İçeriğe git

Psikoloji Bölümü

Programlar

Psikoloji lisans programının amacı, öğrencileri psikoloji bilimi içerisindeki çeşitli konu, bakış açısı ve sorgulamalarla tanıştırarak, lisansüstü eğitimlerinde sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, medya, klinik, trafik psikolojisi gibi psikolojinin çeşitli alt alanlarında çalışmaya hazırlamaktır. Psikoloji öğrencilerini hedef alan İngilizce ve Türkçe Psikoloji lisans programındaki dersler sadece Psikoloji Bölümüne kayıtlı olan öğrencilere verilmektedir. Psikoloji Bölümü dışındaki öğrencilere ise, psikoloji hakkında temel bilgiler veren Genel Psikoloji, Psikoloji Bilimine Giriş, Sosyal Davranışları Anlamak gibi seçmeli dersler sunulmaktadır. Psikoloji Bölümü ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi öğrencilerine servis dersleri vermektedir.

Psikoloji Bölümü, lisansüstü programları ile de geleceğin kaliteli akademisyen ve uzmanlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir. 2018 yılından başlayarak öğrenci kabul eden Genel Psikoloji Yüksek Lisans programı, öğrencilerin danışman eşliğinde araştırma yürütebilme becerilerini geliştirmeleri ve birer Uzman Psikolog olarak çalışabilecekleri ortamlarda başarılı olmaları için gereken bilgi ve becerileri edinmelerini amaçlamaktadır. Genel Psikoloji Doktora Programı ise YÖDAK ve YÖK onayı alarak 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde öğrenci kabulüne başlamıştır.

ProgramDereceYılBölüm
PsikolojiLisans / B.S.4 Psikoloji
Psikoloji (Türkçe)Lisans / B.S.4 Psikoloji
Genel Psikoloji (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Psikoloji
Genel PsikolojiDoktora / Ph.D.3,5 - 5 Psikoloji
Psikoloji YandalYandal Sertifikası1-3 Psikoloji

Misyonumuz

Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Psikologların amacı, biyolojik, bilişsel, gruplararası ve kişilerarası dinamikleri inceleyerek davranışın temelini anlamaktır. Bunu yapabilmek amacıyla psikologlar, insan gelişiminden kişilerarası ilişkilere, davranış bozukluklarından gruplar içerisinde sosyalleşme süreçlerine kadar birçok konuda araştırma yapar ve uygulamalarda bulunur. DAÜ Psikoloji Bölümünün amacı, öğrencilere, psikoloji disiplininin çeşitli alt dalları hakkında bilgi edinebilecekleri, psikoloji biliminin ürettiği güvenilir bilgileri etik kurallar çerçevesinde uygulayabilecekleri, yüksek kaliteli araştırma yürütebilecekleri, uluslararası standartlarda bir eğitim vermektir. DAÜ Psikoloji Bölümü ayrıca psikoloji biliminin gelişmesine ve saygın bir disiplin olarak ilerlemesine katkıda bulunmak amacını kendine misyon edinmiştir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. FATİH BAYRAKTAR

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. BURCU KAYA KIZILÖZ
Yrd. Doç. Dr. DİLEK ÇELİK

Bölüm İmkanları

DAÜ Psikoloji Bölümü, ulusal ve uluslararası saygın üniversitelerde eğitim görmüş, 4’ü Profesör, 9’u Yardımcı Doçent olmak üzere 13 tam zamanlı öğretim üyesi, 6 yarı zamanlı öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisinden oluşan güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Öğretim elemanlarının araştırma konularından bazıları bireylerde kimlik gelişimi; gruplararası temas ve gruplararası ilişkiler, zorbalık, yeni medyanın gelişim üzerindeki etkisi, bireylerin trafikteki davranışları, çevre psikolojisi, toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, sosyal kimlik, göç ve göçmenlik deneyimleri, psikolojik iyilik hali, LGBTQ+ birey psikolojisi, uyku çalışmaları, bellek çalışmaları ve nöropsikolojidir. Bölümümüz ayrıca, felsefe ve sosyoloji alanlarında uzmanlaşmış hocaları ile disiplinler arası araştırma projeleri de yürütmektedir.

DAÜ Psikoloji Bölümü bünyesinde iki bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüz ayrıca son teknolojik sistemler ve cihazlara sahip üç araştırma laboratuvarı ile öne çıkmaktadır. Bölümümüzde öğrencilerin öğretim üyelerinin devam etmekte olan araştırmalarına katılarak araştırma deneyimi edinmeleri için olanaklar da sunmaktadır.

Uygulamalı Bellek ve Adli Psikoloji Laboratuvarı

Uygulamalı Bellek ve Adli Psikoloji Laboratuvarı 2022 yılında Yrd. Doç. Dr. Dilek Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Burcu Kaya Kızılöz tarafından kurulmuştur. Laboratuvarımızda yüksek lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan, görgü tanığı hafızası araştırmalarının teorilerini, metodolojik konularını ve pratik uygulamalarını tartıştığımız bir okuma grubu bulunmaktadır. Temel amacımız belleğin adli durumlardaki rolünü incelemektedir. Bu amaçla laboratuvarımızda görüşme türü, görüşme yönergeleri, yanlış bilgi etkisi gibi çeşitli sistem değişkenleri ile tanıkların yaşı, cinsiyeti, yönlendirilebilirliği, tanık olunan olayın özellikleri gibi tahmin edici değişkenlerin görgü tanığı belleği ve güven kararlarının doğruluğu üzerindeki etkisine ilişkin araştırmalar yapılmaktır. Şu anda görgü tanığı hafızası çalışmalarında VR kullanımının ekolojik geçerliliği konusunda bir araştırma yürütmekteyiz.

Psikodilbilim Laboratuvarı

Psikodilbilim Labloratuarı İnsan dilinin zihinlerimizde ve beynimizde nasıl temsil edildiğimi ve işlendiğini, bu temsillerin ve süreçlerin diğer biliş alanlarıyla nasıl etkileşime girdiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmamız öncelikle deneysel ve disiplinler arası olup, dil bilimlerinin çeşitli alanlarını ve konularını kapsamaktadır. Kendine özgü yazım kurallarına sahip, az çalışılmış dillerdeki dil işlemeyi araştırmakla özellikle ilgileniyoruz. Laboratuarın ilgi alanları arasında okuma, tipik ve atipik dil gelişimi, gelişimsel disleksi, okuryazarlık becerilerini değerlendirmek için normatif ve tanısal araçların geliştirilmesi, edinilmiş disleksi, afazi gibi dilin bilişsel nöropsikolojisi ile dil arasındaki ilişki yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. İki dillilik ve Alzheimer'da hafızanın rolünün araştırılması gibi diğer bilişsel sistemler de labın araştırma alanlarıdır.

Professor Dr Ilhan Raman
BSc(Hons), PhD, PGCertHE, AFBPsS
Chartered Psychologist
Fellow of the Higher Education Academy, UK
Department of Psychology, EMU

UDAG

Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü Uyku Davranışları Araştırma Grubu (UDAG Laboratuvar adının Türkçe kısaltması) 2020 yılında Yrd. Gökçe Yılmaz Akdoğan tarafından kurulmuştur. Halihazırda laboratuvarda 3 lisans ve 1 lisansüstü öğrenci asistan bulunmaktadır.

Misyonumuz, bebeklerde, çocuklarda, ergenlerde ve gelişmekte olan yetişkinlerde uyku davranışlarının yanı sıra uyku problemlerinin gelişimi ve yordayıcılarını anlamak için araştırma yapmaktır.

Şu anda, bebekler için internet tabanlı davranışsal uyku müdahalelerinin etkinliğini araştıran iki devam eden proje ve üniversite öğrencileri için bir uykusuzluk projesi bulunmaktadır. Şimdiye kadar Kuzey Kıbrıs Girne'de düzenlenen 66. Ulusal Pediatri Kongresi'nde “Hiperfenilalaninemili Bir Bebekte Davranışsal Uyku Müdahalesinin Etkinliği: Tek Denekli Araştırma Deseni”mizi sunduk.

Vizyonumuz ; uyku gelişimi ve müdahaleleri hakkında hem Türkiye'de hem de dünyada literatüre yüksek kaliteli araştırmalar sağlamak; DAÜ psikoloji öğrencilerine tek vaka deneysel araştırma süreçlerine katılma fırsatı vermek; Instagram hesabı aracılığıyla bilgimizi paylaşarak genel popülasyonda uyku (normatif), davranışçılık, uyku davranışları ve uyku sorunları hakkında makaleler okumakla ilgilenen kişilere bilgi sağlamak.

Mekân-Kimlik-Bellek Araştırmaları Grubu

Yaşadığımız ev, mahalle, kent ve ülkeye dair algılarımız, duygularımız ve söylemlerimiz nasıl oluşur? Mekânların zihnimizdeki yansımaları nelerdir ya da zihnimizde nasıl temsil edilirler? Mekânsal deneyimlerimiz üzerinde tasarımın etkileri nelerdir? Nerede kendimizi evimizde hisseder, nerede yabancı hissederiz? Bir ‘yer’i, mesela memleketimizi ya da okulumuzu niçin özleriz ya da belirli bir mekâna gitmekten niçin kaçınırız? Mekânsal belleğimizin toplumsal ve kültürel temelleri nelerdir? Kolektif belleğimiz mekânsal belleğimizden ayrı düşünülebilir mi? Sosyal kimliklerimizin mekânsal sınırları var mıdır? Toplumsal barış veya gruplar arası çatışmaların mekânsal temelleri nelerdir?

Çalışmalarına 2024 yılında başlayan araştırma grubumuz, yukarıdaki ve benzeri sorulara sosyal ve çevre psikolojisi disiplinlerinin kavram ve teorilerinden hareketle yanıt aramak için kurulmuştur. Çeşitli saha çalışmaları aracılığıyla bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. Hedeflediği en önemli kazanımların başında gruba üye olan öğrencilerin nitel ve nicel araştırma yöntemlerini bir arada kullanabileceği çeşitli alan çalışmalarında görev alarak hem araştırma deneyimi kazanmaları hem de öğrendikleri sosyal-psikolojik kavram ve kuramların gerçek yaşamdaki karşılıklarını gözlemlemeleri gelmektedir.

Grup üyelerimiz 2 araştırma asistanı ve 30 lisans öğrencisi ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

İletişim adresimiz: pimresearchgroup@gmail.com; pelin.karakus@emu.edu.tr

Instagram hesabımız: @pimresearchgroup

Yrd. Doç. Dr. Pelin Karakuş Akalın
DAÜ, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Eğitimde Farklılık

DAÜ tarafından sunulan Psikoloji Lisans programı müfredatı özellikle Avrupa Psikoloji Diploması (EuroPsy) ve YÖK standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde iş olanaklarına sahip olmaları amacıyla uluslararası tanınır düzeyde diploma vermektedir. DAÜ Psikoloji Bölümü İngilizce programı 2015 yılından beri Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından düzenli olarak değerlendirilip akredite edilmektedir. Türkçe Psikoloji Programı ise 2024 yılında akreditasyon sürecine dahil edilmiştir. 2024 yılı itibariyle DAÜ Psikoloji Bölümü İngilizce Lisans programı, tüm Türkiye ve KKTC’de, Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu tarafından akredite edilmiş 16 program arasındadır ve KKTC üniversiteleri arasında tek akredite psikoloji programı ünvanını taşımaktadır.

Neler Başardık

Psikoloji Bölümü Türkçe ve İngilizce programları şu ana kadar 1500'ün üzerinde mezun vermiştir. Bu mezunlar ulusal ve uluslararası düzeyde iş olanaklarına sahip olmuşlardır. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimleri almak için İngiltere, ABD ve Avrupa'da programlara yerleşmişlerdir.

DAÜ Psikoloji Bölümünün vizyonu etik ve profesyonel psikoloji mezunları yetiştirmektir. Bu bağlamda, bölümümüz psikolojinin araştırma ve uygulama alanlarındaki etik değerlere özellikle önem vermekte ve bölüme bağlı komitelerle de bu alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Bölümümüzün diğer bir misyonu da psikoloji biliminin Kuzey Kıbrıs'ta ve yakın coğrafyalarda doğru tanıtılmasıdır. Bu bağlamda bölümümüz, Türk Psikologlar Derneği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve 2018 yılından itibaren de kardeş bölüm ilan ettiği Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle iş birliği içinde çalışmalarına devam etmektedir.

Öğrencilerimizin Değeri

DAÜ Psikoloji Bölümü öğrencilerine uluslararası eğitim standartlarında psikolojinin alt alanlarıyla ilgili nitelikli bir eğitim verip onlara psikoloji alanında geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Dört yıllık psikoloji lisansını tamamlayanlar psikoloji mezunu, yüksek lisansı tamamlayan mezunlar ise “psikolog” ünvanını kullanmaya hak kazanırlar. Her yıl birçok mezunumuz Avrupa, Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye'de yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilmektedir.

Kariyer Olanakları

Psikoloji bölümünde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları departmanlarında, danışma merkezlerinde ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Psikoloji mezunları çeşitli kurum ve kuruluşlarda, birçok uzmanlık alanında hizmet vermektedir. Yüksek lisans derecesini ya da eşdeğer bir eğitimi tamamlayan Uzman Psikologlar aldıkları eğitime ve kazandıkları yetkinliğe göre klinik, danışmanlık, adli, sosyal, trafik, endüstri, gelişim ve bilişsel gibi psikolojinin alt alanlarında çalışabilmektedirler.

Akreditasyonlar

TPD: Türk Psikologlar Derneği
DAÜ Psikoloji İngilizce Lisans Programı TPD akreditasyonuna sahiptir.
http://www.psikolog.org.tr

Akreditasyon Belgesi (PDF)

İletişim

Adres:
Psikoloji Bölümü
Psikoloji Bölümü, Aristóteles Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr
Web: https://fas.emu.edu.tr/tr/bolumler/psikoloji