İçeriğe git

Ekonomi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Programı öğrencilerimize ekonomik teori, sayısal teknikler ve politika analizi gibi beceriler kazandırmaktadır. Lisans Programı öğrencileri her biri 3 kredili toplam 8 dersi yani toplamda 24 krediyi başarıla tamamlamak zorundadırlar. Bununla birlikte öğrenciler yüksek lisans tezini yazmakla yükümlüdürler. Programda üç tane zorunlu (İleri Mikro Analiz, ileri Makro Analiz ve Ekonometri) dersin yanı sıra beş tane de seçmeli ders yer almaktadır. Başka bir alanda lisans programını tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına koşullu olarak kabul edilebilirler. Koşullu kabul sürecinde öğrenciler ekonomi bölümünün lisans programının zorunlu derslerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Kayıt - Kabul Koşulları

Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans Programına başvurular her dönem başında olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilmektedir. İngilizce ana dili olmayan aday öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavına katılması ya da TOEFL sınavından 525 ve üzeri bir puan alması zorunludur. Yüksek Lisans program zorunlulukları lisansta elde edilen yeterliliklere ve başvurulan programa gore değişiklik göstermektedir.

Programa başvuracak adayların online basvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve bununla beraber tüm lisans eğitimleri boyunca aldıkları notları gösteren eksiksiz karne çizelgesini ve başvuru amaçlarını özetleyen mektubu sunmaları gerekmektedir. KKTC ve TC vatandaşı olmayan adayların eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacak ekonomik fonlara sahip olduklarını gösteren bir belgeyi de sunmaları gerekmektedir.

Kariyer Olanakları

Yüksek Lisans mezunlarımız için geniş iş olanakları mevcuttur. Mezunlarımız elde ettikleri ekonomik bilgi ve beceriler sayesinde ve artan Ingilizce ve Bilgisayar bilgilerinin katkısı ile ve yine küresel sorunlara karşı elde ettikleri bakış açısı yardımıyla gerek kamu gerek özel sektör gerekse uluslararası organizasyonlarda geniş istihdam olanaklarına sahip olmaktadırlar.

İletişim

Tel: +90 392 630 1291
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: economics.emu.edu.tr