İçeriğe git

Aktüerya Bilimleri - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Çift Anadal Programı (B.S., 4 Yıl)

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Aktüerya Bilimleri (B.S.) Öğrencisinin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (B.S.) Müfredatından alacağı Dersler

Course Code

Course Name

Credit

MATH131/MATH124

Analytic Geometry/Geometrys

4

MATH163

Discrete Mathematics

4

COMP184

Introduction to Computer Science II

4

COMP211

Algorithms and Data Structure

4

MATH209

Real Analysis

4

MATH 206 II

Linear Algebra

4

MATH 337

Theory of PDE

4

COMP 374

Database Management Systems

4

MATH373

COMP414

COMP413

Numerical Analysis for Engineers

Data Analytics

Big Data

4

Total Credit

36

İletişim

Tel: +90 392 630 1227
Faks: +90 392 365 0416
E-posta: math@emu.edu.tr
Web: https://math.emu.edu.tr

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu