İçeriğe git

Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezsiz) (M.S., 1 - 1.5 Yıl)

Küresel rekabetin her geçen gün yoğunlaşarak arttığı koşullarda firmaların; sosyo-ekonomik değişim ve gelişmeleri, zamanında ve doğru bir biçimde görüp analiz edecek ve analiz sonuçlarını rekabet avantajına dönüştürebilecek yönetici adaylarına ihtiyacı artmaktadır. Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı, işletme yönetiminde ekonomik olay ve kararların etkilerini güçlü biçimde analiz edebilecek mezunlar yetiştirmeyi amaç olarak edinmiştir. Yönetim Ekonomisi disiplinin amacı; yönetsel süreçlere iktisadi bakış açısıyla yaklaşılmasının sağlanmasıdır. Firmanın halihazırda güçlü yanlarının tespit edilerek daha da güçlendirilmesi ve firmanın karşı karşıya olduğu problemlere çözüm yollarının geliştirilmesi konularında; iktisadi analiz araçlarından yararlanılması ve bu araçların gerektiği şekilde kullanılması, disiplinin temelini oluşturmaktadır. Firmaların problemleri; yönetsel faaliyetlerden kaynaklandığı gibi, çevre faktörlerden, ulusal ya da uluslararası dalgalanmalardan da etkilenebilir. Bu sebeple gerekli iktisadi yöntemin belirlenmesi ve aracın uygulanmasından önce, içerisinde bulunan durumun doğru ve tam olarak analiz edilmesi gereklidir. Bu gereklilik de; risk analizi, tahmin ve karar alma teknikleri alanlarının önemini göstermektedir.

Yönetim Ekonomisi Yüksek Lisans Programı'nın amacı; işletme ve çevresinde değişim ve gelişmeleri; zamanında, doğru ve tam olarak fark edip analiz edebilecek ve analiz sonuçlarını işletme için rekabet avantajına dönüştürebilecek yönetici ve yönetici adayları yetiştirmektir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Yüksek Lisans programlarımız, mezun oldukları program türüne bakılmaksızın akademik başarı ortalaması 4.0 üzerinden 2.5 veya üzeri olan tüm başarılı lisans mezunlarına açıktır.

Araştırma Alanları

Yüksek Lisans mezunlarımız için geniş iş olanakları mevcuttur. Mezunlarımız elde ettikleri ekonomik bilgi ve beceriler sayesinde ve artan piyasa analiz bilgileri ve küresel sorunlara karşı elde ettikleri bakış açısı yardımıyla gerek kamu gerek özel sektör gerekse uluslararası organizasyonlarda geniş istihdam olanaklarına sahip olmaktadırlar. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (İMF), Birleşmiş Milletler (UNOPS, UNDP, vs.), Dünya Ticaret örgütü, Avrupa Birliği kurum ve kuruluşları, çok uluslu şirketler ve danışmanlık büroları bunlardan birkaçıdır. Yurt içinde ise devlet daireleri, Merkez Bankası, ticari bankalar, Hazine, Borsa ve sivil toplum örgütleri de öğrencilerimizin sıklıkla görev aldıkları yerlerdir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1291
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: economics.emu.edu.tr