İçeriğe git

Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

Merkezin Amacı :

 • Atatürk İlke ve İnkılaplarını Kuzey Kıbrıs Türk toplumuna yaymak,
 • Atatürkçü düşünceye uygun gençler yetiştirmek,
 • Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinin tanıtımına katkı sağlamak,
 • Milli ve tarihi özel günlerde kutlama/anma programlarının koordinesini ve icrasını sağlamak.
 • Arşiv ve kütüphane oluşturmak ve bu konuda araştırma yapacaklara yardımcı olmaktır.

Çalışma Alanı :

 • Araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama yapar ve yaptırır; bu gibi çalışmalara katılır ve destekler.
 • Ulusal ve Uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve paneller düzenler.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapar, ortak çalışmaları özendirir, organize eder, bu tarz konferans, kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara fiilen katılarak Atatürkçü Düşüncenin ve Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinin tanıtımına katkı sağlar.
 • Milli ve tarihi özel günlerde Üniversite adına kutlama/anma programlarının koordinesini ve icrasını sağlar.
 • Atatürkçü Düşünceyi yaymak üzere rapor, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunur.
 • Kamuya ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek,
 • Üniversite’nin zorunlu dersi olan “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi derslerinin, planlanmasını, koordine edilmesini ve icrasını sağlar.
 • Merkez Başkanı, Üniversite Atatürkçü Düşünce Kulübü(DAÜ ADK)’nün danışmanıdır. Kulübün Atatürkçü Düşünce çerçevesinde faaliyet göstermesine danışmanlık yapar.

İletişim

Adres:
Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM),

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Akademik İşler Koordinatörü: Doç. Dr. Bülent KIZILDUMAN
Tel: (+90) 392 630 2015
E-posta: bulent.kizilduman@emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu