İçeriğe git

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans Programı (Türkçe) (A.C.A.A., 2 Yıl)

1997 yılında eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Bu program, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe Eğitimi veren ilk ve tek programdır. İki veya üç yıllık eğitim süreleri olan programın amacı; iş dünyasının muhasebe alanında büyük eksikliğini yaşadığı ve ihtiyaç duyduğu kuramsal ve uygulamalı muhasebe bilgisine sahip olmanın yanı sıra ekonomi, iş idaresi, finans konularına hakim, iyi seviyede İngilizce bilen ve iki yıl boyunca aldığı muhasebe ve işletme bilgilerini bilgisayar ortamında en verimli şekilde kullanabilen ara eleman yetiştirmektir. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu tarafından her sene yapılan lisans programlarına geçiş sınavlarında başarılı olan öğrencilerimiz, İşletme fakültelerine dikey geçiş yapabilmektedirler.

Genel Bilgi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans programı 2 yıllık olup, amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren, muhasebe veya müşavirlik bürolarının ve ticari firmaların muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak elemanları yetiştirmektir. Birinci yılda, muhasebe alanındaki temel bilgileri kavrayabilme, muhasebeninfonksiyonlarını ve önemini kavrayabilme, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını oluşturabilme becerisi, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme sürecinde finansal değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. İkinci yıl ise muhasebe belgelerini tanıyabilme, finansal tablolardan bilânço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili ilkeleri kavrayabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme amacını taşımaktadır. Ayrıca vergi hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yerini, kaynakların uygulanmasını kavrayabilme, vergiye ilişkin temel kavramları, vergilendirme sürecini nasıl olabileceği konularını öğretmektedir.

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
Foundation for International Business Administration Accreditation
https://www.fibaa.org/

Eğitim / Öğrenim

 • Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında problem çözme becerileri kazanmak
 • Temel muhasebe kavramlarını, etkili yöntem ve standartlarına göre uygulamak
 • Kurumsal bir ortamda muhasebe temelli problemleri seçme ve analiz etme becerisine sahip olmak
 • Muhasebe ve vergi uygulamaları alanı içerisinde güçlü analitik ve kritik düşünme becerilerinin yanısıra pratik bilgiyi kullanma becerisi kazanmak
 • Hem yazılı hem de sözlü olarak etkili iletişim kurabilme becerisi kazanmak
 • Takım bazlı projelerin planlanması ve uygulanmasında etkin bir şekilde rol alma becerisine sahip olmak
 • Muhasebe standart çözümlerinin etkilerini küresel, toplumsal ve etik şartlarda tartışabilecek bilgiye sahip olmak
 • Muhasebe ve vergi uygulamaları alanındaki son gelişmeleri takip etme alışkanlığı kazanmak
 • Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında ayrıntılı olarak eğitim almak
 • Microsoft word ve excel programlarını etkili ve verimli kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Muhasebe yazılım paket programlarını kullanabilme becerisine sahip olmak

Olanaklar

 • Modern eğitim teknolojileriyle donatılmış 12 sınıf / laboratuvar;
 • KKTC Ticaret Liselerinden mezunlara sınavsız kayıt olanağı;
 • KKTC Ticaret Lisesi mezunlarına koşulsuz burs imkanı;
 • Bilgisayarlarda, derslerin içerik ve amaçlarına uygun son sürüm yazılımları;
 • Türkçe muhasebe paket programlarını iyi donanımlı bilgisayar laboratuvarında öğrenme imkanı;
 • Mezuniyet projesi çalışmalarına ayrılmış tam donanımlı bir laboratuvar;
 • Bölüme kayıt oldukları andan itibaren, öğrencilere ders seçimlerinde yol gösterecek ve her türlü akademik sorunları için Akademik Danışmanlık hizmeti;
 • Yabancı öğrenciler için, Akademik Danışmanlık hizmetine ek olarak, sosyal ve kültürel alanlarda yardımcı olacak Uluslararası Öğrenci Danışmanlık hizmeti;
 • Seçkin ve tanınmış muhasebe ve murakabe ofislerinde satj yapma olanakları;

Kariyer Olanakları

Bugün piyasalarımızda muhasebeyi bilgisayar ortamında tutmak artık gereksinim haline gelmiştir. Bu nedenden dolayı muhasebe işlemlerini bilgisayar ortamında yapan kalifiye elemanlar iş dünyası tarafından talep edilmektedir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1245
Faks: +90 392 365 1574
E-posta: btyo.bilgi@emu.edu.tr
Web: http://sct.emu.edu.tr