İçeriğe git

Ekonomi Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Genel Bilgi

Ekonomi Bölümü geniş çaplı eğitim veren, İktisadi alanda öğrencilerine analitik düşünme becerileri sağlayan ve etkin karar alma sorumluluğu kazandıran bir bölüm olma özelliği taşımaktadır. Lisans programındaki öğrencilere sunulan İktisadi alandaki etkin beceriler, işletme teorileri ve problem çözme becerileri, gelecekteki iş ve kamu sektörü yönetimindeki kariyerlerini güçlendirmektedir. Ayrıca öğrencilere, yaşadığı çevrede başarılı olmaları için gerekli bilgi teknolojileri fırsatı sunmaktadır.

Akreditasyonlar

FIBAA: Foundation for International Business Administration Accreditation
Foundation for International Business Administration Accreditation
https://www.fibaa.org/

Eğitim / Öğrenim

İlk ve orta yıllarda öğrencilere uygulamalı İktisat veya Uluslararası ve kalkınma ekonomısı dallarında uzmanlaşma fırsatları sunmaktadır. Bölümümüz iş dünyasında gerekli olan tüm eğitimlerin yanı sıra akademik çalışmalarını sürdürmek için gerekli tüm fırsatlarını öğrencilerini sunmaktadır.

Lisans programından mezun olabilmek için dört yılda 41 zorunlu ders veya 125 kredinin tamamlanması gerekmektedir. Her akademik yıl, iki tam dönem ve bir yaz döneminden oluşmaktadır. Her bir dönem için en uygun sayıda önerilen derslerle birlikte, herbir yıl için iki dönemden fazla eğitim gören öğrenci eğitim programını dört yıldan az bir sürede tamamlaması mümkündür. 2005 – 2006 yıllarında oluşturulmuş program çizelgesinin yanı sıra yeni kayıtlı öğrencilerimiz güncel düzenlenmiş olan eğitim program çizelgesi kapsamında eğitim vermektedirler.

Kariyer Olanakları

Ekonomi Bölümü'nden mezun olan öğrencilerimiz, kazandıkları niteliklerle, hem özel sektörün hem de kamu sektörünün öncelikli olarak aradığı kişiler arasında yer alabilmektedirler. Ayrıca, ders programlarımızın küresel alandaki değişikliklere uyumlu olması ve İngilizce'nin öğretim dili olması nedeniyle, mezunlarımız, uluslararası kuruluş ve şirketlerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (İMF), Birleşmiş Milletler (UNOPS, UNDP, vs.), Dünya Ticaret örgütü, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, çok uluslu şirketler ve danışmanlık büroları bunlardan birkaçıdır. Yurt içinde ise devlet daireleri, Merkez Bankası, ticari bankalar, Hazine, Borsa ve sivil toplum örgütleri de öğrencilerimizin sıklıkla görev aldıkları yerlerdir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1291
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: economics.emu.edu.tr