İçeriğe git

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Endüstri Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans (M.S.) ve Doktora (Ph.D.) derecesinde lisansüstü eğitim olanakları sağlamaktadır. Endüstri Mühendisliği alanında biri tezli diğeri de tezsiz olmak üzere iki Yüksek Lisans program yanında, bir de tezsiz Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı vardır. Tek Doktora programımız Endüstri Mühendisliği alanındadır. Lisansüstü programlarda verilen derslerin içeriği teori ve uygulama alanlarını dengeleyecek biçimde tasarlanmış olup aynı zamanda öğrencilerin Üniversite’nin diğer bölümlerinden seçmeli ders almalarını da teşvik etmektedir. Endüstri Mühendisliği tezsiz Yüksek Lisans programımızdan mezun olmak için 2’si zorunlu 8’i de seçmeli olmak üzere toplam 30 kredilik dersi ve tamamlanmış yazılı araştırma projesini jüri önünde başarı ile savunmak gerekmektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

İngilizce seviyesinin yeterli olduğunu belgeleyen (TOEFL paper-based en az 550, computer-based en az 213, ve internet-based en az 80, IELTS en az 6.5, YDS/ÜDS/KPDS en az 66, veya DAÜ Proficiency Test’inden en az 75 puan) adaylardan aynı zamanda Mühendislik veya ilgili bir alandan edinilmiş lisans (B.S.) diplomasına sahip olması ve genel not ortalamasının (CGPA) 4.0 üzerinden en az 2.5 olması beklenir. TC vatandaşı olan adayların tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvuru için son 3 yılda ve ilgili puan türünden (sayısal) alınmış ALES puanının en az 55 olması gerekir. GRE (mathematical)=610 veya GMAT=450, ALES=55’e denk sayılmaktadır. Ancak tezsiz programlar için ALES notu gerekmemektedir. Çevrimiçi (online) olarak yapılması gereken başvuruları Bölüm Lisansüstü Komitesi değerlendirip, başvuru sahibinin programa kabulünden önce Endüstri Mühendisliği lisans programından tamamlayıcı dersler (deficiency courses) alıp almayacağına karar verir. Alınabilecek tamamlayıcı ders sayısı en fazla.4’tür. Çevrimiçi başvuru (online application) ve daha kapsamlı bilgiler için lütfen DAÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü web sayfasını (http://grad.emu.edu.tr) ziyaret ediniz.

Araştırma Alanları

İş Sağlığı ve Güvenliği, Halk Sağlığı, Bilim ve Mühendislikte Etik, Çevre Kirliliği Denetimi, Organizasyonel Davranış, Deneysel Tasarım ve İstatistiksel Çıkarımlar, İnsan Faktörleri Mühendisliği (Ergonomi), Performans Değerlendirmesi (insan), Veri Zarflama Çözümlemesi (DEA), Benzetim ve Karar Verme, İş Etüdü, Tesis Planlaması ve Tasarımı, Uzman Sistemler, Bilişim Kuramı/Bilişim Sistemleri Çözümlemesi, Tarım/Su/Enerji Ekonomisi, Eniyileme Kuramı, Tamsayılı Programlama, Bulanık Matematiksel Programlama, Verinin Mantıksal Çözümlemesi (LAD)/Biyolojik Problemlere Uygulanışı, Üretim Planlaması, Sistem Tasarımı, Tedarik Zinciri Yönetimi, Tesis İçi Yerleşimi, İstatistiksel Süreç Denetimi, Bozulan Sistemlerin Güvenilirliği, Teminat (Warranty) Çözümlemesi, Rassal Modelleme, Kuyruk Kuramı.

İletişim

Tel: +90 392 630 1318
Faks: +90 392 365 2988
E-posta: iedept@emu.edu.tr
Web: http://ie.emu.edu.tr/