İçeriğe git

Hemşirelik Bölümü

Misyonumuz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hemşirelik eğitim, araştırma ve hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere; birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine odaklanan, hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonunda sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak yer alan, hemşirelik bakım hizmetlerini mesleki yasalar ile etik ilke ve sorumlulukları çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla sürdüren, bilim ve teknolojinin güncel yaklaşım ve yöntemlerinden yararlanan, yaşam boyu öğrenme ve kişisel gelişim sorumluluğunu üstlenen, yenilikçi uygulamaları ile değişim yaratan, hemşirelik bakımı, hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ile hemşirelik eğitim ve araştırma alanlarında danışmanlık yapabilen, analitik ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş, güçlü liderlik özelliklerine sahip hemşireler yetiştirmektir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. SEVİNÇ TAŞTAN

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. SEDA CEVHEROĞLU

Bölüm İmkanları

Hemşirelik Bölümü öğrencileri, çağdaş, dünya standartlarına uygun teknolojik ekipmanlarla donatılmış laboratuvarlardan yararlanırlar. Laboratuvarlar, geniş ölçekli mekanlar kullanılarak uygulama alanlarında aynı anda 40-50 öğrencinin beraber çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenmiştir. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, öğrenci kullanımına açık bilgisayar ortamı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim,öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanım ve veriye sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine ders dışı boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır. Yüksekokul öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Programlar

ProgramDereceYılBölüm
Hemşirelik (Türkçe)Lisans / B.S.4 Hemşirelik
Hemşirelik (Türkçe Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Hemşirelik
Hemşirelik (İngilizce)Lisans / B.S.4 Hemşirelik
Hemşirelik Bilimleri (Türkçe)Doktora / Ph.D.3,5 - 5 Hemşirelik

Eğitimde Farklılık

DAÜ, Hemşirelik bölümünde, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında yenilikçi, girişimci, sorumluluk sahibi, etik değerleri özümsemiş, kendini sürekli geliştiren, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi uygulamaya geçirerek değişim yaratabilecek öğrenciler yetişirmek hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin öğrenim yaşantılarını zenginleştirmek amacıyla, Üniversitemiz ile Dokuz Eylül ve Marmara Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolu yapılmıştır. Bunun yanında Türkiye'deki diğer seçkin üniversitelerin akademik ve mesleki alanda uzmanlaşmış, deneyimli eğitimcilerinden ders ve staj konularında profesyonel destek alınmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize mesleki uygulama alanına yönelik geniş olanaklar sağlamak için birçok seçkin sağlık kurumu ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. Üniversitemizde, öğrenciler, mesleğe hazırlanırken uluslararası ölçütlerde katılımcı bir anlayışla sosyal ve kültürel etkinliklerin içinde yer alarak kendilerini ifade etme olanağı bulmaktadırlar.

Neler Başardık

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne başvuran öğrenci sayısının %50 oranında artması, KKTC içerisindeki hemşirelik eğitimi veren kurumlar arasından en çok tercih edilen bölüm haline gelmesi ve ilk mezunlarımızın kurumlar tarafından öncelikle tercih edilmesi kısa sürede gerçekleştirdiğimiz başarılarımızdır.

Öğrencilerimizin Değeri

Bölümümüzün, KKTC ‘de eğitim veren kurumlar arasında teknolojik olarak gelişmiş en iyi laboratuar donanımına sahip olması ve öğrencilerimizin klinik uygulamaya çıkmadan önce tüm hemşirelik girişimleri konusunda bu laboratuarlarda eğitim görerek klinik ortama hazırlanıyor olması hemşirelik eğitiminin önemli bir aşamasıdır. Ayrıca bölümümüzün alanında uzman klinik deneyimi olan eğitim kadrosu öğrencilerimizi değerli kılmaktadır.

Kariyer Olanakları

Hemşirelik lisans programını tamamlayanlara “Hemşire” ünvanı verilir. Hemşireler; özel veya resmi hizmet veren hastanelerin yanı sıra, temel sağlık hizmetleri kapsamında verilen hasta bakımı hizmetlerinde de etkin rolü olan sağlık profesyonelleridir. Sağlık kuruluşlarında servis hemşiresi, servis başhemşiresi, hastane başhemşiresi ve hemşirelik hizmetleri müdürü olarak görev alabilirler. Ayrıca mezuniyet sonrası bilim uzmanlığı ve doktora çalışmaları yapmakta, doçent, profesör olabilmekte ve hemşirelik bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedirler.

İletişim

Adres:
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Bölümü, İbn-i Sina Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1331
Faks: +90 392 630 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu