İçeriğe git

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Gerek özel, gerekse kamu kuruluşlarında yönetim bilişim sistemleri alanında yetişmiş profesyonellere olan ihtiyaç hızla artmaktadır. Buna karşın bilgisayar mühendisliği/bilimleri mezunları işletme ve yönetim konularında yeterince derin bir eğitim almadıklarından, bilgi teknolojilerinin çeşitli sektörlerdeki işletme ve organizasyonların verimliliğine nerede, ne zaman, ve nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda etkin bir öngörüye sahip değildirler. Bunun için hem bilgi teknolojileri, hem de işletme ve yönetim alanlarında geniş bilgi sahibi olmak gerekir. Yönetim bilişim sistemleri programı bu özelliklere sahip mezunlar yetiştirir.

Genel Bilgi

Yönetim bilişim sistemleri programı içerisinde işletme ve yönetim bilimleri eğitimi ile bilgi teknolojileri eğitimi yaklaşık olarak eşit ağırlıktadır. Pazarlama, üretim, muhasebe, finans, insan kaynakları, ve stratejik planlama gibi konular yanında bilgisayar mimarisi, programlama dilleri, veritabanları, ağlar, güvenlik, ve internet programcılığı alanlarında da bilgi ve becerilerle donatılan öğrencilerimiz, bilgi teknolojilerinin organizasyonun bilgi ihtiyaçlarını en etkin nasıl karşılayacağı konusunda uzmanlaşırlar ve çalıştıkları kurumlarda işletme ve teknoloji profesyonelleri arasında kritik bir köprü görevi görürler. Mezunlarımızın üstlendiği görevler arasında en yaygın olanlar, bilgi teknolojisi çözümleri üreten firmalarda müşteri ihtiyaçları belirlenmesi ve ürün pazarlaması, işletmeler ve kamu kuruluşlarında ise organizasyonun bilgi teknolojileri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve en etkin şekilde karşılanmasıdır.

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
Foundation for International Business Administration Accreditation
https://www.fibaa.org/

Eğitim / Öğrenim

Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencilerini diğer öğrencilerden ayıran özellik, birbirinden oldukça farklı birçok akademik alandan ders almalarıdır. Bir yandan proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi, iletişim gibi insan odaklı dersler, diğer yandan da iş süreçleri analizi, bilgisayar mimarisi ve internet programcılığı gibi teknik konularda eğitim alırlar. Böyle bir disiplinler arası eğitimde, öğrencilerin daha fazla bireysel ilgiye ve yönlendirmeye ihtiyaçları vardır. DAÜ İşletme ve Finans Yüksekokulu öğrencileri, hem büyük bir üniversitenin sahip olduğu imkanlardan faydalanmakta, hem de İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde eğitim kadrosu ve öğrenciler arasında var olan yakın ve samimi ortam sayesinde ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar.

Olanaklar

Yönetim Bilişim Sistemleri programını sunan İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme ve Finans Yüksekokulu bünyesinde çeşitli sayı ve kapasitede çoklu-ortam ve normal sınıflar ve yaklaşık 700 öğrencinin paylaştığı 130 kişisel bilgisayar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ayrıca, okulun merkezi bilgisayar laboratuvarlarından da faydalanmaktadır.

Kariyer Olanakları

Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları, gerek kamu, gerekse özel sektörde olsun bilişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı her organizasyona katkıda bulunabilirler. Bilişim teknolojisine dayalı ürün ve çözümler tasarlayan ve pazarlayan firmalarda müşteri ihtiyaç ve önceliklerinin tanımlanması ve karşılanmasında, veya çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletme ve organizasyonlarda bilişim teknolojilerinden nerede, ne zaman ve nasıl en etkin şekilde yararlanılacağı konularında araştırma ve incelemeler yapar, bu konularda değişen piyasa koşulları, gelişen teknolojiler, rakipler, maliyetler ve diğer ilgili faktörleri de dikkate alarak bilişim teknolojileri kullanılarak elde edilecek en uygun kazanımları belirler ve sağlarlar.

İletişim

Tel: +90 392 630 1343
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: business.emu.edu.tr