İçeriğe git

Finans Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Finans Doktora (Ph.D) programı, öğrencilere finans ve bankacılık alanlarında dersler sunan ve doktora düzeyinde bir tez hazırlanmasını gerektiren bir programdır. Finansal Teori ve Uygulamalı Finansal Ekonometri üzerine sağlam temeller kurmayı amaçlayan program bir dizi seçmeli ders ve tez araştırmasıyla öğrencilerine finans sektöründe uzmanlaşma olanağı sunmaktadır. Programa kayıt yaptırmayı düşünen adaylardan sayısal metodlar üzerine güçlü bir akademik temele sahip olması beklenir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Lisansüstü programlara başvuran öğrencilerden Enstitü tarafından belirlenen genel kayıt-kabul şartlarını sağlamaları beklenir. Doktora programına başvuran adayların yüksek lisans genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.

Araştırma Alanları

Kamu Maliyesi, Ekonomik Gelişme, Vergilendirme, Yatırım Değerlendirmeleri, Proje Finansmanı ve Risk Analizi, Mikro ve Küçük İşletme Finansmanı, Finansal Serbestleşme, Finansal Kriz ve Yeniden Yapılandırma, Banka Yapıları ve Performans, Sosyal Sermaye, Temmettü Politikası, Halka Arz, Sermaye Yapısı, Gelişmekte Olan Piyasalar Maliyesi, Kurumsal Yönetim, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ticaret Teori ve Politikası, Uluslararası Maliye, Döviz Kurları, Ekonomik Politika ve Rejimler, Ekonometri ve Büyüme Modelleri, Mikroekonomik Teori ve Politikalar, Ekonomik Büyüme ve Finansal Sistemde Yapı-Davranış ve Performans, Bankacılıkta Yönetim ve Mülkiyet Konuları, Bankacılık Krizleri ve Hataları, Bankacılıkta Karlılık, Bankacılıkta Sermaye Yeterliliği, Bankacılıkta Denetim ve Düzenleme, Finansal Servislerde Pazarlama Stratejileri, Avrupa Birliğinde Bankacılık, Finansal Pazarlama, Para Birliği.

İletişim

Tel: +90 392 630 1475
Faks: +90 392 630 2825
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: bank.emu.edu.tr