İçeriğe git

Kimya Lisans Programı (B.S., 4 Yıl)

Genel Bilgi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1986 yılında kurulmuştur. Seçkin akademik kadromuz fizikokimya, organik, analitik, biyokimya ve inorganik kimya alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. Ayrıca akademisyenlerimiz önemli sayıda disiplinler arası alanda çalışmaktadır. Tanınmış akademik kadromuz mevcut temel bilgilerini araştırma alanlarında elde ettikleri yeni bilgilerle harmanlamakta ve böylelikle çağdaş bir eğitimi öğrencilerimize vermektedir. Lisansüstü programlarımızdaki üstün başarıyı Kimya Lisans Programımıza da aktarmak maksatlıyla 1998 yılında dondurulmuş olan Kimya Lisans (İngilizce) programını 2020-2021 akademik yılıyla birlikte yeniden hayata geçirdik (*,**).

Eğitim / Öğrenim

DAÜ Kimya Lisans Programı öğrencileri profesyonel kimyager olarak eğitir ve başta Kimya olmak üzere Eczacılık, Biyoloji ve Tıp gibi diğer alanlarda kariyer elde etmeleri için tüm analitik ve uygulama becerilerini kazandırır. Müfredat, organik, fizikokimya ve inorganik alanların yanı sıra analitik, hesaplamalı ve kimyasal biyoloji de dahil olmak üzere daha birçok alanı kapsayan temel kimya bilgilerini içermektedir. Programda bulunan öğrenciler organik ve inorganik sentez, analitik yöntemler, fiziksel-kimyasal ölçümler, spektroskopi ve diğer tüm kimyasal yöntemler konusunda laboratuvar deneyimi kazanacaklardır. Ayrıca lisans öğrencileri Kimya Bölümünün bir araştırma grubuna katılarak Bölümdeki bilimsel fırsatlardan tam olarak yararlanmaya teşvik edilmektedirler.

Kariyer Olanakları

Kimya derecesine sahip birisi için birçok kariyer seçeneği vardır. Kimyada kariyer genel olarak dört ana kategoriye ayrılmaktadır: endüstriyel kimyada kariyer; akademisyenlik, hükümet ve ilgili alanlarda kariyer. Lisans mezunlarımız ayrıca dilerlerse Kimya Bölümünün yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmektedirler. DAÜ Kimya Bölümü mezunları her zaman prestijli ulusal ve uluslararası burslar kazanmakta ve en iyi lisansüstü programlara, kurumlara ve enstitülere kabul edilmektedir.

* DAÜ Kimya Lisans Programı YÖK tarafından onaylıdır.

** DAÜ Kimya Lisans Programı YÖDAK tarafından onaylıdır.

İletişim

Tel: +90 392 630 1314
Faks: +90 392 365 1604
E-posta: chemistry@emu.edu.tr
Web: https://chemistry.emu.edu.tr

Bölüm Sosyal Medya:
Facebook LinkedIn InstagramYouTube