İçeriğe git

DAÜ Yayınevi

Misyon

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi’nin amacı, DAÜ ve KKTC’nin gereksinimleri doğrultusunda bilim, kültür ve sanat alanlarında nitelikli yayınlar yapmak; üniversitenin ve ülkenin adını duyurup tanıtılmasına katkıda bulunmaktır.

Yayın Türleri

 • Bilim, kültür ve sanat alanında özgün kitaplar
 • Süreli yayınlar (bölüm, fakülte, yüksek okul, araştırma ve uygulama merkezi dergileri)
 • Konferans bildirileri
 • Ders kitapları

Yayın Dili

DAÜ Yayınevi tarafından yayınlanan kitapların dili Türkçe veya İngilizcedir.

Yayın İlkeleri

 • Özgün Kitaplar (Bilim, Kültür ve Sanat Alanında)
  1. Yazar DAÜ Yayınevi tarafından belirlenmiş olan yazı ve yazım formatına uygun olarak hazırladığı kitaptan 3 kopyayı sunuş yazısıyla birlikte DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu’na iletir.
  2. DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu, kitabı değerlendirecek hakemleri belirler ve isimsiz olarak kitabın hakemlere gönderilmesini sağlar.
  3. DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda kitabın basılıp basılmayacağına karar verir.
  4. Hakemlere Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda değerlendirme ücreti ödenir ve yayınlanması durumunda, ilgili kitaptan 1 adet ücretsiz olarak verilir.
  5. Yayınlanmış özgün kitap yazarlarına 30 adet kitap ücretsiz olarak verilir ve satışla kitabın maliyeti karşılandıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda telif ücreti ödenir.
 • Bilimsel Süreli Yayınlar
  1. Üniversite adı ve logosunun kullanılacağı tüm süreli yayınlar DAÜ Yayınevi tarafından yayınlanır.
  2. Yeni bir süreli yayının yayınlanması Doğu Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekir.
  3. DAÜ Yayınevi tarafından yayınlanan bilimsel süreli yayınlarda yayınlanması istenen yazılar için ilgili yayının editörüne başvurulur.
  4. Yazı Değerlendirme Formu).
  5. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda, editör yazının yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir.
  6. Bilimsel süreli yayınların (dergilerin) dağıtımı, Yayınevi Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Rektörlüğün onayı doğrultusunda yapılır.
 • Konferans Bildirileri
  1. DAÜ tarafından düzenlenen konferansların bildirilerinin DAÜ Yayınevi tarafından basılması esastır. Farklı uygulamalar DAÜ Yayınevinin iznine bağlıdır.
  2. Konferans bildirileri kitabı konferansın öncesinde ya da sonrasında basılabilir. Konferans öncesinde basılması istenen bildiri kitabının, tamamlanmış olarak, en az 3 ay öncesinde DAÜ Yayınevi Yönetim Kuruluna teslim edilmesi gerekir.
  3. Konferans kitabı editörü, basılmak üzere hazırladığı konferans bildirileri kitabını, kapak tasarımıyla birlikte, ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık ya da araştırma ve uygulama merkezi başkanlığı aracılığıyla DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderir.
  4. Kitabın basılıp basılmayacağına DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu karar verir.
  5. Konferans bildirileri kitabı basıldıktan sonra bildiri sahiplerine 1’er adet, bildiri kitabını yayına hazırlayan editöre 5 adet kitap ücretsiz olarak verilir.
 • Ders Kitapları
  1. Ders Kitapları Hazırlama İlkeleri
   • asılacak ders kitabının DAÜ’de en az 3 yıl kullanılacak olması.
   • 3 yıl içinde en az 250 öğrencinin basılacak olan kitaptan yararlanacak olması.
   • İlgili ders için uygun başka bir kitabın olmaması ya da mevcut kitapların içerik, dil ya da baskı kalitesi açısından dersin amacına hizmet etmemesi.
   • Ders kitabı yazarının öğreticilik deneyiminin bulunması.
  2. Başvuru ve Değerlendirme
   • Yazar, ders kitabı hazırlama ilkeleri doğrultusunda hazırladığı ders kitabından 3 kopyayı sunuş formu ile birlikte ilgili bölüm başkanlığına teslim eder.
   • Bölüm başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon, hazırlanan ders kitabını, DAÜ Ders Kitapları Hazırlama İlkelerine uygun olup olmaması açısından inceler.
   • Bölüm başkanlığı görüşlerinin olumlu olması durumunda, hazırlanan rapor yazar tarafından basılmak üzere teslim edilmiş olan 3 kopyayla birlikte Dekanlık kanalı ile DAÜ Yayınevi Yönetim Kuruluna gönderilir.
   • DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu, ders kitabını hakem(ler)e gönderir ve gelen rapor(lar) doğrultusunda ders kitabının basılıp basılmayacağına karar verir.
   • Hakem(ler)e Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ücret ödenir ve kitabın yayınlanması durumunda kendilerine değerlendirdikleri kitaptan 1 adet ücretsiz olarak verilir.
   • Kitabın basılması durumunda yazara, yayınlanmış olan kitaptan 10 adet verilir ve satışla kitabın maliyeti karşılandıktan sonra Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek miktarda telif ücreti ödenir.

İletişim

Detaylı bilgi için http://emupress.emu.edu.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bize Sorun