İçeriğe git

İşletme ve Ekonomi Fakültesi

Programlar

ProgramDereceYılBölüm
İşletmeLisans / B.B.A.4 İşletme
İşletme (Türkçe)Lisans / B.B.A.4 İşletme
İşletme (Tezli)Yüksek Lisans / M.B.A.1 - 2 İşletme
İşletme (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.B.A.1 - 1.5 İşletme
Kamu YönetimiLisans / B.A.4 İşletme
Siyaset BilimiLisans / B.A.4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkilerLisans / B.A.4 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.A.1 - 1.5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler (Tezli)Yüksek Lisans / M.A.1 - 2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkilerDoktora / Ph.D.3,5 - 5 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İşletmeDoktora / Ph.D.3,5 - 5 İşletme
EkonomiDoktora / Ph.D.3,5 - 5 Ekonomi
FinansDoktora / Ph.D.3,5 - 5 Bankacılık ve Finans
Ekonomi (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Ekonomi
Ekonomi (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Ekonomi
Bankacılık ve Finans (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (Uzaktan Eğitim Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (Uzaktan Eğitim Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finans (Türkçe Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Bankacılık ve Finans
Pazarlama Yönetimi (Tezli)Yüksek Lisans / M.A1 - 2 İşletme
Pazarlama Yönetimi (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.A1 - 1.5 İşletme
İşletme Yönetimi (Türkçe Tezli)Yüksek Lisans / M.A.1 - 2 İşletme
İşletme Yönetimi (Türkçe Tezsiz)Yüksek Lisans / M.A.1 - 1.5 İşletme
Yönetim Ekonomisi (Türkçe Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Ekonomi
Finansal Ekonomi (Türkçe Tezsiz)Yüksek Lisans / M.S.1 - 1.5 Ekonomi
EkonomiLisans / B.S.4 Ekonomi
Enerji Ekonomisi ve Finansı (Tezli)Yüksek Lisans / M.S.1 - 2 Ekonomi
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Tezli)Yüksek Lisans / M.A.1 - 2 Ekonomi
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Türkçe Tezli)Yüksek Lisans / M.A.1 - 2 Ekonomi
Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Türkçe Tezsiz)Yüksek Lisans / M.A.1 - 1.5 Ekonomi
Diplomasi ve Çatışma Yönetimi (Tezli)Yüksek Lisans / M.A.1 - 2 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.A1 - 1.5 İşletme
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tezsiz)Yüksek Lisans / M.I.B.1 - 1.5 İşletme
Muhasebe ve Finans YönetimiLisans / B.S.4 İşletme
Finans ve BankacılıkLisans / B.S.4 Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve SigortacılıkLisans / B.S.4 Bankacılık ve Finans
İnsan Kaynakları YönetimiLisans / B.S.4 İşletme
PazarlamaLisans / B.S.4 İşletme
Uluslararası Finans ve BankacılıkLisans / B.S.4 Bankacılık ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Türkçe)Lisans / B.S.4 İşletme
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikLisans / B.S.4 İşletme
Finans ve Bankacılık - Aktüerya Bilimleri Çift AnadalLisans / B.S.4 Bankacılık ve Finans
Yönetim Bilişim SistemleriLisans / B.S.4 İşletme
Yönetim Bilişim Sistemleri - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Çift AnadalLisans / B.S.5 İşletme

Lefkoşa Programları

Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp Lefkoşa Programları sayfamızı ziyaret edebilirisniz.

https://fbe.emu.edu.tr/tr/lefkosa-programlari

Fakülte Hakkında

İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İEF), 1986 yılında İşletme ve Ekonomi alanlarındaki iki lisans program ile öğrenci alımına başladı. O tarihte 40 olan öğrenci sayımız 2,500’ün üzerine çıkmıştır. Bugün Fakültemiz ve Fakültemize bağlı İşletme ve Finans Yüksekokulu tarafından 14 Lisans, 16 Yüksek Lisans ve 4 Doktora programı öğrenime sunulmaktadır. Öğrencilerimizin %15'u Kuzey Kıbrıs'tan, %70'i Orta Doğu, Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve diğer %15'i ise Türkiye'den gelmektedir. 50'ın üzerinde tam zamanlı ve 30'dan fazla yarı zamanlı fakülte üyesi ve 35 araştırma görevlisi istihdam etmekteyiz.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde misyonumuzun eğitim odaklı yönünün bilinci içerisinde tüm programlarımıza yenilik ve mükemmellik getirmek için uğraş vermekteyiz. Öğretim etkinliğine büyük önem veriyoruz ve bu doğrultuda projeler, vaka çalışmaları, egzersizler, grup çalışmaları ve sınıf içi tartışmalar gibi interaktif öğretim yöntemlerinin kullanımını teşvik ediyoruz. Öğrenciler aktif öğrenenler haline gelmelidir felsefesini destekliyor, sadece pasif dinleyenler değil, interaktif yöntemlerle derslere katılan olmalarını sağlıyoruz. Bu nedenle büyük dersliklerin kullanımından kaçınarak, öğrencilerimizi azami 40 öğrencinin ders aldığı sınıflara yerleştirmeye özen gösteriyoruz. Tüm akademik birimlerimiz, öğrencilerimizin ilave açıklama gereği hissettikleri herhangi bir konuda doğrudan ziyarete ve yardımlarına her zaman hazırdır. Programlarına özel öğrenme çıktılarına ilaveten, tüm öğrencilerimizin mezun olduklarında iletişim becerilerine, analitik ve problem çözücü kabiliyetlere, etik konularda farkındalığa, bilgi teknolojisi uygulamaları hakkında tecrübeye ve küresel sorunları anlama kapasitesine sahip olmalarını bekliyoruz.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde dört bölüm bulunmaktadır: İşletme Bölümü; geleceğin yöneticilerine analitik beceri kazandırmanın yanında üretim, pazarlama, finans, insan kaynakları, bilgi yönetimi ve stratejik planlama gibi alanları da kapsayan geniş bir yelpazedeki bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü; öğrencilerinin siyasi karmaşıklığı artmakta olan dinamik bir dünyayı anlamaya ve çözümlemeye katkıda bulunmalarına hazırlar. Ekonomi Bölümü; mezunlarının iktisadi ilkeler hakkında sağlam temellere sahip olmasını, hızla küreselleşen bir dünya ekonomisinde analitik becerilerle donanmış olmalarını, ve ekip çalışması yapma kapasitelerinin geliştirilmiş olmasını hedeflemektedir; Finans ve Bankacılık Bölümü, öğrencilerine geniş bir sosyal bilimler ders müfredatı ile desteklenen profesyonel bilgi ve kabiliyetleri geliştirmeye odaklı programlar sunmaktadır.

Fakültemiz, Kuzey Kıbrıs'ın sosyal bilimler alanında önde gelen akademik merkezidir. Öğrenci dostu bir ortamı sürdürürken, gerçekleştirdiğimiz yüksek akademik standartlardan dolayı da gurur duymaktayız. Öğretim üyelerimiz de önde gelen üniversitelerden alınan doktora derecesi ile nitelikli akademik ehliyete sahiptirler. Araştırmaları ve üst düzey bilimsel dergilerde yaptıkları yayınları ile eğitim verdikleri alanlarda güncel kalmaktadırlar. Medya, özel ve kamu kuruluşları tarafından otorite sayılmakta, düzenli olarak alanlarındaki bilgi ve görüşlerine başvurulmaktadır. Ticaret ve Sanayi Odaları ve diğer paydaşlar ile çeşitli ortak projeleri de birlikte yürütmekteyiz.

Teori ve pratiğin birlikte entegre edildiği yüksek kalitede eğitim verme taahhütümüz, öğrencilerimize kariyerlerindeki başarı için ihtiyaç duyacakları uygulanabilir bilgi ve becerileri sağlamakta. Uluslararası akademik kadromuz, çok kültürlü öğrenci kitlemiz, ulusal ve uluslararası iş çevreleri ile olan kuvvetli bağlantılarımız ve uluslararası ortaklar ile kurulmuş olan akademik ilişkilerimiz, küresel bir ekonominin ihtiyaç duyduğu uygun bir öğrenme ortamı sağlar. Küresel alana odaklanmamız ulusal ve uluslararası iş piyasalarında istihdam edilebilirliliğe katkıda bulunmaktadır. Mezunlarımız, hem özel hem de kamu sektörlerinde istihdam edilmekte, bazıları ise ileri akademik çalışmalara devam etmektedir.

Fakültemiz, AACSB International ve ECPR: European Consortium for Political Research üyesidir.

https://www.youtube.com/watch?v=ErZmS05fpSkİşletme ve Ekonomi Fakültesi

Fakülte Broşürü (PDF)Lisansüstü Broşürü (PDF)Web Sitesi

Yönetim

Dekan:
Prof. Dr. MUSTAFA BESİM

Dekan Yardımcıları:
Doç. Dr. BERNA NUMAN
Yrd. Doç. Dr. YENAL SÜREÇ

Uluslararası Üyelikler

ECPR: European Consortium for Political Research
http://www.ecpr.eu
Üye Olan Birimler: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

PRME: Principles for Responsible Management Education
https://www.unprme.org
Üye Olan Birimler: İşletme ve Ekonomi

İletişim

Adres:
İşletme ve Ekonomi Fakültesi,
Jean-Jacques Rousseau Caddesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa, 99628, Kuzey Kıbrıs
Mersin 10, Turkey

Tel: +90 392 630 1281
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: https://fbe.emu.edu.tr/

Fakülte Sosyal Medya:
Facebook