İçeriğe git

Ameliyathane Hizmetleri Önlisans Programı (Türkçe) (A.D., 2 Yıl)

Genel Bilgi

Programın vizyonu değişen sağlık koşullarına uyum sağlayabilen, problem çözme becerisine sahip, verimli, iletişim becerileri yüksek, ekip çalışmasına yatkın, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen mesleki becerilerle donatılmış ve insan sağlığına, etik değerlere önem veren, mesleki sorumluluğunun bilincinde ameliyathane teknikerleri yetiştirilmesinde öncü bir program olmaktır. Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın amacı, ameliyathanede kullanılan tüm cerrahi malzemelerin hazırlanması ve ameliyat sırasında kullanılmasını sağlayabilecek, bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek, cerraha ameliyat sırasında asiste edebilecek, bu alanda ihtiyaç duyulan tecrübeli yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmektir.

Eğitim / Öğrenim

Programın güçlü yönleri; Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu bünyesinde KKTC’de ilk kez Ameliyathane Hizmetleri Programı’nın kurulacak olması ve önemli bir ihtiyaca cevap verecek olması, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin köklü bir geçmişi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) kurulmuş olması, üniversitemizde yakın zamanda Tıp Fakültesinin açılmış olması, TC’deki üniversitelerden konularında uzman çok değerli akademisyenlerin bölüme hem danışmanlık görevi yaparak hem de aktif ders anlatımı aşamasında destek verecek olmaları, fakültemizde dersleri yürütecek olan öğretim elemanlarımızın eğitim ve alan bilgisi bakımından güçlü olmaları ve açılması düşünülen programla ilgili zengin bir kurum kültürüne sahip olmaları, program için planlanan akademik ve fiziksel alt yapının uygun olması, DAÜ kampüs alanında sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri destekleyen birçok kulüp ve tesisin bulunması, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Anatomi Laboratuvarı, mesleki beceri laboratuvarı, çeşitli vücut analiz cihazlarını bünyesinde barındıran sağlıklı yaşam merkezi’nin mevcut bulunmasıdır.

Programın eğitim dilinin Türkçe olması, DAÜ’yü tercih eden öğrencilerin % 90’ından fazlasının KKTC, TC ve diğer Türkçe konuşan ülkelerden geliyor olması nedeniyle, programa olan talebin de yeterli düzeyde olması programı güçlü kılan kısımlarıdır.

Olanaklar

Ameliyathane Hizmetleri Programı bölümü öğrencilerine ölçme değerlendirme hizmetleri için tam donanımlı laboratuarlar, ileri düzey teknolojik cihazlar ve ekipmanlarla dünya standartlara uygun olarak düzenlenmiştir. Laboratuarlar, geniş ölçekli mekanlar kullanılarak aynı anda 40-50 öğrencinin birlikte çalışmasına olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Üniversitemizde yeterli düzeyde internet destekli, bilgisayar laboratuarı mevcuttur. DAÜ’nün kütüphanesi eğitim, öğretim ve araştırmalar açısından yeterli donanıma sahiptir. Ayrıca, Üniversitemiz; öğrencilerine boş zamanlarında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik gösterilebilecekleri geniş rekreasyon olanakları sunmaktadır.

İletişim

Tel: +90 392 630 2172
Faks: +90 392 365 3940
E-posta: sbf@emu.edu.tr
Web: http://sbf.emu.edu.tr