İçeriğe git

Sağlık Yönetimi Lisans Programı (Türkçe) (B.S., 4 Yıl)

Sağlık Yönetimi Programı’ nın amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarına uzman elemanlar ile orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirmek, sağlık yönetimi alanında ülke yararına ve ülke koşullarına uygun eğitim ve araştırma yapmaktır. Fakültede sunulan programlar, öğrencilere, yöneticiliğin temel ilke, kural ve uygulamalarını, ekonomik prensiplerini, aynı zamanda analitik düşünce ve ekip çalışması becerilerini öğretmektedir.

Genel Bilgi

Sağlık Yönetimi Bölümü’ nün misyonu; çağdaş eğitim teknik ve yöntemlerini kullanmak, evrensel değerler ışığında sağlık yönetimi bilimine katkıda bulunmak ve bu alandaki bilgi birikimini ülkenin sağlık sistemine, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumları yönetim süreçlerine yansıtmak; kaliteli, verimli ve etkili sağlık hizmeti sunumu için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunarak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli sağlık yöneticileri yetiştirmek, öğrencilerine ve çalışanlarına geleceğe güvenle bakmalarını mümkün kılacak bilgi, beceri, donatılmış bir kurumun üyesi olmanın gururunu yaratmak ve yaşatmaktır.

Eğitim / Öğrenim

Bu bölümde sunulan dersler; öğrencilere, yöneticiliğin temel ilke, kural ve uygulamalarını, ekonomik prensiplerini, aynı zamanda analitik düşünce ve ekip çalışması becerilerini öğretmektedir. Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle, mesleki ilke ve standartlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim vermeyi amaçlayan bölümümüzden mezun olacak nitelikli insan gücü KKTC ve TC’nin ihtiyacına cevap verecektir. Dünyada ve Türkiye’deki birçok üniversitede bulunan bu program, öğrencilerimize Türkçe olarak eğitim imkanı tanıyacaktır.

Olanaklar

Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Ayrıca, Üniversitemizin “Kültür ve Aktivite Merkezi” öğrenci kulüplerine geniş sosyal imkanlar ve etkinlikler sağlamak üzere faaliyet gösteren bir birimidir. Üniversitemiz, öğrencilere çeşitli spor dalları açısından çok yönlü seçenekler sunmaktadır. Spor aktiviteleri için kapalı spor salonu, açık tenis kortları, halı saha, futbol ve atletizm için saha, deniz ve havuz için üniversiteye bağlı bulunan ve kafeterya ve lokanta hizmeti de veren deniz tesisleri bulunmaktadır.

Kariyer Olanakları

İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içerenSağlık Yönetimi Bölümü?nün mezunlarına, YÖK Yürütme Kurulu?nun 26.08.1998 tarihli kararı uyarınca ?Sağlık Yöneticisi? unvanı verilmektedir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1084
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr