İçeriğe git

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı (Türkçe) (B.A., 4 Yıl)

Türk Dili ve Edebiyatı bölümün amacı, hem geçmiş dönemlerdeki hem de günümüzdeki durumu açısından Türk dilini ve edebiyatını ele almak ve tanıtmaktır. Bölüm; seçkin bir öğretim kadrosu, yenilikçi lisans ve yüksek lisans programları, çok yönlü bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle ayrıcalıklı bir konumdadır. Türk edebiyatı alanında; eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı değişik yönleri ve dönemleriyle değerlendirilmekte, günümüz Türk edebiyatı, halk edebiyatı, dünya edebiyatı, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları edebiyatları ve Kıbrıs Türk edebiyatı tanıtılmaktadır.

Genel Bilgi

Programdaki zorunlu derslerde; edebiyat, dilbilgisi ve dilbilim alanındaki kuramlar, çağdaş araştırma ve inceleme yöntemleri tanıtılmakta, Türkçe'nin tarihi dönemler içindeki gelişimi, dilbilgisi ve dilbilim ile ilgili çeşitli konular, Türk edebiyatının çeşitli dönemleri ve türleri ele alınıp incelenerek öğrencilerin araştırmacı kimlikleri geliştirilmektedir.

Eğitim / Öğrenim

Bölümde ezberciliğe kaçmayan, yenilikçi, bilimsel gelişmelere açık bir eğitim anlayışı benimsenmiştir. Bölüm farklı ülkelerde yetişen öğretim üyeleriyle çalışmaktadır. Öğrenci yetiştirmenin yanı sıra araştırma faaliyetlerine de büyük önem verilmekte, bu amaçla yoğun şekilde konferans ve seminerler düzenlenmektedir. Öğrencilere yakın ve sıcak bir iletişim ortamı ve kendilerini geliştirmeleri için her türlü destek sağlanmaktadır.

Olanaklar

Bölümümüz alanlarındaki yetkin akademisyenleri bünyesinde bulundurmakta, böylece öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. DAÜ Merkez Kütüphanesi, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili zengin bir kitap koleksiyonuna sahiptir. Bölümümüz yeni çıkan yayınları titizlikle takip ederek mevcut kitap koleksiyonunun zenginleştirilmesine katkı sağlamakta ve kütüphanenin bu yöndeki çalışmalarına destek olmaktadır.

Kariyer Olanakları

Mezunların çalışabilecekleri iş alanları çok geniştir. Lisansüstü öğrenimlerini sürdürüp, akademisyen olabilmekte, değişik üniversitelerden formasyon dersleri alarak öğretmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca kütüphane ve devlet arşivleri gibi kurumlar yanında halkla ilişkiler alanında iş sahibi olabilmektedirler. Mezunlarımız bunların dışında radyo, televizyon; gazete gibi yayın ve basın kuruluşlarında programcı, gazeteci, düzeltmen, metin yazarı, sunucu ve reklam yazarı olarak da çalışabilmektedirler.

İletişim

Tel: +90 392 630 1208
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: adnan.akgun@emu.edu.tr
Web: http://tde.emu.edu.tr