İçeriğe git

Psikoloji Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Psikoloji, insan davranışını çeşitli boyutlarda inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanın gelişimi, sosyalleşmesi, kişilerarası ilişkiler, insan kaynakları, öğrenme ilkeleri ve davranışsal bozukluklar psikolojinin temel konularından sadece birkaçıdır. Psikoloji Bölümü, üniversitenin en genç bölümlerinden biri olmasına rağmen, seçkin akademik kadrosu ve uygulama-araştırmalardaki kalitesiyle Türkiye ve KKTC üniversitelerindeki Psikoloji bölümleri içinde hızla üst basamaklara tırmanmıştır.tülmektedir.

Genel Bilgi

Psikoloji Bölümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Kanada, Avusturalya, İngiltere ve ABD'den gelen öğretim elemanları ve dünyanın birçok ülkesinden öğrencileri ile uluslararası bir akademik ortama sahiptir. Bu ortam hem bilimsel hem de sosyal anlamda zengin bir bilgi alışverişi sağlamaktadır. Öğrenci merkezli bir yapıya sahip olan Psikoloji Bölümü’nde öğrenciler öğretim elemanlarına istedikleri zaman danışabilmekte ve öğretim etkileşimsel bir ortamda sürdürülmektedir. Öğrencilerin hem kişisel hem de sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine önem veren Psikoloji Bölümü, gerek ders gereklilikleri olarak hazırlanan projelerle ve sunumlarla, gerekse öğrencilerin kendi girişimleriyle hazırlayıp sundukları forum ve tartışma gruplarıyla, Psikoloji öğrencilerini desteklemektedir. Psikoloji öğrencileri aynı zamanda öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılabilmekte ve Psikolojinin uygulama alanlarında da bilgi sahibi olabilmektedirler.

Akreditasyonlar

TPD: Türk Psikologlar Derneği
http://www.psikolog.org.tr

Eğitim / Öğrenim

Psikoloji Bölümü Lisans Programı öğrencilerine Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Adli Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Trafik Psikolojisi gibi psikoloji disiplininin çeşitli alt dallarında yüksek lisans yapabilmeleri için gerekli temel psikoloji eğitimini vermeyi amaçlamaktadır. Lisans Programı’nın hedefleri şu şekildedir:

  • Kuramsal ve uygulamalı çalışmalar arasındaki ilişkiyi incelemek.
  • Psikoloji kuramlarının tarihsel gelişimini, felsefi ve toplumsal açılımları yönünden irdelemek.
  • Psikolojik süreçlerin etkinliğinin ölçüldüğü farklı alt dallardaki araştırmaları incelemek.
  • Çağdaş psikolojik yaklaşım ve araştırmalarla şekillenmiş farklı disiplinlerin etkilerini incelemek.
  • Psikoloji disiplininde yayınlanmış olan araştırmaları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek.

DAÜ Psikoloji Bölümünün kuruluşundan itibaren müfredatın belirlenmesinde kullanılan temel kriterlerden biri Europsy (the European Qualification Standard for Psychologists), diğeri ise TPD (Türk Psikologlar Derneği) akreditasyonunda kullanılan ölçütlerdir. Bu bağlamda, ders müfredatının şekillenmesinde dış paydaş olarak Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu’nun (EFPA) ve Türk Psikolog Derneği’nin (TPD) aldığı kararlar dikkate alınmaktadır.

Olanaklar

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bilgisayar ve görsel işitsel teknoloji olanakları psikoloji öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca DAÜ Kütüphanesi’ndeki veri tabanları öğrencilerin Psikoloji disiplini ile ilgili en son gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktadır.

DAÜ Psikoloji Bölümü 2010-2011 Akademik yılından itibaren Davranış Bilimleri Laboratuvarı'nı da akademik kadrosu ve öğrencilerinin hizmetine açmış bulunmaktadır. Bu laboratuvar KKTC üniversiteleri içindeki ilk ve tek Psikoloji laboratuvarı olma özelliğini halen korumaktadır. DAÜ Psikoloji Bölümü, öğrencilerine sosyal anlamda da zengin bir ortam sunmaktadır. DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü düzenli olarak bilgilendirici toplantılar, bilimsel geziler düzenlemekte, film gösterimleri, okuma tartışma grupları, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) aktiviteleri gibi farklı alanlarda faaliyet göstermekte ve DAÜ Psikoloji Günleri'ni düzenlemektedir. Psikoloji Bölümü ayrıca aylık çıkan bir bültene de sahiptir.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın önde gelen üniversitelerinde başarı ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmektedirler. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Programı’ndan mezun olanlar aşağıdaki alanlarda kariyer yapabilmektedirler: Bilimsel Araştırma, Dizayn ve Geliştirme Uzmanlığı / Akademisyenlik-Öğretmenlik / İstatistik / Risk Yönetimi / Finans Yönetimi / İdari Ekonomi /Yönetim Hizmetleri / Yazılım Gelişimi / Vergi Müfettişliği / Bankacılık / Muhasebecilik.

İletişim

Tel: +90 392 630 1312
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr
Web: https://fas.emu.edu.tr/tr/bolumler/psikoloji