İçeriğe git

Ekonomi Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü Doktora Programı öğrencilerimize ekonomik teori, sayısal teknikler ve politika analizi gibi beceriler kazandırmakta, bu becerileri kazanan öğrencilerimiz ekonomi bilimini ileri düzeyde anlatacak kapasiteye ulaşmaktadırlar. Aynı zamanda profesyonel düzeyde ekonomik araştırma ve ekonomik problem analizi yapabilme kabiliyeti de doktora öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

Doktora öğrencileri her biri 3 kredili 8 dersi (toplam 24 kredi) ve doktora tezini tamamlamakla yükümlüdürler. Programda 4 tane ders zorunlu ders olarak yer almaktadır. Ilaveten öğrenciler 4 tane seçmeli dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Tüm dersler tamamlandıktan sonra doktora öğrencileri Mikroekonomi Makroekonomi Ekonometri ve tez alanıyla ilgili gerçekleştirilen doktora yeterlilik sınavını geçmekle yükümlüdürler. Doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora derecesini alabilmek için doktora tezini tamamlamak ve iyi kalitede bir akademik dergide makale yayınlamak zorundadırlar.

Yüksek Lisans programını başka bir bilimsel alanda tamamlayan öğrenciler doktora programına koşullu olarak kabul edilebilirler. Koşullu kabul sürecinde öğrenciler ekonomi bölümünün lisans ve yüksek lisans programlarının zorunlu derslerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar.

Kayıt - Kabul Koşulları

Ekonomi Bölümü Doktora Programına başvurular her dönem başında olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilmektedir. İngilizce ana dili olmayan aday öğrencilerin İngilizce Yeterlilik Sınavına katılması ya da TOEFL sınavından 550 ve üzeri bir puan alması zorunludur. Doktora program zorunlulukları yüksek lisansta elde edilen yeterliliklere ve programa gore değişiklik göstermektedir.

Programa başvuracak adayların online basvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve bununla beraber tüm lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca aldıkları notları gösteren eksiksiz karne çizelgesini ve başvuru amaçlarını özetleyen mektubu sunmaları gerekmektedir. KKTC ve TC vatandaşı olmayan adayların eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacak ekonomik fonlara sahip olduklarını gösteren bir belgeyi de sunmaları gerekmektedir.

Kariyer Olanakları

Doktora mezunlarımız için geniş iş olanakları mevcuttur. Mezunlarımız elde ettikleri ekonomik bilgi ve beceriler sayesinde ve artan Ingilizce ve Bilgisayar bilgileri sayesinde ve yine küresel sorunlara karşı elde ettikleri bakış açısı yardımıyla gerek kamu gerek özel sektör gerekse uluslararası organizasyonlarda geniş istihdam olanaklarına sahip olmaktadırlar.

İletişim

Tel: +90 392 630 1291
Faks: +90 392 365 1017
E-posta: fbe@emu.edu.tr
Web: economics.emu.edu.tr