Deutsch Pусский العربية فارسی English
İçeriğe Git Sitede Arama Yap Deutsch Pусский العربية فارسی English
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Adalet Meslek Yüksekokulu

Programlar

4 yıllık Lisans ve Lisansüstü programlarını görmek için Hukuk Fakültesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yüksekokul Hakkında

Ön Lisans Programı

  • Değişik kademelerde ve birçok alanda verilen adalet hizmetlerinde özellikle yargı hizmetinde, temel hukuk bilgisi almış,
  • Uygulamaya dönük bilgilere sahip, nitelikli,
  • Türkçe’ye, klavye bilgisine, hukuk diline ve terminolojisine hâkim,
  • Yargı yetkisinin kullanılmasına doğrudan hizmet eder nitelikteki yargı görevlilerinin bilgili, donanımlı ve teknolojiyi iyi kullanan kişiler olarak yetişmesi

Kazandıkları nitelikler, bilgi ve becerilerle, tüm yargı çeşitlerinde (anayasa yargısı, adlî, idarî, askerî yargı, hesap yargısı, uyuşmazlık yargısı, seçim yargısı gibi) ve avukatlık, noterlik büroları, bankalar, kurumların hukuk birimleri ve özel sektörün hukukla ilgili tüm alanlarında tercih edilen kişiler yetiştirmektedir.

Yönetim

Müdür:
Prof. Dr. METİN GÜRKANLAR

Müdür Yardımcıları:
Yrd. Doç. Dr. ARZU ALİBABA
Yrd. Doç. Dr. EMİNE KOÇANO RODOSLU

Rakamlarla Okulumuz

Açılış Yılı 2010
Öğrenci Sayısı 84
Mezun Sayısı 74
Akademik Personel Sayısı
Tam Zamanlı 35
Yarı Zamanlı 3
Program Sayısı
Ön Lisans 1

Olanaklar

Adalet Meslek Yüksekokulu‘nda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sınıflar, öğrencilerin mesleki alanda yetişmesini sağlayan bilgisayar laboratuvarları, öğrencilik statüleriyle ilgili her türlü konuyu danışabildikleri bir öğrenci danışma merkezi ve öğretim elemanları ile idari personelin ofisleri ile öğrencilerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kafeterya bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesinde, Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin gerek öğrenimleriyle ilgili ihtiyaç duydukları, gerekse derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konulara ilişkin geniş bir kitap ve dergi koleksiyonu ile e-veri tabanı mevcuttur. Ayrıca, öğrencilerimizin hepsine tahsis edilebilecek sayıda, teknolojik nitelikleri yüksek bilgisayarlarımız da mevcuttur.

Eğitim / Ögretim

Adalet Meslek Yüksekokulun öncelikli amacı, mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru yetiştirmektir. Bu amaçla, iki yıllık ön lisans programında öğrencilerimiz, temel hukuk bilgisi almakta, bilgisayar kullanımı ve büro yönetimi tekniklerini de öğrenmektedirler. Ayrıca, yoğun ve nitelikli bilgisayar eğitiminin yabancı dil ile desteklenmesi sayesinde, mezunlarımız hem kolay iş bulma, hem de çalıştıkları alanda hızla yükselme şansına sahip olacaklardır.

Program Hakkında Genel Bilgi

Eğitim esas olarak “Türk Hukuk Sistemi”ne dayalı bulunmakta; Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarının eğitim programları ile büyük benzerlikler göstermektedir. Ancak, mesleğin icrasında faydalı birçok ders yanında uygulamalı bilgisayar dersleri de verilerek öğrencilerin iş hayatında avantaj sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Günümüzde yabancı dilin, özellikle İngilizce’nin önemi yadsınamaz. Bu nedenle öğrencilerimiz, Türkiye’deki Adalet Meslek Yüksekokullarından farklı olarak yoğun bir İngilizce programına tâbi tutulmaktadırlar. Böylece günümüz koşullarında rekabet edebilecek, nitelikli adalet personeli ve ara eleman yetiştirilmiş olacaktır.

Mezunlar ve Kariyer Olanakları

Türkiye’de 5235 sayılı Kanunla Bölge Adliye Mahkemelerinin kurulması ile, adalet hizmetlerinde doğrudan aranan ve hizmet veren ara kademedeki meslek memuru ihtiyacı önemli ölçüde artmıştır. Bunun yanı sıra, özel sektörde, kamu yönetiminde yer alan bakanlıklar, diğer kamu kuruluşları, bankalar ve finans kurumlarının da hukuki konularda ara eleman ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu çerçevede, Programımızdan mezun olan öğrenciler gerek kamu, gerekse özel sektörde iş imkânına sahip olacaklardır. Tüm yargı çeşitleri içerisinde mahkemelere yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, yazı işleri memuru, icra-iflâs dairesi müdürü ve memuru, cezaevi ve infaz koruma müdürü ve memuru olmak yanında noterlerde, avukat bürolarında özellikle Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları tercih edilmektedir.

İletişim Bilgileri

Adres:
Adalet Meslek Yüksekokulu,
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1171
Faks: +90 392 365 4910
E-posta: info@hukuk.emu.edu.tr
Web: http://hukuk.emu.edu.tr

Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel
Prof. Dr. AHMET MİTHAT KILIÇOĞLU *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3165
Prof. Dr. AYŞE NUHOĞLU AYKUT *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3168
Prof. Dr. AYŞE FÜSUN ARSAVA *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3168
Prof. Dr. AYŞE LALE SİRMEN *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3169
Prof. Dr. DİLER TAMER *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK
Prof. Dr. GÜLRİZ UYGUR *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3168
Prof. Dr. HASAN İŞGÜZAR *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3165
Prof. Dr. LEVENT AKIN *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3167
Prof. Dr. METİN GÜRKANLAR
(Dekan)
HUKUK 1163
Prof. Dr. MURAT TURGUT TURHAN
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2384
Prof. Dr. MUSTAFA AKKAYA *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3165
Prof. Dr. NEVZAT ALKAN *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK
Prof. Dr. NURİ ERİŞGİN *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3165
Prof. Dr. OSMAN CELAL GÖLE *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3169
Prof. Dr. RAMAZAN ARSLAN *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3165
Prof. Dr. SEMA TAŞPINAR AYVAZ *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3169
Prof. Dr. SULTAN ÜZELTÜRK *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3167
Prof. Dr. ZARİFE ŞENOCAK *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3169
Doç. Dr. EDA ÖZDİLER KÜÇÜK *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK
Doç. Dr. EMEL HANAĞASI *
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 3167
Doç. Dr. TUFAN ERHÜRMAN
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 1172
Yrd. Doç. Dr. ARZU ALİBABA
(Dekan Yardımcısı)
HUKUK 1176
Yrd. Doç. Dr. BEZAR EYLEM EKİNCİ
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2643
Yrd. Doç. Dr. CAN AZER
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2642
Yrd. Doç. Dr. DEMET ÇELİK ULUSOY
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2422
Yrd. Doç. Dr. EMİNE KOÇANO RODOSLU
(Dekan Yardımcısı)
HUKUK 1172
Yrd. Doç. Dr. HACER SOYKAN ADAOĞLU
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2043
Yrd. Doç. Dr. HAKAN BİLGEÇ
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2649
Yrd. Doç. Dr. NAZİME BEYSAN
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2033
Yrd. Doç. Dr. NURCAN GÜNDÜZ
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2646
Yrd. Doç. Dr. PERVİN AKSOY İPEKCİOĞLU
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2641
Yrd. Doç. Dr. SEDA ORBAY YÜCEL
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2379
Yrd. Doç. Dr. ULAŞ GÜNDÜZLER
(Öğretim Üyesi)
HUKUK 2036
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Ünvan Adı Soyadı Bölüm Tel
Öğr. Gör. ULVİ NAİL GÜN
(Öğretim Görevlisi)
HUKUK 6303171