İçeriğe git

Psikoloji Lisans Programı (Türkçe) (B.S., 4 Yıl)

Psikoloji, insan davranışını çeşitli boyutlarda inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanın gelişimi, sosyalleşmesi, kişilerarası ilişkiler, insan kaynakları, öğrenme ilkeleri ve davranışsal bozukluklar psikolojinin temel konularından sadece birkaçıdır. Psikoloji Bölümü, üniversitenin en genç bölümlerinden biri olmasına rağmen, seçkin akademik kadrosu ve uygulama-araştırmalardaki kalitesiyle Türkiye ve KKTC üniversitelerindeki Psikoloji bölümleri içinde hızla üst basamaklara tırmanmaktadır.

Genel Bilgi

Psikoloji Bölümü dünyanın seçkin üniversitelerinde doktoralarını tamamlamış yetkin bir akademik kadroyave dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencileri ile uluslararası bir akademik ortama sahiptir. Bu ortam hem bilimsel hem de sosyal anlamda zengin bir bilgi alışverişi sağlamaktadır. Öğrencilerin hem kişisel hem de sosyal olarak kendilerini geliştirmelerine önem veren Psikoloji Bölümü, gerek ders gereklilikleri olarak hazırlanan projelerle ve sunumlarla, gerekse öğrencilerin kendi girişimleriyle hazırlayıp sundukları forum ve tartışma gruplarıyla, her yıl düzenlenen DAÜ Psikoloji Günleri’yle Psikoloji öğrencilerini desteklemektedir. Psikoloji öğrencileri aynı zamanda öğretim elemanlarının araştırma projelerine katılabilmekte ve Psikoloji’nin uygulama alanlarında da bilgi sahibi olabilmektedirler.

Akreditasyonlar

TPD: Türk Psikologlar Derneği
https://psikolog.org.tr/akreditasyon/

Eğitim / Öğrenim

Psikoloji Bölümü Lisans Programı öğrencilerine Sosyal Psikoloji, Bilişsel Psikoloji, Endüstri-Örgüt Psikolojisi, Adli Psikoloji, Eğitim Psikolojisi, Sağlık Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Trafik Psikolojisi gibi psikoloji disiplininin çeşitli alt dallarında yüksek lisans yapabilmeleri için gerekli temel psikoloji eğitimini vermeyi amaçlamaktadır. Türkçe ve İngilizce lisans programlarının eğitim amaçları şu şekildedir:

 1. Psikoloji biliminin çeşitli alt dalları hakkında temel ve güncel bilgiler edinilmesini sağlamak.
 2. Psikoloji biliminin ürettiği güvenilir bilgileri edinmek ve yorumlamak.
 3. Öğrencilerin Psikoloji biliminin araştırma ve uygulama etiğini öncelikle öğrenmelerini, sonrasında içselleştirmelerini sağlamak.
 4. Bölümün araştırma gruplarında yer alarak bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamak.
 5. Öğrencilerin çeşitlilik kavramını bilimsel yöntemlerle kavramalarını sağlamak ve insan haklarına saygılı psikologlar yetiştirmek
 6. Öğrencilerin sunulan her türlü bilgiyi doğrudan kabul etmeyen, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler olmalarına katkıda bulunmak.
 7. Öğrencilerin alanyazını ve bilimsel araştırmaları eleştirel bir gözle okuyabilen, bağımsız olarak araştırma soruları oluşturup, bu soruları doğru ve etik bilimsel yöntemlerle inceleyerek Psikoloji biliminin ilerlemesine katkıda bulunabilecek araştırmacılar olmalarını sağlamak.

Bu amaçlara parallel olarak lisans program çıktıları şu şekilde sıralanmaktadır;

DAÜ Psikoloji Bölümü Lisans Programını tamamlayan öğrenciler;

 1. Psikoloji biliminin farklı kuramsal yaklaşımlarına hakimdirler.
 2. Temel uygulama bilgi ve becerilerine sahiptirler.
 3. Psikolojide ölçme-değerlendirme yöntem ve araçlarına dair temel bilgiye sahiptirler.
 4. Bağımsız çalışabilme, sorumluluk ve inisiyatif alabilme becerisine sahiptirler.
 5. Bir araştırmayı veri toplama aşamasından raporlama aşamasına kadar sürdürebilmekte ve sonuçlandırabilmektedirler.
 6. Psikolojide çeşitlilik kavramını içselleştirmişlerdir.
 7. Psikoloji biliminin araştırma ve uygulama etiğine hakimdirler.
 8. Epistemoloji, Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji gibi alanlarla Psikoloji arasındaki etkileşimi bilmektedirler.
 9. Güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini bilgiye ulaşmak ve bilgiyi yaymak için etik sınırlar içinde kullanabilirler.
 10. Bilimsel etkinliklerde ve sosyal sorumluluk projelerinde etkin biçimde yer alabilme becerisine sahiptirler.
 11. Bilimsel çalışmaları eleştirel bir bakış açısıyla okuyup tartışabilmekte, yeni araştırma projeleri geliştirmek için bilimsel yöntemler kullanarak araştırma soruları oluşturabilmektedirler.

DAÜ Psikoloji Bölümünün kuruluşundan itibaren müfredatın belirlenmesinde kullanılan temel kriterlerden biri Europsy (the European Qualification Standard for Psychologists), diğeri ise TPD (Türk Psikologlar Derneği) akreditasyonunda kullanılan ölçütlerdir. Bu bağlamda, ders müfredatının şekillenmesinde dış paydaş olarak Avrupa Psikoloji Dernekleri Federasyonu’nun (EFPA) ve Türk Psikolog Derneği’nin (TPD) aldığı kararlar dikkate alınmaktadır.

Olanaklar

Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin bilgisayar ve görsel işitsel teknoloji olanakları psikoloji öğrencilerinin kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca DAÜ Kütüphanesi’ndeki veri tabanları öğrencilerin Psikoloji disiplini ile ilgili en son gelişmeleri takip etmelerini sağlamaktadır.

DAÜ Psikoloji Bölümü KKTC üniversitelerindeki ilk Psikoloji laboratuarı olan Davranış Bilimleri Laboratuvarı'nın yanı sıra Klinik ve Yaşam Boyu Gelişim Laboraturı’na, Bellek ve Eylem Araştırmaları Laboratuarı’na, Sosyal ve Trafik Psikolojisi Laboratuarı’na da sahiptir. DAÜ Psikoloji Bölümü, öğrencilerine sosyal anlamda da zengin bir ortam sunmaktadır. DAÜ Psikoloji Öğrencileri Kulübü düzenli olarak bilgilendirici toplantılar, bilimsel geziler düzenlemekte, film gösterimleri, okuma tartışma grupları, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) aktiviteleri gibi farklı alanlarda faaliyet göstermekte ve DAÜ Psikoloji Günleri'ni düzenlemektedir.

Kariyer Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde, Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın önde gelen üniversitelerinde başarı ile yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmektedirler. Psikoloji Bölümü İngilizce ve Türkçe programlarından mezun olan öğrenciler eğitim kurumlarında, endüstride, insan kaynakları birimlerinde, danışmanlık merkezlerinde ve psikolojik hizmet sunan kamu/özel sektör alanlarında hizmet verebilmektedir.

İletişim

Tel: +90 392 630 1389
Faks: +90 392 630 2475
E-posta: psychology@emu.edu.tr
Web: https://fas.emu.edu.tr/tr/bolumler/psikoloji

Kayıt Büroları İletişim Numaraları ve İl Merkez Büroları İletişim Formu