İçeriğe git

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı, öğrencileri kurumsal finansman, yatırım değerlendirmesi/değer-kar analizi, proje finansmanı, finansal risk yönetimi, ticari ve yatırım bankacılığı, uluslararası finans ve finansal ekonomi gibi profesyonel ilgi alanlarında uygulanacak özel çözümsel becerilerle donatmayı amaçlamaktadır.

Bankacılık ve Finans Programı öğrencileri yüksek lisans (M.S.) diplomasını tezli veya tezsiz programlardan birinden mezun olarak alabilirler. Tezli yüksek lisans programında öğrencilerden 4 zorunlu ve 3 seçmeli dersin yanında yüksek lisans tez çalışmasını tamamlamaları beklenir. Tezsiz Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programında ise öğrencilerin 5 zorunlu ve 5 seçmeli ders ve bir dönem projesi tamamlamaları koşulu vardır.

Yüksek lisans düzeyinde eğitim olanakları sağlamanın yanısıra, Bankacılık ve Finans Programının güçlü uluslararası bağlantıları ve ortak çalışmaları vardır. Lisansüstü program öğrencileri seçmeli derslerini internet aracılığıyla ‘Canadian Securities Institute (CSI)’nden alıp ‘Associate of the Institute of Canadian Bankers (AICB)’ ünvanına sahip olabilirler. Buna ek olarak, öğrencilerimiz endüstriyel ölçüt olarak tanınan ve işverenler tarafından ihtiyaç duyulan güvenlik pazarlama/acentalığı pozisyonları için eğitim olanakları sunan ‘Canadian Securities (CSC)’ tarafından verilen dersleri alabilirler. Son olarak, program öğrencileri Canadian Securities Institute (CSI) tarafından sunulan ‘Bireysel Finans Planlama’ programına kayıt olup müşterilerinin finansal durumlarını program aracılığıyla edindikleri bilgi, beceri ve araçları kullanarak değerlendirip, iyileştirme planı hazırlayabilirler. ‘Bireysel Finans Planlama’ programını tamamlayan öğrenciler Kanada’da bulunan ‘Financial Planners Standards Council (FPSC)’ tarafından uygulanan ‘Certified Financial Planner’ sınavını yazma hakkını kazanır. Seçmeli dersler aracılığıyla Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı öğrencileri Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim görürken aynı zamanda internet aracılığıyla ‘Canadian Securities (CSC)’ dersini ve Finansal Planlama I ve II derslerini başarı ile tamamladıktan sonra ‘Certified Financial Planner’ sınavını yazmaya hazırlanırlar.

Bankacılık ve Finans Bölümü’nün Kanada’da bulunan Queen’s Üniversitesi’yle de lisansüstü öğrencilere ‘Yatırım Değerlendirmesi’ ve ‘Risk Analizi’ alanlarında sertifika olanakları sunan ‘John Deutsch International Executive Programs’ adı altında ortak çalışmaları vardır. Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ‘Yatırım Değerlendirmesi’ üzerine alınacak üç dersten sonra öğrenciler Queen’s Üniversitesi tarafından sunulan sınavı Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde alıp başarılı olmaları üzerine ilgili sertifikaya sahip olabilirler.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarını sağlamaları beklenir. Genel olarak İşletme ve Ekonomi Fakültesinde lisansüstü bir programa kayıt yaptırmak isteyen ve başka bir alanda lisans seviyesinde mezun olan öğrenciler başvurdukları lisansüstü programlarda belirtilen önkoşullu dersleri başarıyla tamamladıktan sonra ilgili lisansüstü programa kayıt yaptırabilirler.

Araştırma Alanları

Kamu Maliyesi, Ekonomik Gelişme, Vergilendirme, Yatırım Değerlendirmeleri, Proje Finansmanı ve Risk Analizi, Mikro ve Küçük İşletme Finansmanı, Finansal Serbestleşme, Finansal Kriz ve Yeniden Yapılandırma, Banka Yapıları ve Performans, Sosyal Sermaye, Temmettü Politikası, Halka Arz, Sermaye Yapısı, Gelişmekte Olan Piyasalar Maliyesi, Kurumsal Yönetim, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ticaret Teori ve Politikası, Uluslararası Maliye, Döviz Kurları, Ekonomik Politika ve Rejimler, Ekonometri ve Büyüme Modelleri, Mikroekonomik Teori ve Politikalar, Ekonomik Büyüme ve Finansal Sistemde Yapı-Davranış ve Performans, Bankacılıkta Yönetim ve Mülkiyet Konuları, Bankacılık Krizleri ve Hataları, Bankacılıkta Karlılık, Bankacılıkta Sermaye Yeterliliği, Bankacılıkta Denetim ve Düzenleme, Finansal Servislerde Pazarlama Stratejileri, Avrupa Birliğinde Bankacılık, Finansal Pazarlama, Para Birliği.

İletişim

Tel: +90 392 630 1475
Faks: +90 392 630 2825
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: bank.emu.edu.tr