İçeriğe git

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Matematik Bölümü, öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek ve ilgi alanlarını geliştirme olanağı sunmak amacıyla tasarlanan yüksek lisans ve doktora programlarıyla lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Öğrencilerin eğitimlerini ilgi alanları doğrultusunda şekillendirmelerini sağlayan programlar ve dersler esnek olarak tasarlanmış olup sürekli yenilenmektedir. Bölümün araştırma aktiviteleri Türkiye, Avrupa ve diğer ülkelerdeki saygın üniversitelerle işbirliği içinde sürdürülmektedir. Matematik Bölümü Yüksek Lisans Programı, dört dönemde alınacak 7 ders, seminer ve sözlü olarak savunulacak bir tez çalışmasını içerir. Bölüm tarafından sunulan Doktora programı ise 8 dönem süresinde alınacak 7 ders, doktora yeterlik sınavı ve sözlü olarak savunulacak bir tez çalışmasını gerektirir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Doktora programına başvuran adayların Matematik, Bilgisayar veya diğer ilgili alanlardan yüksek lisans derecesinde diploması olması beklenir. Adı geçen programların dışında bir alanda mezuniyet belgesine sahip olup dolayısıyla yeterli alan bilgisi olmayan adayların önkoşullu hazırlık derslerini almaları gerekir.

Araştırma Alanları

Matematik

Matematiksel Analiz, Diferansiyel Denklemler Yaklaşım Teorisi, Stokastik Süreçler, Optimal Kontrol Teorisi, Fonksiyonel Analiz

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Yöneylem arastırması, Nümerik analiz, Petri ağlarıyla modelleme ve simulasyon, Biyoenformatik, Yapay zeka, Karar alma, Nöral ağları, Kuantum hesaplama, Enformasyon veri güvenliği, Coğrafik bilgi sistemleri

İletişim

Tel: +90 392 630 1227
Faks: +90 392 365 1314
E-posta: math@emu.edu.tr
Web: http://math.emu.edu.tr