diploması almaya hak kazanacaklardır. Bu programı tamamladıktan sonra, mezunlar lisansüstü eğitime devam edebilecek donanım ve pratik bilgiye sahip olur. Öğrenciler, yüksek lisans eğitimlerine ister yurtiçinde isterse yurtdışında bulunan birçok farklı akademik alanda devam edebileceklerdir. Öğrencilerimizin bir kısmı Bölüm bünyesinde bulunan Medikal Biyoteknoloji yüksk lisans programına devam etmeyi tercih etmektedir. Büyük bir kısmı Avrupa’da yüksek lisans ve doktora programlarına katılmaktadır. Bunlara ek olarak, bu bölümden mezun olmak, mezunlara farklı iş sektörlerinde yer alabilme olanakları sağlamaktadır. Bu alanlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Tıp alanları
 • Özel hastaneler
 • Devlet hastaneleri
 • Akademi
 • Biyoenformatik sektörü
 • Farmasütik firmalar
 • Biyoteknoloji endüstrisi
 • Özel tanı laboratuvarları
 • Araştırma enstituteri
 • Tarım sektörü
 • Çevre sektörü

İletişim

Adres:
Biyolojik Bilimler Bölümü
Biyolojik Bilimler Bölümü, Aristóteles Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 3923
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: mbg@emu.edu.tr
Web: fas.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu