İçeriğe git

Psikoloji Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Psikoloji, insan davranışını çeşitli boyutlarda inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanın gelişimi, sosyalleşmesi, kişilerarası ilişkiler, insan kaynakları, öğrenme ilkeleri ve davranışsal bozukluklar psikolojinin temel konularından sadece birkaçıdır. Psikoloji Bölümü, üniversitenin en genç bölümlerinden biri olmasına rağmen, seçkin akademik kadrosu ve uygulama-araştırmalardaki kalitesiyle Türkiye ve KKTC üniversitelerindeki Psikoloji bölümleri içinde hızla üst basamaklara tırmanmıştır.tülmektedir.

Genel Bilgi

Psikoloji Bölümü dünyanın seçkin üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış yetkin bir akademik kadroyave dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencileri ile uluslararası bir akademik ortama sahiptir. Bu ortam hem bilimsel hem de sosyal anlamda zengin bir bilgi alışverişi sağlamaktadır. Öğrencilerin hem kişisel hem de sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine önem veren Psikoloji Bölümü, gerek ders gereklilikleri olarak hazırlanan projelerle ve sunumlarla, gerekse öğrencilerin kendi girişimleriyle hazırlayıp sundukları forum ve tartışma gruplarıyla, her yıl düzenlenen DAÜ Psikoloji Günleri’yle Psikoloji öğrencilerini desteklemektedir. Psikoloji öğrencileri aynı zamanda öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılabilmekte ve Psikoloji’nin uygulama alanlarında da bilgi sahibi olabilmektedirler.

Akreditasyonlar

TPD: Türk Psikologlar Derneği
http://www.psikolog.org.tr

Eğitim / Öğrenim

Psikoloji Bölümü Lisans Programı öğrencilerine Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Adli Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Trafik Psikolojisi gibi psikoloji disiplininin çeşitli alt dallarında yüksek lisans yapabilmeleri için gerekli temel psikoloji eğitimini vermeyi amaçlamaktadır. Lisans Programı’nın hedefleri şu şekildedir:
• Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar arasındaki ilişkiyi incelemek.
• Psikoloji kuramlarının tarihsel gelişimini, felsefi ve toplumsal açılımları yönünden irdelemek.
• Psikolojik süreçlerin etkinliğinin ölçüldüğü farklı alt dallardaki araştırmaları incelemek.
• Çağdaş psikolojik yaklaşım ve araştırmalarla şekillenmiş farklı disiplinlerin etkilerini incelemek.
• Psikoloji disiplininde yayınlanmış olan araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek.

DAÜ Psikoloji Bölümünün kuruluşundan itibaren müfredatın belirlenmesinde kullanılan temel kriterlerden biri Europsy (the European Qualification Standard for Psychologists), diğeri ise TPD (Türk Psikologlar Derneği) akreditasyonunda kullanılan ölçütlerdir. Bu bağlamda, ders müfredatının şekillenmesinde dış paydaş olarak Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu’nun (EFPA) ve Türk Psikolog Derneği’nin (TPD) aldığı kararlar dikkate alınmaktadır.

Olanaklar

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bilgisayar ve görsel işitsel teknoloji olanakları psikoloji öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca DAÜ Kütüphanesi’ndeki veri tabanları öğrencilerin Psikoloji disiplini ile ilgili en son gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktadır.

DAÜ Psikoloji Bölümü KKTC üniversitelerindeki ilk Psikoloji laboratuarı olan Davranış Bilimleri Laboratuvarı'nın yanı sıra Klinik ve Yaşam Boyu Gelişim Laboraturı’na, Bellek ve Eylem Araştırmaları Laboratuarı’na, Sosyal ve Trafik Psikolojisi Laboratuarı’na da sahiptir. DAÜ Psikoloji Bölümü, öğrencilerine sosyal anlamda da zengin bir ortam sunmaktadır. DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü düzenli olarak bilgilendirici toplantılar, bilimsel geziler düzenlemekte, film gösterimleri, okuma tartışma grupları, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) aktiviteleri gibi farklı alanlarda faaliyet göstermekte ve DAÜ Psikoloji Günleri'ni düzenlemektedir.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın önde gelen üniversitelerinde başarı ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmektedirler. Psikoloji Bölümü İngilizce ve Türkçe programlarından mezun olan öğrenciler eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları birimlerinde, danışmanlık merkezlerinde ve psikolojik hizmet sunan kamu/özel sektör alanlarında hizmet verebilmektedir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: psychology@emu.edu.tr
Web: https://fas.emu.edu.tr/tr/bolumler/psikoloji