İçeriğe git

Psikoloji Bölümü

Programlar

Psikoloji lisans programının amacı, öğrencileri çeşitli konu, bakış açısı ve sorgulamalarla tanıştırarak, lisansüstü eğitimlerinde sosyal, gelişim, endüstri, sağlık, medya,klinik, gelişim, trafik psikolojisi gibi psikolojinin çeşitli altalanlarında çalışmaya hazırlamaktır. Psikoloji öğrencilerini hedef alan bir program oluşturabilmek amacıyla, çoğu bölüm temel dersi sadece Psikoloji Bölümü'ne kayıtlı olan öğrencilerine verilmektedir. Psikoloji Bölümü dışındaki öğrencilere ise, psikoloji hakkında temel bilgileri verebilmek adına Genel Psikoloji, Psikoloji Bilimine Giriş, Sosyal Davranışları Anlamak gibi seçmeli olarak alabilecekleri dersler verilmektedir.

2018 yılından beridir öğrenci kabul eden Genel Psikoloji Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin danışman eşliğinde araştırma yürütebilme becerilerini geliştirmelerini ve birer Uzman Psikolog olarak çalışabilecekleri ortamlarda başarılı olmaları için gereken bilgileri edinmelerini amaçlamaktadır.

ProgramDereceYılBölüm
PsikolojiLisans / B.S.4 Psikoloji
Psikoloji (Türkçe)Lisans / B.S.4 Psikoloji
Gelişim Psikolojisi (Tezli) *Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Psikoloji
Genel Psikoloji (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Psikoloji

Bölüm Misyonu

Psikoloji, zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bir bilim dalıdır. Psikologların amacı, biyolojik, bilişsel, gruplararası, kişilerarası gibi birçok perspektifi kullanarak davranışın temelini anlamaktır. Bunu yapabilmek amacıyla psikologlar, insan gelişiminden, kişilerlerarası ilişkilere, davranış bozukluklarından, gruplar içerisinde sosyalleşme sürecine kadar, birçok konuda araştırma yapmakta ve uygulamalarda bulunmaktadır Psikoloji Bölümü'nün amacı, öğrencilere, psikolojinin alt dalları hakkında bilgi edinebilecekleri, psikolojik bilgilerini uygulayabilecekleri, yüksek kaliteli araştırma yürütebilecekleri, uluslararası standartlar doğrultusunda bir eğitim vermektir. DAÜ Psikoloji Bölümü ayrıca Psikoloji Bilimi'nin gelişmesine ve saygın bir disiplin olarak ilerlemesine katkıda bulunmak amacını kendine misyon edinmiştir.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. FATİH BAYRAKTAR

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. DİLEK ÇELİK

Bölüm İmkanları

DAÜ Psikoloji Bölümü, 2 Profesör, 2 Doçent, 7 Yardımcı Doçent, 1 doktoralı öğretim görevlisi , 12 tam zamanlı öğretim üyesi, 6 yarı zamanlı öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisinin bulunduğu uluslararası bir akademik kadroya sahiptir. Kadrodaki bireylerin araştırma konuları, Psikoloji Bilimi'nin alt dalları altında bulunan konuları içermektedir. Bu konulardan bazıları, çocuklarda ulusal kimlik gelişimi; gruplararası temas ve gruplararası ilişkiler; zorbalık; yeni medyanın gelişim üzerindeki etkisi, bireylerin trafikteki davranışları, toplumsal cinsiyet, cinsiyetçilik, sosyal kimlik ve iyilik hali, LGBTQ+ birey psikolojisidir. Bölümümüz ayrıca Felsefe ve Sosyoloji alanında çalışmalar yapan hocaları ile disiplinler arası araştırma projeleri de yürütmektedir.

DAÜ Psikoloji Bölümü KKTC üniversitelerindeki ilk Psikoloji laboratuarı olan Davranış Bilimleri Laboratuvarı'nın yanı sıra Klinik ve Yaşam Boyu Gelişim Laboraturı’na, Bellek ve Eylem Araştırmaları Laboratuarı’na, Sosyal ve Trafik Psikolojisi Laboratuarı’na da sahiptir. Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Psikoloji Bölümü’ne ait iki bilgisayar laboratuarı da bulunmaktadır.

Eğitimde Farklılık

DAÜ tarafından sunulan Psikoloji lisans programı müfredatı özellikle Avrupa Psikoloji Diploması (EuroPsy) ve YÖK standartlarını karşılamak üzere tasarlanmış olup, öğrencilerimizin dünyanın her yerinde iş olanaklarına sahip olmaları amacıyla uluslararası tanınır düzeyde diploma vermeyi amaçlamaktadır. Bölümümüz Türk Psikologlar Derneği tarafından 2015 ve 2018 yıllarında iki kez akredite edilmiştir. DAÜ Psikoloji Bölümü İngilizce programı Türkiye’deki 12 akredite program arasındadır ve KKTC üniversiteleri arasında da tek akredite Psikoloji programı ünvanını taşımaktadır.

Neler Başardık

Psikoloji bölümü Türkçe ve İngilizce programları şu ana kadar 800’ün üzerinde mezun vermiştir. Bu mezunlar ulusal ve uluslararası düzeyde iş olanaklarına sahip olmuşlardır. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktora eğitimleri almak için İngiltere, ABD ve Avrupa'da programlara yerleşmişlerdir.

Yukarda da belirtildiği gibi Psikoloji Bölümü'nün İngilizce programı Türk Psikologlar Derneği tarafından Türkiye'de akredite edilen 12 programdan biri ve Kıbrıs'ta ise ilk ve tek programdır. Türkçe programın akreditasyon sürecinin yakın zamanda başlaması planlanmaktadırr.

Psikoloji Bölümü’nün vizyonu etik ve profesyonel psikoloji mezunları yetiştirmektir. Bu bağlamda bölüm Psikoloji’nin araştırma ve uygulama alanlarındaki etiğe özellikle önem vermekte ve bölüme bağlı komitelerle bu alanlarda çalışmalar yürütmektedir.

Psikoloji Bölümü’nün diğer bir misyonu Psikoloji Bilimi’nin Kuzey Kıbrıs’ta ve yakın coğrafyalarda doğru tanıtılmasıdır. Bu bağlamda bölüm Türk Psikologlar Derneği’yle ve 2018 yılından itibaren de kardeş bölüm ilan ettiği “Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü”yle işbirliği içinde çalışmalarına devam etmektedir.

Öğrencilerimizin Değeri

Psikoloji bölümü öğrencilerineuluslararası eğitim standartlarında Psikoloji’nin alt dallarıyla ilgili nitelikli bir eğitim verip onlara psikoloji alanında geniş bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Dört yıllık psikoloji lisansını tamamlayan öğrenciler, psikoloji mezunu, yüksek lisansı tamamlayıp bir yıl süpervizyon alanlar ise, psikolog ünvanını kullanmaya hak kazanırlar. Mezunlarımızın yarıdan fazlası şu an Avrupa, Birleşik Krallık, ABD ve Türkiye’de yüksek lisans programlarında eğitim görmektedir.

Kariyer Olanakları

Psikoloji Bölümünde yüksek öğrenimlerini tamamlayarak lisans diploması alanlar, eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları departmanlarında, danışma merkezlerinde ve psikoloji hizmeti veren özel ve/veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler.

Psikoloji Bilimi birçok alt dallarıyla farklı alanlarda hizmet vermektedir. Yüksek lisans derecesini ya da eşdeğer bir eğitimi tamamlayan Uzman Psikologlar aldıkları eğitime ve kazandıkları yetkiniliğe göre klinik, danışmanlık, adli, sosyal, trafik, endüstri psikolojisi alanlarında çalışabilmektedirler.

Akreditasyonlar

TPD: Türk Psikologlar Derneği
DAÜ Psikoloji İngilizce Lisans Programı TPD akreditasyonuna sahiptir.
http://www.psikolog.org.tr

Akreditasyon Belgesi (PDF)

İletişim

Adres:
Psikoloji Bölümü
Psikoloji Bölümü, Aristóteles Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr
Web: https://fas.emu.edu.tr/tr/bolumler/psikoloji