İçeriğe git

Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) (M.S., 1 - 2 Yıl)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü ders müfredatı EuroPsy Diploması’na (The European Diploma in Psychology) uyumlu bir program olarak 4 yıllık temel psikoloji eğitimi vermektedir. Bu temel eğitim sonrasında en az 1 yıllık yüksek lisans eğitimi ve süpervizyonu koşulunun sağlanılmasının ardından ancak profesyonel ‘psikolog’ ünvanı alınabilmektedir. Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin Genel Psikoloji yüksek lisans programını tamamlayarak öğrencilerine Avrupa standartlarında bir diploma ve mesleki ünvana sahip olması için olanak yaratmaktadır.

Genel Psikoloji yüksek lisans programı bilişsel, sosyal, ve gelişim psikolojisi odaklı en güncel gelişmiş teorik, görgül ve yöntemsel bilgi sağlayarak öğrencilerin uzmanlaşmasına imkan sunacaktır. Genel Psikoloji yükseklisansı ile mezunlar okul öncesi eğitim, rehabilitasyon merkezi, araştırma merkezi, üniversiteler, v.b. birçok kurumda uzman psikolog olarak görev alabilmektedir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans (M.S.) programına başvuran adayların Psikoloji lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Lisans eğitimini Psikoloji alanında yapmamış adaylar Yüksek Lisans Komitesi tarafından hazırlanan sınav sonucuna göre aldıkları bilimsel hazırlık dersleriyle programa geçebilmektedirler. Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2.50 veya üzeri olması, adayların en az 530 TOEFL, 6.5 IELTS veya 75 YDS/ÜDS/KPDS puanı olması veya Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavını başarı ile geçmesi ,TC uyruklu adayların en az 55 eşit ağırlıklı ALES puanı olması gerekmektedir. Genel not ortalaması 2.00-2.50 arasında olan Psikoloji lisans mezunu adaylar Bilimsel Yeterlilik Sınavına girip başarılı oldukları takdirde programa geçebilmektedirler. 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi başvurularından başlamak üzere yukardaki şartları sağlayan tüm adaylar mülakat sonucunda başarılı bulundukları takdirde programa kabul edilmektedirler.

Araştırma Alanları

Okulda Şiddet, Olumlu Ergen Gelişimi, Ergenlerde Olumlu-Olumsuz Sosyal Davranışlar,Dayanıklılık, İnternet Psikolojisi, Zorbalık ve Zorbalığa Maruz Kalma, Etik, Epistemoloji, Bilişsel Yaşlanma, Bilişsel Öğrenme, Nöropsikoloji, Bilişsel Nörobilimi, Gruplar Arası İlişkiler, Gruplar Arası Temas, Önyargı ve Önyargıyı Azaltma Yöntemleri, Ev içi Şiddet, Ulusal Kimlik, Cinsiyet Rolleri ve Cinsiyetçilik.

İletişim

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr
Web: https://fas.emu.edu.tr/tr/bolumler/psikoloji