İçeriğe git

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Misyonumuz

Uluslararası düzeyde bilgi üretmek, bu bilginin bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanımını sağlamak ve 21. yüzyılda düşünebilen, yaratıcı, araştırmacı, yeniliğe açık, çevre ve toplum problemlerine duyarlı, İngilizce'ye ve bilgisayara hakim mühendisler yetiştirmektir.

Uluslararası kabul görmüş Lisans (BS), Yüksek Lisans (MS) ve Doktora (PhD) programları ve uluslararası eğitim ve deneyime sahip değerli öğretim kadrosu ile, 1980 yılında eğitime başlamış olan İnşaat Mühendisliği Bölümü, en eski, en gelişmiş ve en popüler bölümlerden birisidir.

İnşaat mühendisliği eğitim dilinin İngilizce olması mezunlarımıza yalnızca kendi ülkelerinde değil, tüm dünyada çok değişik alanlarda bilgi ve beceri kazandırdığı gibi, çalışma olanakları da sağlamaktadır.

Yönetim

Bölüm Başkanı:
Doç. Dr. ERİŞ UYGAR

Bölüm Başkan Yardımcıları:
Doç. Dr. TOLGA ÇELİK

Bölüm İmkanları

Lisans eğitimi programı, dört yıl süreli bir programdır ve uluslararası üniversitelerde uygulanan programlara eşdeğerdir. Bu programda başarılı olmak için matematik, mühendislik, bilgisayar ve çevre gibi konulara ilgi duymak ve yaratıcı olmak gereklidir. çok iyi donatılmış Bilgisayar, Hidrolik, Jeoloji, Ulaşım, Yapı Malzemeleri, Yapı Mekaniği, Yapım Teknolojisi ve Yönetimi ve Zemin Mekaniği laboratuvarları, öğrencilerimizin pratik bilgi ve becerilerini geliştirmekte önemli bir yere sahiptir. Lisans eğitimi, programının ikinci yarısında yer alan ekonomi, yapı teknolojisi ve idaresi, yapı hesapları gibi dersler ve projeler öğrencilerin iş hayatına hazırlanmasında önemli katkıda bulunur.

Yüksek Lisans eğitiminde amaç, lisans eğitimini tamamlamış olan öğrencilerimize, belirli bir alanda derinlemesine teorik ve pratik bilgi ile beceri kazandırmaktır.

Akreditasyonlar

ABET:
http://www.abet.org
Akredite Edilmiş Programlar: İnşaat Mühendisliği (B.S.)

Eğitimde Farklılık

DAü kampusü eğitim ve öğrenci yaşamı için uygun, deniz kenarında bulunan ve tarihi dokusuyla zengin Gazimağ usa kentindedir. öğrenciler tam teçhizatlı modern laboratuvarlarda öğretim üyelerinin gözetim ve yardımlarını birebir alabilecekleri bir ortamda deney ve arazi çalışmalarını yapabilmekte, bilgisayar ve İnternet olanaklarından istendiği oranda faydalanabilmektedirler. Mesafeler yakın olduğu için ulaşım sorun olmamakta, yurtlar kampus içinde yer almaktadır. öğrenciler ders saati dışında öğretim üyelerinin ofislerine istedikleri zaman kişisel veya akademik sorunlarını tartışmak için gidebilmektedir. öğrencinin derse karşı olan ilgisini uyandırmanın dersi anlatmak kadar hatta daha önemli olduğu prensibiyle eğitime yaklaşılmaktadır. öğrenciler meslek hayatında muhakeme ve mühendislik sağduyusunu kullanabilecek şekilde yetiştirilmektedirler.

Öğrencilerimizin Değeri

İnşaat Mühendisliği Bölümümüz düşünen, sosyal, yaratıcı, girişimci ve yeniliğe açık mühendis yetiştirmek için kurulmuştur. Bu bölümde başarılı olmak için matematik, mühendislik, bilgisayar ve çevre gibi konulara ilgi duymak ve yaratıcı olmak gereklidir. Mezunlarımız almış oldukları eğitimle elle tutulur, gözle görülür ve hissedilir inşaat harikalarını yaratacak vasıflara sahip olarak yetiştirilmektedirler. Eğitim dilinin İngilizce olması ve lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiz uluslararası alanda kabul görmüş olmalarından dolayı öğrencilerimiz yalnızca kendi ülkelerinde değil, dünyanın değişik bölgelerinde çalışma olanağına sahip aranılan kişiler olarak mezun olmaktadırlar.

Kariyer Olanakları

Eğitim dilinin İngilizce olması, mezunlarımıza yalnızca kendi ülkelerinde değil, tüm dünyada çalışma ve lisansüstü programlara devam edebilme olanağını sağlamaktadır. Günümüzde inşaat mühendisleri müşavirlik büroları, müteahhitlik firmaları gibi kuruluşlarda çok çeşitli görevler alabilirler. Yönetici konumunda da çok başarılı olabilen inşaat mühendisleri, gelişmiş ülkelerde özellikle devlet yönetiminde aranan elemanlardır.

Lisans ve Yüksek Lisans programı mezunlarımızın bir bölümü İngiltere, ABD ve Türkiye'de seçkin üniversitelerde lisansüstü eğitime devam ederken diğer bölümü de seçkin işletmelerde kendi alanlarında görev almış bulunmaktadırlar. Doktora programı mezunlarımızın büyük bir kısmı gelişmiş birçok üniversitede görev almaktadır.

İletişim

Adres:
İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü, Albert Einstein Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10 Turkey

Tel: +90 392 630 1231
Faks: +90 392 630 2869
E-posta: eng.dean@emu.edu.tr
Web: http://civil.emu.edu.tr/